WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:19:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đổ 100cm3 rượu vào 100cm3 nước, thể tích hỗn hợp rượu và nước thu được có thể nhận giá trị nào sau đây?
  A - 
100cm3
  B - 
200cm3
  C - 
Lớn hơn 200cm3
  D - 
Nhỏ hơn 200cm3
2-
Trong các đơn vị sau đây, đơn vị nào không phải là đơn vị của nhiệt lượng?
  A - 
m/s
  B - 
Niutơn : N
  C - 
Oát : w
  D - 
Cả ba đều sai
3-
Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc nước, thấy nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên trên. Lí do nào sau đây là ĐÚNG?
  A - 
Do hiện tượng truyền nhiệt
  B - 
Do hiện tượng đối lưu
  C - 
Do hiện tượng bức xạ nhiệt
  D - 
Do hiện tượng dẫn nhiệt
4-
Cùng được cung cấp nhiệt lượng như nhau, trong các vật cùng khôí lượng làm bằng các chất sau đây: nước, đồng, chì, nhôm vật nào tăng nhiệt độ nhiều hơn? Chọn thứ tự ĐÚNG từ lớn đến nhỏ.
  A - 
Nhôm − nước − đồng − chì.
  B - 
Nước − nhôm − đồng − chì.
  C - 
Nước − đồng − nhôm − chì.
  D - 
Nước − chì − nhôm − đồng.
5-
Ba chất lỏng A, B, C đang ở nhiệt độ tA, tB, tC với tA > tB > tC được trộn lẫn với nhau. Chát nào toả nhiệt, chất nào thu nhiệt? Chọn phương án trả lời ĐÚNG NHẤT.
  A - 
A và B toả nhiệt, C thu nhiệt
  B - 
A toả nhiệt, B và C thu nhiệt
  C - 
C toả nhiệt, A và B thu nhiệt
  D - 
Câu trả lời phải tuỳ thuộc vào nhiệt độ cuối cùng sau khi có cân bằng nhiệt
6-
Trong các máy sau đây, máy nào không phải là động cơ nhiệt?
  A - 
Ròng rọc động và ròng rọc cố định
  B - 
Mặt phẳng nghiêng
  C - 
Đòn bẩy
  D - 
Tất cả các máy trên đều khong phải là động cơ nhiệt
7-
Sự dẫn nhiệt không thể xảy ra trong môi trường nào?
  A - 
Lỏng.
  B - 
Chân không.
  C - 
Rắn.
  D - 
Khí.
8-
Vì sao vào mùa hè, nếu mặc áo tối màu đi ra đường lại cảm thấy người nóng hơn khi mặc áo sáng màu?
  A - 
Vì áo tối màu hấp thụ nhiệt kém hơn.
  B - 
Vì áo tối màu dẫn nhiệt tốt hơn.
  C - 
Vì áo tối màu giúp đối lưu xảy ra dễ hơn.
  D - 
Vì áo tối màu hấp thụ nhiệt tốt hơn.
9-
Máy bay đang bay trên trời. Nhận xét nào sau đây là đầy đủ nhất?
  A - 
Máy bay có động năng và nhiệt năng.
  B - 
Máy bay có cơ năng và nhiệt năng.
  C - 
Máy bay có động năng và thế năng.
  D - 
Máy bay có thế năng và nhiệt năng.
10-
Mùa đông, khi ngồi cạnh là sưởi ta thấy ấm áp. Năng lượng nhiệt của lò sưởi đã truyền tới người bằng cách nào?
  A - 
Đối lưu.
  B - 
Dẫn nhiệt.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Dẫn nhiệt, đối lưu.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters