WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:47:28 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi đi trên đất trơn, ta bấm các ngón chân xuống nền đất là để:
  A - 
Tăng áp lực lên nền đất.
  B - 
Giảm áp lực nên nền đất.
  C - 
Giảm ma sát.
  D - 
Tăng ma sát.
2-
Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động bỗng thấy mình đổ nhào về bên trái. Chứng tỏ xe:
  A - 
Đột ngột rẽ sang trái.
  B - 
Đột ngột rẽ sang phải.
  C - 
Đột ngột giảm tốc độ.
  D - 
Đột ngột tăng tốc độ.
3-
Càng lên cao áp suất khí quyển :
  A - 
Càng tăng.
  B - 
Càng giảm.
  C - 
Không thay đổi.
  D - 
Có thể tăng và cũng có thể giảm.
4-
Một người đi xe đạp trong 40 phút với vận tốc không đổi là 15km/h. Hỏi quãng đường đi được là bao khiêu km?
  A - 
10 km
  B - 
40 km
  C - 
15 km
  D - 
20 km
5-
Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp lực?
  A - 
áp lực là lực ép của vật lên giá đỡ
  B - 
áp lực là lực do mặt giá đỡ tác dụng lên vật
  C - 
áp lực luôn bằng trọng lượng của vật
  D - 
áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép
6-
Tại sao khi lặn, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn?
  A - 
Vì khi lặn sâu, nhiệt độ rất thấp
  B - 
Vì khi lặn sâu, áp suất rất lớn
  C - 
Vì khi lặn sâu, lực cản của nước rất lớn
  D - 
Vì khi lặn sâu, áo lặn giúp cơ thể dễ dàng chuyển động trong nước
7-
Vận tốc 30km/h ứng với giá trị nào sau đây?
  A - 
83,3m/ph
  B - 
8,33m/ph
  C - 
8,33m/s
  D - 
0.83m/s
8-
Nếu chịu tác dụng của các lực không cân bằng thì các lực này không thể làm vật:
  A - 
Đang chuyển động sẽ chuyển động chậm lại
  B - 
Đang chuyển động sẽ chuyển động nhanh lên
  C - 
Bị biến dạng
  D - 
Đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều
9-
Trong các cách làm tăng, giảm áp suất sau đây, cách nào không đúng?
  A - 
Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, tăng diện tích bị ép.
  B - 
Muốn tăng áp suất thì tăng áp lực, giảm diện tích bị ép.
  C - 
Muốn giảm áp suất thì giảm áp lực, giữ nguyên diện tích bị ép.
  D - 
Muốn giảm áp suất thì giữ nguyên áp lực, tăng diện tích bị ép.
10-
Một áp lực 80N gây áp suất 400N/m2 lên diện tích bị ép có độ lớn:
  A - 
0,2dm2
  B - 
2dm2
  C - 
20dm2
  D - 
200dm2
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters