WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:49:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hiện tượng khuếch tán xảy ra:
  A - 
Trong chất lỏng
  B - 
Trong cả ba chất rắn, lỏng, khí
  C - 
Trong chất khí
  D - 
Trong chất rắn
2-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra ?
  A - 
Quả bóng bay dù được buộc chặt vẫn xẹp dần theo thời gian
  B - 
Đường tan vào nước
  C - 
Sự tạo thành gió
  D - 
Sự khuếch tán của đồng sunfat vào nước
3-
Tại sao quả bóng bay dù được buộc chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp ?
  A - 
Vì không khí nhẹ hơn nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài
  B - 
Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi thổi căng nó tự động co lại
  C - 
Vì khi mới thổi, không khí từ miệng vào bóng còn nóng, sau đó lạnh dần nên co lại
  D - 
Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài
4-
Khi quả bóng bay lên cao nhất thì:
  A - 
Động năng và thế năng chuyển hóa cho nhau
  B - 
Động năng lớn nhất
  C - 
Thế năng nhỏ nhất
  D - 
Thế năng lớn nhất và động năng nhỏ nhất
5-
Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm của Bơ-rao chứng tỏ :
  A - 
Hạt phấn hoa hút và đẩy các phân tử nước.
  B - 
Các phân tử nước hút và đẩy hạt phấn hoa.
  C - 
Các phân tử nước lúc thì đứng yên lúc thì chuyển động.
  D - 
Các phân tử nước không đứng yên mà chuyển động không ngừng.
6-
Đốt nóng miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh. Nhiệt năng của nước tăng hay giảm ? Do thực hiện công hay truyền nhiệt?
  A - 
Tăng, do truyền nhiệt.
  B - 
Giảm, do truyền nhiệt.
  C - 
Giảm, do thực hiện công.
  D - 
Tăng, do thực hiện công.
7-
Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có tính chất nào sau đây?
  A - 
Chuyển động không ngừng.
  B - 
Giữa chúng không có khoảng cách.
  C - 
Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.
  D - 
Chuyển động thay đổi khi nhiệt độ thay đổi.
8-
Len là 1 vật cách nhiệt tốt, vì vậy:
  A - 
Dùng khăn len bọc nước đá thì đá sẽ lâu tan hơn.
  B - 
Dùng khăn len quàng cổ sẽ bảo vệ cổ khi trời lạnh.
  C - 
Dùng khăn len quấn vào 1 chai nước nóng thì sẽ làm nước lâu nguội hơn.
  D - 
Cả A, B, C.
9-
Vào mùa đông khi đắp chăn ta thấy ấm:
  A - 
Chăn là các vật toả nhiệt.
  B - 
Chăn hạn chế cơ thể người mất nhiệt.
  C - 
Chăn là vật dẫn nhiệt tốt.
  D - 
Chăn là những vật sinh nhiệt.
10-
Dạng năng lượng mà vật nào cũng có là:
  A - 
Động năng.
  B - 
Thế năng.
  C - 
Nhiệt năng.
  D - 
Cả 3 dạng năng lượng trên.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters