WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:46:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chất nào sau đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?
  A - 
Chất lỏng và chất khí
  B - 
Chất rắn và chất lỏng
  C - 
Chất rắn và chất khí
  D - 
Chất khí, chất lỏng và chất rắn
2-
Động năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào?
  A - 
Khối lượng và vị trí của vật
  B - 
Khối lượng và vận tốc của vật
  C - 
Vận tốc và vị trí của vật
  D - 
Tất cả đều đúng
3-
Điều nào sau đây là sai khi nói về tính chất của chuyển động của phân tử chất lỏng?
  A - 
Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán
  B - 
Không ngừng
  C - 
Không liên quan đến nhiệt độ
  D - 
Hỗn độn
4-
Nhỏ một giọt nước nóng vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổ thế nào? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh).
  A - 
Nhiệt năng của giọt nước tăng, nhiệt năng của nước trong cốc giảm
  B - 
Nhiệt năng của giọt nước giảm, nhiệt năng của nước trong cốc tăng
  C - 
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều tăng
  D - 
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều giảm
5-
Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu đơn vị nhiệt dung riêng?
  A - 
J
  B - 
J/kgK
  C - 
Jkg
  D - 
J/kg
6-
Một vật được ném lên cao theo phương thẳng đứng. Khi nào thì vật vừa có động năng, vừa có thế năng?
  A - 
Khi vật đang rơi xuống
  B - 
Khi vật đang đi lên
  C - 
Khi vật đang đi lên hoặc rơi xuống
  D - 
Tất cả đều đúng
7-
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5kg chứa 2 lít nước ở 25oC. Để đun sôi ấm nước này cần phải sử dụng một nhiệt lượng bằng bao nhiêu? Cho biêt nhiệt dung riêng của nước và của nhôm lần lượt bằng 4200J/kg.K và 880J/kg.K; (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài).
  A - 
663KJ
  B - 
664KJ
  C - 
665KJ
  D - 
666KJ
8-
Chọn phương án đúng khi nói về tác dụng của bóng đèn dầu?
  A - 
Để che gió
  B - 
Để tăng cường sự đối lưu, duy trì sự cháy và che gió
  C - 
Để tăng cường độ sáng
  D - 
Để tăng cường sự truyền nhiệt
9-
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào :
  A - 
Khối lượng của vật
  B - 
Độ tăng nhiệt độ của vật
  C - 
Nhiệt dung riêng của chất làm vật
  D - 
Khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật và nhiệt dung riêng của chất làm vật đó.
10-
Người ta cung cấp cho 10 lít nước một nhiệt lượng 840J . Hỏi nước nóng lên bao nhiêu độ?
  A - 
Tăng thêm 20oC
  B - 
Tăng thêm 30oC
  C - 
Tăng thêm 25oC
  D - 
Tăng thêm 35oC
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters