WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:32:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có cùng khối lượng vào một cốc nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ cuối cùng của ba miếng kim loại trên.
  A - 
Nhiệt độ của ba miếng bằng nhau.
  B - 
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng chì.
  C - 
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, rồi đến miếng đồng, miếng nhôm.
  D - 
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, rồi đến miếng nhôm, miếng chì.
2-
Nếu năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 10.106J/kg thì 1 tạ củi khô khi cháy hết tỏa ra một nhiệt lượng là:
  A - 
106kJ.
  B - 
10.108kJ.
  C - 
10.109kJ.
  D - 
10.106kJ.
3-
Trường hợp nào sau đây không có sự chuyển hóa từ cơ năng sang nhiệt năng?
  A - 
Một vật vừa rơi từ trên cao xuống vừa nóng lên.
  B - 
Búa máy đập vào cọc bê tông làm cọc lún xuống và nóng lên.
  C - 
Miếng đồng thả vào nước đang sôi, nóng lên.
  D - 
Động cơ xe máy đang chạy.
4-
Thả một quả cầu bằng đồng có khối lượng 0,2kg được đun nóng tới 100oC vào một cốc nước ở 25oC. Sau một thời gian, nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 30oC. Tính nhiệt lượng miếng đồng tỏa ra và nhiệt lượng nước thu vào Cho nhiệt dung riêng của đồng là 380J/kg.K, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.
  A - 
Q1 = 5320J, Q2 = 5320J
  B - 
Q1 = 10320J, Q2 = 10320J
  C - 
Q1 = 5320J, Q2 = 10320J
  D - 
Q1 = 10320J, Q2 = 5320J
5-
Trái dừa đang ở trên cây,năng lượng của trái dừa thuộc dạng nào?
  A - 
Thế năng đàn hồi
  B - 
Thế năng hấp dẫn
  C - 
Động năng
  D - 
Không có động nào
6-
Nước biển mặn vì sao ?
  A - 
Các phân tử nước biển có vị mặn
  B - 
Các phân tử nước và các phân tử muối liên kết với nhau
  C - 
Các phân tử nước và nguyên tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách
  D - 
Các phân tử nước và phân tử muối xen kẽ với nhau vì giữa chúng có khoảng cách
7-
Nhỏ một giọt nước nóng vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và của nước trong cốc thay đổ thế nào? (Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh).
  A - 
Nhiệt năng của giọt nước tăng, nhiệt năng của nước trong cốc giảm
  B - 
Nhiệt năng của giọt nước giảm, nhiệt năng của nước trong cốc tăng
  C - 
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều tăng
  D - 
Nhiệt năng của giọt nước và nhiệt năng của nước trong cốc đều giảm
8-
Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là đúng?
  A - 
Nhiệt lượng là phần nhiệt năng mà vật nhận thêm được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt
  B - 
Nhiệt lượng là một dạng năng lượng có đơn vị là Jun
  C - 
Bất cứ vật nào cũng có nhiệt lượng
  D - 
Sự truyền nhiệt giữa hai vật dừng lại khi hai vật có nhiệt lượng bằng nhau
9-
Khả năng dẫn nhiệt phụ thuộc vào yếu tố nào của vật?
  A - 
Khối lượng của vật
  B - 
Bản chất của vật
  C - 
Thể tích của vật
  D - 
Cả 3 yếu tố trên
10-
Trong khi làm thí nghiệm để xác định nhiệt dung riêng, một học sinh thả một miếng chì khối lượng 310g được nung nóng tới 100oC vào 2,5 lít nước ở 58,5oC. Khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt độ của nước và chì là 60oC. Tính nhiệt lượng nước thu được?
  A - 
Q = 4575 (J)
  B - 
Q = 3575 (J)
  C - 
Q = 2575 (J)
  D - 
Q = 1575 (J)
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters