WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 73
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:42:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điền chữ cài còn thiếu?:

  A - 
Chữ D, I, N, S
  B - 
Chữ D, P, A, S
  C - 
Chữ E, I, N, L
  D - 
Chữ A, M, N, L
2-
Hãy tìm các con số còn thiếu? (Theo thứ tự từ trái qua phải)

  A - 
Số 5, 8, 3, 7 ,9 ,6
  B - 
Số 15, 9, 2, 7 ,7 ,8
  C - 
Số 4, 8, 12, 7 ,0 ,6
  D - 
Số 15, 18, 13, 17 ,2 ,8
3-
Dấu chấm hỏi được thay thế bởi số nào?:

  A - 
Số 19 và số 8
  B - 
Số 19 và số 90
  C - 
Số 10 và số 6
  D - 
Số 10 và số 8
  E - 
Số 17 và số 11
  F - 
Số 19 và số 9
4-
Tìm số còn thiếu?:

  A - 
Số 9885
  B - 
Số 9856
  C - 
Số 9882
  D - 
Số 8878
  E - 
Số 8797
  F - 
Số 9898
5-
Một biệt thự là:
  A - 
Một tòa nhà lớn
  B - 
Một tòa nhà riêng
  C - 
Một dinh thự của chính quyền
  D - 
Một trang trại biệt lập
6-
Từ nào đồng nghĩa với "thấu triệt"?
  A - 
Thấu lộ
  B - 
Quán triệt
  C - 
Thẩm thấu
  D - 
Thấu minh
7-
Từ nào lạc lõng?:
  A - 
Ngụy kế
  B - 
Trá hàng
  C - 
Giả vờ
  D - 
Ỏng ẹo
8-
Từ phản nghĩa của "tầm thường" là:
  A - 
Thiên tài
  B - 
Độc đáo
  C - 
Ghê gớm
  D - 
Không xoàng
9-
Lửa đối với ống lò cũng giống như cá đối với ....
  A - 
bể nước
  B - 
sông ngòi
  C - 
chảo rán
  D - 
cái nơm
10-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 169
Trắc Nghiệm IQ - 54
Trắc nghiệm IQ - 17
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 46
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 14
Number puzzles - Test 01
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 217
Trắc Nghiệm IQ - 12
Number Puzzles - Test 05
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc nghiệm IQ - 18
Trắc Nghiệm IQ - 240
Trắc Nghiệm IQ - 85
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters