WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:49:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dạng năng lượng nào có trong cái cung đã được giương:
  A - 
Thế năng đàn hồi
  B - 
Thế năng hấp dẫn
  C - 
Động năng
  D - 
Thế năng và động năng
2-
Khi viên đạn được bắn ra từ một nòng súng có những năng lượng nào?
  A - 
Cơ năng
  B - 
Nhiệt năng
  C - 
Hoá năng
  D - 
Cả A và B
3-
Khi tăng cùng một nhiệt độ cho 2 miếng đồng và nhôm có cùng khối lượng, cần cung cấp:
  A - 
Nhiệt lượng cho miếng đồng nhiều hơn
  B - 
Nhiệt lượng cho miếng nhôm nhiều hơn
  C - 
Nhiệt lượng cho miếng nhôm ít hơn
  D - 
Nhiệt lượng cho 2 miếng như nhau
4-
Năng lượng Mặt trời được truyền xuống đất bằng cách nào sau đây:
  A - 
Đối lưu
  B - 
Dẫn nhiệt qua không khí
  C - 
Bức xạ nhiệt
  D - 
Đối lưu và dẫn nhiệt của không khí
5-
Đại lượng nào sau đây của vật không đổi khi chuyển động nhiệt của phân tử cấu tạo nên vật thay đổi:
  A - 
Khối lượng
  B - 
Nhiệt độ
  C - 
Thể tích
  D - 
Khối lượng và thể tích
6-
Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu được hiểu là:
  A - 
Nhiệt lượng toả ra do lượng nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
  B - 
Nhiệt lượng toả ra do 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
  C - 
Nhiệt lượng toả ra do 1 kg nhiên liệu dầu bị đốt cháy hoàn. toàn.
  D - 
Nhiệt lượng cần để 1 kg nhiên liệu bị đốt cháy hoàn toàn.
7-
Định luật bảo toàn năng lượng được hiểu như thế nào khi thả miếng nhôm được nung nóng đến 100oC vào cốc đựng nước lạnh?
  A - 
Nhiệt lượng của nước hấp thu bằng tổng nhiệt lượng củanhôm toả ra và nhiệt lượng hao phí.
  B - 
Nhiệt lượng do nước toả ra bằng nhiệt lượng nhôm hấp thu vào.
  C - 
Nhiệt lượng nhôm toả ra bằng tổng nhiệt lượng nước hấp thu và nhiệt lượng hao phí.
  D - 
Nhiệt lượng do nhôm toả ra bằng nhiệt lượng do nước hấp thụ.
8-
Khi bơm xe đạp bằng bơm tay, ống bơm bị nóng lên, khi đó trong ống bơm có sự chuyển hoá năng lượng nào:
  A - 
Nhiệt năng thành cơ năng.
  B - 
Cơ năng thành nhiệt năng.
  C - 
Thế năng thành nhiệt năng.
  D - 
Thế năng thành động năng.
9-
Tính nhiệt lượng toả ra khi đốt cháy hoàn toàn 50g dầu hoả trong một bếp dầu. Cho năng suất toả nhiệt của dầu hoả là 44.106 J/kg
  A - 
Qtoả = 2500000J
  B - 
Qtoả = 2400000J
  C - 
Qtoả = 2300000J
  D - 
Qtoả = 2200000J
10-
Với nhiệt lượng Q = 880000J thì có thể đun sôi bao nhiêu lít nước đựng trong ấm nhôm có khối lượng 0,5kg; nhiệt độ ban đầu của nước và ấm là 20oC. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K, của nhôm là 880J/kg.K.
  A - 
V = 2,5l.
  B - 
V = 2,4l.
  C - 
V = 2,3l.
  D - 
V = 2,2l.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters