WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:46:15 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Áp suất khí quyển thay đổi như thế nào khi độ cao càng tăng?
  A - 
Càng tăng
  B - 
Càng giảm
  C - 
Không thay đổi
  D - 
Có thể vừa tăng, vừa giảm
2-
Áp suất khí quyển bằng 76 cmHg đổi ra là:
  A - 
76 N/m2
  B - 
760 N/m2
  C - 
103360 N/m2
  D - 
10336000 N/m2
3-
Áp suất do khí quyển tác dụng lên cơ thể bạn ở mực nước biển có độ lớn gần đúng bằng:
  A - 
100Pa
  B - 
1.000Pa
  C - 
10.000Pa
  D - 
100.000Pa
4-
Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra?
  A - 
Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ
  B - 
Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm
  C - 
Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi
  D - 
Uống nước trong cốc bằng ống hút
5-
Thí nghiệm Ghê - Rich giúp chúng ta:
  A - 
Chứng tỏ có sự tồn tại của áp suất khí quyển
  B - 
Thấy được độ lớn của áp suất khia quyển
  C - 
Thấy được sự giàu có của Ghê - Rích
  D - 
Chứng tỏ sự tồn tại của áp suất chất lỏng
6-
Áp suất khí quyển không được tính bằng công thức p = d.h là do:
  A - 
Không xác định được chính xác độ cao của cột không khí
  B - 
Trọng lượng riêng của khí quyển thay đổi theo độ cao
  C - 
Công thức p = d.h dùng để tính áp suất của chất lỏng
  D - 
A và B đúng
7-
Trường hợp nào sau đây áp suất khí quyển lớn nhất?
  A - 
Tại đỉnh núi
  B - 
Tại chân núi
  C - 
Tại đáy hầm mỏ
  D - 
Trên bãi biển
8-
Trong thí nghiệm của Torixenli, độ cao cột thuỷ ngân là 75cm, nếu dùng rượu để thay thuỷ ngân thì độ cao cột rượu là bao nhiêu? Biết dthuỷ ngân = 136000 N/m3, của rượu drượu = 8000 N/m3.
  A - 
750mm
  B - 
1275mm
  C - 
7,5m
  D - 
12,75m
9-
Càng lên cao không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 800 m là:
  A - 
748 mmHg
  B - 
753,3 mmHg
  C - 
663 mmHg
  D - 
960 mmHg
10-
Cứ cao lên 12m áp suất khí quyển lại giảm khoảng 1mmHg. Trên một máy bay, cột thủy ngân có độ cao 400mm. Khi đó máy bay cách mặt đất bao nhiêu? Biết tại mặt đất áp suất khí quyển là 760mmHg.
  A - 
8km
  B - 
4,8 km
  C - 
4320 m
  D - 
3600 m
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters