WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:26:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hiện tượng xảy ra khi hòa tan các muối, axit hay bazơ vào trong nước thuộc hiện tượng nào trong các hiện tượng sau đây?
  A - 
Hiện tượng đối lưu.
  B - 
Hiện tượng khuyếch tán.
  C - 
Hiện tượng bức xạ.
  D - 
Không phải ba hiện tượng trên.
2-
Tại sao khi pha nước chanh đá ta phải hòa tan đường vào nước trước rồi mới cho đá vào mà không làm ngược lại?
  A - 
Để khi hòa đường với nước không vướng đá.
  B - 
Làm như vậy để nước chanh ngon hơn.
  C - 
Nếu cho đá vào trước, nhiệt độ của nước sẽ giảm, làm giảm tốc độ chuyển động của các phân tử, làm giảm tốc độ khuyếch tán làm đường lâu tan ra.
  D - 
Do nguyên nhân khác.
3-
Nhiệt năng của một vật là:
  A - 
tồng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
  B - 
tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
  C - 
tổng động năng của các phân tử và động năng của vật.
  D - 
tổng thế năng của các phân tử và động năng của vật.
4-
Nhiệt năng của vật phụ thuộc vào yếu tố nào trong các yếu tố sau.
  A - 
Khối lượng của vật.
  B - 
Nhiệt độ của vật.
  C - 
Cả nhiệt độ và khối lượng của vật.
  D - 
Hình dạng bề mặt của vật.
5-
Khi các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào trong các đại lượng sau không đổi?
  A - 
Nhiệt năng.
  B - 
Khối lượng.
  C - 
Thể tích.
  D - 
Nhiệt độ.
6-
Trong các phương pháp sau đây, phương pháp nào sau đây làm thay đổi nội năng của nó bằng phương pháp truyền nhiệt.
  A - 
Nung nóng vật.
  B - 
Đặt nó dưới ánh sáng mặt trời.
  C - 
Cho vật đó tiếp xúc với vật có nhiệt độ thấp hơn.
  D - 
Cả ba phương pháp trên.
7-
Nhiệt lượng là:
  A - 
Năng lượng của vật.
  B - 
Nhiệt năng của vật khi tăng lên.
  C - 
Phần nhiệt năng mà vật nhận thêm hay mất đi trong quá trình truyền nhiệt.
  D - 
Phần nhiệt năng của vật nhận thêm trong quá trình thực hiện công.
8-
Trong các quá trình truyền nhiệt sau, quá trình nào không xảy ra theo phương pháp dẫn nhiệt.
  A - 
Thả cục nước đá vào cốc nước, nhiệt độ cốc nước giảm.
  B - 
Hệ thống tản nhiệt được nối với động cơ dùng làm giảm nhiệt độ của động cơ khi vận hành.
  C - 
Hệ thống pin mặt trời dùng để thu năng lượng Mặt Trời biến nó thành điện năng.
  D - 
Khi là quần áo, nhiệt đuợc truyền từ bàn là sang làm phẳng quần áo.
9-
Khi khảo sát xem quá trình dẫn nhiệt giữa hai vật phụ thuộc vào yếu tố nào có một số ý kiến được đưa ra.Hãy xem xét ý kiến nào là đúng :
  A - 
Tốc độ dẫn nhiệt phụ thuộc vào độ chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật.
  B - 
Tốc độ dẫn nhiệt phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc giữa hai vật.
  C - 
Tốc độ dẫn nhiệt phụ thuộc vào bản chất của vật liệu tạo nên vật.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
10-
Vì sao bát đĩa thường làm được bằng sành sứ? Lựa chọn giải thích đúng nhất trong các giải thích đưa ra dưới đây :
  A - 
Sành sứ dễ làm và có giá thành rẻ.
  B - 
Vì sành sứ dễ trang trí, tạo hình vầ dễ rửa sau khi sử dụng.
  C - 
Đĩa bát làm bằng sành sứ giúp ta ăn ngon hơn.
  D - 
Vì sành sứ dẫn nhiệt kém, làm thức ăn nóng lâu đồng thời làm tay ta chạm vào đó đỡ bị nóng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters