WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Chọn từ, cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau, từ câu 1 đến câu 4. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng: ...(1) ... không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nó chỉ truyền từ vật này sang vật khác, ... (2)... từ dạng này sang dạng khác. Ví dụ: Dùng tay để cọ xát miếng kim loại lên mặt bàn, lúc này ... (3) ... của tay đã chuyển hóa thành ... (4) ... của miếng kim loại.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:46:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (1) là:
  A - 
Nhiệt năng
  B - 
Nhiệt lượng
  C - 
Năng lượng
  D - 
Cơ năng
2-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (2) là:
  A - 
Biến đổi
  B - 
Chuyển hóa
  C - 
Thay đổi
  D - 
Bảo toàn
3-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (3) là:
  A - 
Cơ năng
  B - 
Nhiệt năng
  C - 
Nhiệt lượng
  D - 
Năng lượng
4-
Từ, cụm từ cần điền vào vị trí (4) là:
  A - 
Cơ năng
  B - 
Năng lượng
  C - 
Nhiệt lượng
  D - 
Nhiệt năng
5-
Khả năng hấp thụ nhiệt tốt của một vật phụ thuộc vào:
  A - 
Vật có bề mặt sần sùi, sẫm màu
  B - 
Vật có bề mặt sần sùi, sáng màu
  C - 
Vật có bề mặt nhẵn, sẫm màu
  D - 
Vật có bề mặt nhẵn, sáng màu
6-
Trong các sự truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
  A - 
Sự truyền nhiệt từ mặt trời tới trái đất
  B - 
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng
  C - 
Sự truyền nhiệt từ từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò
  D - 
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian xung quanh
7-
Một viên đạn đang bay trên cao, có những dạng năng lượng nào?
  A - 
Động năng
  B - 
Thế năng
  C - 
Nhiệt năng
  D - 
Cả A, B và C
8-
Thả một miếng đồng nặng 0.6kg ở nhiệt độ 85oC vào 0.35kg nước ở nhiệt độ 20oC. Tính nhiệt độ cuối cùng của nước khi đã cân bằng nhiệt. Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kgđộ, của nước là 4200J/kgđộ. (Bỏ qua hao phí nhiệt lượng)
  A - 
t = 25,7oC
  B - 
t = 26,7oC
  C - 
t = 27,7oC
  D - 
t = 28,7oC
9-
Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên phụ thuộc vào những yếu tố nào?
  A - 
Khối lượng của vật, nhiệt dung riêng của chất, độ tăng nhiệt độ của vật
  B - 
Nhiệt dung riêng của chất làm vật
  C - 
Khối lượng của vật
  D - 
Độ tăng nhiệt độ của vật
10-
Nung nóng 1 miếng sắt rồi thả vào cốc nước lạnh, nhiệt năng của chúng thay đổi như thế nào? Đây là sự thực hiện công hay truyền nhiệt?
  A - 
Nhiệt năng của miếng sắt và của nước đều tăng, không có sự truyền nhiệt.
  B - 
Nhiệt năng của miếng sắt tăng, nhiệt năng của nước giảm. Đây là sự thực hiện công.
  C - 
Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự truyền nhiệt.
  D - 
Nhiệt năng của miếng sắt giảm, nhiệt năng của nước tăng. Đây là sự thực hiện công.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters