WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:30:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn
  A - 
Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe
  B - 
Ma sát khi đánh diêm
  C - 
Ma sát tay cầm quả bóng
  D - 
Ma sát giữa bánh xe với mặt đường
2-
Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát nghỉ?
  A - 
Kéo trượt cái bàn trên sàn nhà
  B - 
Quả dừa rơi từ trên cao xuống
  C - 
Chuyển động của cành cây khi gió thổi
  D - 
Chiếc ô tô nằm yên trên mặt đường dốc
3-
Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ma sát
  A - 
Lực ma sát lăn cản trở chuyển động của vật này trượt trên vật khác
  B - 
Khi vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy
  C - 
Lực ma sát lăn nhỏ hơn lực ma sát trượt
  D - 
Khi vật chuyển động nhanh dần, lực ma sát lớn hơn lực đẩy
4-
Cách nào sau đây làm giảm được ma sát nhiều nhất?
  A - 
Vừa tăng độ nhám vừa tăng diện tích của bề mặt tiếp xúc
  B - 
Tăng độ nhẵn giữa các bề mặt tiếp xúc
  C - 
Tăng độ nhám giữa các bề mặt tiếp xúc
  D - 
Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
5-
Hiếu đưa 1 vật nặng hình trụ lên cao bằng 2 cách, hoặc là lăn vật trên mặt phẳng nghiêng, hoặc kéo vật trượt trên mặt phẳng nghiêng. Cách nào lực ma sát lớn hơn?
  A - 
Lăn vật
  B - 
Kéo vật
  C - 
Cả 2 cách như nhau
  D - 
Không so sánh được.
6-
Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?
  A - 
Trước khi cử tạ, vận động viên xoa tay và dụng cụ vào phấn thơm
  B - 
Dùng sức nắm chặt bình dầu, bình dầu mới không tuột
  C - 
Khi trượt tuyết, tăng thêm diện tích của ván trượt
  D - 
Bò kéo xe rất tốn sức cần phải bỏ bớt 1 ít hàng hoá trên xe
7-
Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?
  A - 
Tăng thêm vòng bi ở ổ trục
  B - 
Rắc cát trên đường ray xe lửa
  C - 
Khi di chuyển vật năng, bên dưới đặt các con lăn
  D - 
Tra dầu vào xích xe đạp
8-
Tại sao trên lốp ôtô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?
  A - 
Để trang trí cho bánh xe đẹp hơn
  B - 
Để giảm diện tích tiếp xúc với mặt đất, giúp xe đi nhanh hơn
  C - 
Để làm tăng ma sát giúp xe không bị trơn trượt
  D - 
Để tiết kiệm vật liệu
9-
Trong các trường hợp xuất hiện lực dưới đây trường hợp nào là lực ma sát.
  A - 
Lực làm cho nước chảy từ trên cao xuống
  B - 
Lực xuất hiện khi lò xo bị nén
  C - 
Lực xuất hiện làm mòn lốp xe
  D - 
Lực tác dụng làm xe đạp chuyển động
10-
Trong các trường hợp sau đây trường hợp nào không cần tăng ma sát.
  A - 
Phanh xe để xe dừng lại
  B - 
Khi đi trên nền đất trơn
  C - 
Khi kéo vật trên mặt đất
  D - 
Để ô tô vượt qua chỗ lầy
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters