WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:40:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một bình hình trụ cao 2,5m đựng đầy nước. Biết trọng lượng riêng của nước là 10.000N/m3. Tính áp suất của nước tác dụng lên đáy bình ?
  A - 
25000 Pa
  B - 
30000 Pa
  C - 
35000 Pa
  D - 
40000 Pa
2-
Độ lớn của vận tốc cho ta biết:
  A - 
Hướng chuyển động của vật.
  B - 
Vật chuyển động nhanh hay chậm.
  C - 
Nguyên nhân vì sao vật chuyển động.
  D - 
Sự thay đổi hình dạng của vật khi chuyển động.
3-
Lực là một đại lượng vectơ vì:
  A - 
Lực là một đại lượng có độ lớn, phương thẳng đứng.
  B - 
Lực là một đại lượng có độ lớn, chiều từ phải sang trái.
  C - 
Lực là một đại lượng.có phương thẳng đứng, chiều từ trên hướng xuống dưới.
  D - 
Lực là một đại lượng vừa có độ lớn, vừa có phương và chiều.
4-
Điều nào sau đây là đúng nhất khi nói về áp lực?
  A - 
Áp lực là lực ép của vật lên mặt giá đỡ.
  B - 
Áp lực là do mặt giá đỡ tác dụng lên vật.
  C - 
Áp lực là lực ép có phương vuông góc với mặt bị ép.
  D - 
Áp lực luôn bằng trọng lượng của vật.
5-
Đơn vị của áp suất là:
  A - 
kg/m3
  B - 
N/m3
  C - 
N (niutơn)
  D - 
N/m2 hoặc Pa
6-
Phát biểu nào dưới đây về máy cơ đơn giản là đúng ?
  A - 
Các máy cơ đơn giản không cho ta lợi về công.
  B - 
Các máy cơ đơn giản chỉ cho lợi về lực.
  C - 
Các máy cơ đơn giản luôn bị thiệt về đường đi.
  D - 
Các máy cơ đơn giản cho lợi cả về lực và đường đi.
7-
Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động đều?
  A - 
Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
  B - 
Chuyển động của chiếc thuyền trên dòng sông.
  C - 
Chuyển động của trái đất quanh mặt trời.
  D - 
Chuyển động của xe buýt từ Đồng Xoài đi TP Hồ Chí Minh.
8-
Trường hợp nào dưới đây cho ta biết khi chịu tác dụng của lực vật bị thay đổi tốc độ và đổi hướng.
  A - 
Gió thổi cành lá đung đưa.
  B - 
Sau khi đập vào mặt vợt quả bóng tennít bị bật ngược trở lại.
  C - 
Một vật đang rơi từ trên cao xuống.
  D - 
Khi hãm phanh xe đạp chạy chậm dần.
9-
Trường hợp nào dưới đây xuất hiện lực ma sát lăn?
  A - 
Ma sát giữa má phanh và vành bánh xe khi phanh xe.
  B - 
Ma sát khi đánh diêm.
  C - 
Ma sát khi dùng xe kéo một khúc cây mà khúc cây vẫn đứng yên.
  D - 
Ma sát giữa các viên bi với trục của bánh xe.
10-
Đơn vị của Công cơ học là:
  A - 
Niu tơn (N)
  B - 
Paxcan (Pa)
  C - 
Jun ( J )
  D - 
kilôgam (kg)
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters