WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:33:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trường hợp nào sau đây, nhiệt năng thay đổi do sự truyền nhiệt?
  A - 
Đập búa nhiều lần vào một tấm thép, sau một thời gian tấm thép nóng lên.
  B - 
Đưa một thanh sắt vào ngọn lửa, một lúc sau thanh sắt nóng lên.
  C - 
Bất thình lình ngón tay bị nóng, ta thường đưa tay lên cầm mép tai để tay đỡ nóng hơn.
  D - 
Các chi tiết máy khi hoạt động cọ xát vào nhau làm chúng nóng lên.
2-
Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra đối với môi trường là:
  A - 
Chân không.
  B - 
Chất rắn.
  C - 
Chất lỏng.
  D - 
Chất khí.
3-
Một vật có nhiệt độ ban đầu là t1 = 20oC khi nhận nhiệt lượng Q thì nhiệt độ của vật tăng lên đến 32oC. Nếu ban đầu vật ấy nhận nhiệt lượng 2Q thì nhiệt độ của nó tăng lên đến giá trị:
  A - 
40oC
  B - 
54oC
  C - 
44oC
  D - 
52oC
4-
Chọn câu đúng.
  A - 
Nguyên tử là hạt chất nhỏ nhất cấu tạo nên vật.
  B - 
Phân tử là một nhóm các nguyên tử kết hợp lại.
  C - 
Vật chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt, đó là các nguyên tử.
  D - 
Các câu A, B, C đều đúng.
5-
Một vật có khối lượng m, làm bằng chất có nhiệt dung riêng c. Để nhiệt độ của vật tăng từ t1 lên t2 thì nhiệt lượng cần cung cấp cho vật tính bởi công thức:
  A - 
Q = mc(t2 − t1).
  B - 
Q = mc(t1 − t2).
  C - 
Q = mc2(t2 − t1).
  D - 
Q = mc/2(t2 − t1).
6-
Cơ năng của vật có được do chuyển động gọi là:
  A - 
Thế năng hấp dẫn
  B - 
Cả động năng và thế năng
  C - 
Động năng
  D - 
Thế năng đàn hồi
7-
Khi 60 cm3 rượu vào 60 cm3 nước, thì ta thu được một hỗn hợp rượu−nước có thể tích:
  A - 
có thể bằng hoặc nhỏ hơn 120 cm3
  B - 
nhỏ hơn 120 cm3
  C - 
bằng 120 cm3
  D - 
lớn hơn 120 cm3
8-
Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào vật vừa có thế năng,vừa có động năng?
  A - 
Chỉ khi vật lên tới điểm cao nhất
  B - 
Chỉ khi vật đang đi lên
  C - 
Chỉ khi vật đang rơi xuống
  D - 
Cả khi vật đang đi lên và đang rơi xuống
9-
Động năng của vật phụ thuộc vào:
  A - 
Độ biến dạng của vật
  B - 
Khối lượng và độ cao của vật so với mặt đất
  C - 
Lực tác dụng vào vật
  D - 
Khối lượng và vận tốc của vật
10-
Trong các vật sau, vật nào không có thế năng?
  A - 
Lò xo để tự nhiên ở một độ cao so với mặt đất
  B - 
Hòn bi đang lăn trên mặt đất
  C - 
Lò xo bị ép đặt ngay trên mặt đất
  D - 
Viên đạn đang bay
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters