WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:04:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Một vật đang đứng yên trên mặt bàn nằm ngang. Các lực tác dụng lên vật cân bằng nhau đó là:
  A - 
Trọng lực P của trái đất và lực ma sát F của mặt bàn.
  B - 
Trọng lực P của trái đất và phản lực N của mặt bàn.
  C - 
Trọng lực P của trái đất và lực đàn hồi.
  D - 
Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn.
2-
Trường hợp nào sau đây không phải là lực ma sát lăn?
  A - 
Ma sát giữa các viên bi trong ổ trục quay.
  B - 
Ma sát giữa bánh xe và mặt đường khi xe chuyển động.
  C - 
Ma sát giữa các con lăn và mặt đường khi di chuyển vật nặng trên đường.
  D - 
Ma sát giữa khăn lau và mặt sàn khi lau nhà.
3-
Câu so sánh áp suất và áp lực nào sau đây là đúng:
  A - 
Áp suất và áp lực có cùng đơn vị đo.
  B - 
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép,áp suất là lực ép không vuông góc với mặt bị ép.
  C - 
Áp suất có số đo bằng độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép.
  D - 
Giữa áp suất và áp lực không có mối quan hệ nào.
4-
Hút bớt không khí trong một vỏ hộp đựng sữa bằng giấy, ta thấy vỏ hộp giấy bị bẹp lại là vì:
  A - 
việc hút mạnh đã làm bẹp hộp
  B - 
áp suất bên trong hộp tăng lên làm cho hộp bị biến dạng
  C - 
áp suất bên trong hộp giảm, áp suất khi quyển ở bên ngoài hộp lớn hơn làm nó bẹp
  D - 
khi hút mạnh làm yếu các thành hộp làm hộp bẹp đi
5-
Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi:
  A - 
tiết diện của các nhánh bằng nhau.
  B - 
các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
  C - 
độ dày của các nhánh như nhau.
  D - 
độ cao của các nhánh bằng nhau.
6-
Bạn Hà nặng 45kg đứng thẳng hai chân trên mặt sàn lớp học, biết diện tích tiếp xúc với mặt sàn của một bàn chân là 0,005m2. Áp suất mà bạn Hà tác dụng lên mặt sàn là:
  A - 
45000 N/m2
  B - 
450000 N/m2
  C - 
90000 N/m2
  D - 
900000 N/m2
7-
Khi một vật nhúng trong lòng chất lỏng, vật nổi lên khi:
  A - 
Trọng lượng riêng của vật lớn hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
  B - 
Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn trọng lượng riêng của chất lỏng.
  C - 
Trọng lượng riêng của vật bằng trọng lượng riêng của chất lỏng.
  D - 
Trọng lượng của vật bằng trọng lượng của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
8-
Khi ôm một tảng đá ở trong nước ta thấy nhẹ hơn khi ôm nó trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:
  A - 
khối lượng của tảng đá thay đổi
  B - 
khối lượng của nước thay đổi
  C - 
lực đẩy Ácsimet
  D - 
lực đẩy của tảng đá
9-
Thể tích của một miếng sắt là 2dm3. Nhúng miếng sắt chìm trong nước thì lực đẩy Ác-si-mét tác dụng lên miếng sắt là (trọng lượng riêng nước 10000 N/m2)
  A - 
10N.
  B - 
15N.
  C - 
20N.
  D - 
25N.
10-
Một người dùng cần cẩu nâng thùng hàng khối lượng 2500kg lên độ cao 12m.Công thực hiện trong trường hợp này là:
  A - 
A = 3.105 J
  B - 
A =3.104 J
  C - 
A = 2083 J
  D - 
A = 4.104 J
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters