WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:34:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Phát biểu nào sau đây về cấu tạo chất đúng?
  A - 
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
  B - 
Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
  C - 
Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.
  D - 
Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
2-
Hai vật có cùng khối lượng đang chuyển động trên sàn nằm ngang, thì:
  A - 
Vật có thể tích càng lớn thì động năng càng lớn.
  B - 
Vật có thể tích càng nhỏ thì động năng càng lớn.
  C - 
Vật có tốc độ càng lớn thì động năng càng lớn.
  D - 
Hai vật có cùng khối lượng nên động năng hai vật như nhau.
3-
Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
  A - 
Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
  B - 
Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
  C - 
Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.
  D - 
Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào.
4-
Khi mở lọ nước hoa trong lớp học, sau một lúc cả phòng đều ngửi thấy mùi thơm. Lí giải không hợp lí là:
  A - 
Do sự khuếch tán của các phân tử nước hoa ra khắp lớp học.
  B - 
Do các phân tử nước hoa chuyển động hỗn độn không ngừng, nên nó đi ra khắp lớp học.
  C - 
Do các phân tử nước hoa nhẹ hơn các phân tử không khí nên có thể chuyển động ra khắp lớp học.
  D - 
Do các phân tử nước hoa có nhiều hơn các phân tử không khó ở trong lớp học nên ta chỉ ngửi thấy mùi nước hoa.
5-
Thả một cục đường vào một cốc nước rồi khuấy lên, đường tan và nước có vị ngọt. Bởi vì:
  A - 
khi khuấy đều nước và đường cùng nóng lên.
  B - 
khi khuấy lên thì các phân tử đường xen vào các khoảng cách giữa các phân tử nước.
  C - 
khi bỏ đường vào và khuấy lên thể tích nước trong cốc tăng.
  D - 
đường có vị ngọt
6-
Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau?
  A - 
Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật
  B - 
Nhiệt năng của một vật là tổng cơ năng của các phân tử cấu tạo nên vật
  C - 
Nhiệt năng của một vật là tổng thế năng đàn hồi của các phân tử cấu tạo nên vật
  D - 
Nhiệt năng của một vật là tổng thế năng hấp dẫn của các phân tử cấu tạo nên vật
7-
Nhiệt lượng mà một vật thu vào để nóng lên không phụ thuộc vào:
  A - 
khối lượng của vật
  B - 
độ tăng nhiệt độ của vật
  C - 
nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật
  D - 
trọng lượng của vật
8-
Trong một số nhà máy, người ta thường xây dựng những ống khói rất cao. Vì:
  A - 
ống khói cao có tác dụng tạo ra sự truyền nhiệt tốt.
  B - 
ống khói cao có tác dụng tạo ra sự bức xạ nhiệt tốt.
  C - 
ống khói cao có tác dụng tạo ra sự đối lưu tốt.
  D - 
ống khói cao có tác dụng tạo ra sự dẫn nhiệt tốt.
9-
Trong các nhận xét sau, nhận xét đúng là:
  A - 
Trong quá trình cơ học, động năng của các vật được bảo toàn.
  B - 
Trong quá trình cơ học, cơ năng của các vật được bảo toàn.
  C - 
Trong quá trình cơ học, thế năng hấp dẫn của các vật được bảo toàn.
  D - 
Trong quá trình cơ học, thế năng đàn hồi của các vật được bảo toàn.
10-
Khi nói về cấu tạo chất, Phát biểu nào sau đây đúng?
  A - 
Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt.
  B - 
Các chất ở thể rắn thì các phân tử không chuyển động.
  C - 
Phân tử là hạt chất nhỏ nhất.
  D - 
Giữa các phân tử, nguyên tử không có khoảng cách.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters