WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:51:24 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thế năng hấp dẫn của một vật phụ thuộc vào:
  A - 
Độ cao và vận tốc của vật
  B - 
Độ cao và khối lượng của vật
  C - 
Độ cao và thể tích của vật
  D - 
Độ cao và nhiệt độ của vật
2-
Tính chất nào sau đây KHÔNG PHẢI là tính chất của chuyển động của phân tử chất lỏng ?
  A - 
Không liên quan đến nhiệt độ
  B - 
Không ngừng
  C - 
Hỗn độn
  D - 
Là nguyên nhân gây ra hiện tượng khuếch tán
3-
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây của vật không tăng ?
  A - 
Nhiệt năng.
  B - 
Khối lượng.
  C - 
Nhiệt độ.
  D - 
Thể tích.
4-
Tại sao quả bóng bay dù buộc chặt để lâu ngày vẫn xẹp?
  A - 
Vì không khí nhẹ , nhỏ nên có thể chui qua chỗ buộc ra ngoài.
  B - 
Vì cao su là chất đàn hồi nên sau khi bị thổi căng nó tự động co lại.
  C - 
Vì giữa các phân tử của chất làm vỏ bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
  D - 
Vì khi mới thổi ,không khí từ miệng vào còn nóng ,sau đó lạnh dần nên co lại.
5-
Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động không ngừng của các nguyên tử, phân tử gây ra ?
  A - 
Quả bóng bay dù buộc chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
  B - 
Đường tan vào nước.
  C - 
Sự khuếch tán của đồng vào nước.
  D - 
Sự tạo thành gió.
6-
Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5Kg chứa 2 lít nước ở 30oC . Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ? Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K, của nước là 4200J/kg .K
  A - 
615.800 (J)
  B - 
616.800 (J)
  C - 
617.800 (J)
  D - 
618.800 (J)
7-
Nhiệt lượng của một vật thu vào để làm vật nóng lên phụ thuộc vào:
  A - 
Khối lượng của vật.
  B - 
Độ tăng nhiệt độ của vật.
  C - 
Chất cấu tạo lên vật.
  D - 
Cả A,B,C đều đúng.
8-
Vật như thế nào thì có khả năng hấp thụ bức xạ nhiệt tốt ?
  A - 
Vật chỉ có bề mặt xù xì.
  B - 
Vật chỉ có màu sẫm.
  C - 
Vật có bề mặt xù xì, có màu sẫm.
  D - 
Vật nhẵn bóng.
9-
Để đun nóng 5 lít nước từ 20oC lên 40oC cần phải cung cấp bao nhiêu nhiệt lượng? (biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K)
  A - 
4200kJ
  B - 
420kJ
  C - 
4200J
  D - 
42kJ
10-
Độ dẫn nhiệt của các chất giảm dần theo thứ tự:
  A - 
Rắn, lỏng, khí.
  B - 
Rắn, khí, lỏng.
  C - 
Khí, rắn, lỏng.
  D - 
Khí, lỏng, rắn.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters