Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:07:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tính hiệu suất của bếp dầu, biết rằng cần phải tốn 0,2kh dầu hỏa mới đun sôi 4 lít nước có nhiệt độ ban đầu là 20oC. Cho năng suất tỏa nhiệt của dầu hỏa là q = 44.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K.Lựa chọn câu trả lời đúng?
  A - 
H 52 %
  B - 
H 42%
  C - 
H 24%
  D - 
H 15%
2-
Phát biểu nào sau đây là không đúng nới nội dung định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ?
  A - 
Trong quá trình cơ học, cơ năng có thẻ chuyển hóa thành nhiệt năng.
  B - 
Khi hai vật trao đổi nhiệt với nhau, nhiệt lượng vật này tỏa ra chính bằng nhiệt lượng mà vật kia thua vào.
  C - 
Trong quá trình cơ học, động năng và thế năng chuyển hóa lẫn nhau, nhưng cơ năng đuợc bảo toàn.
  D - 
Năng lượng của một vật là một đại lượng không thay đổi theo thời gian.
3-
Khi phanh xe đạp, má phanh áp sát vào vành xe đạp làm cho xe chuyển động chậm dần rồi dừng lại. Khi đó đã xuất hiện quá trình chuyển hóa năng lượng trong các quá trình sau :
  A - 
Động năng của xe đã chuyển hóa thành cơ năng.
  B - 
Công thực hiện làm nhiệt năng của xe giảm.
  C - 
Động năng của xe đã chuyển hóa thành nhiệt năng không qua công của lực ma sát.
  D - 
Công thực hiện làm giàu thế năng của xe.
4-
Một xe máy có ông suất là 1,8kw chuyển động với vận tốc là 36 km/h. Xe máy sẽ đi được quãng đường dài bao nhiêu với 4lít xăng ? Cho biết năng suất tỏ nhiệt của xằng là 46.106 J.kg, khối lượng riêng của xăng là 700 kg/m3. Động cơ có hiệu suất là 35%. Lựa chọn câu trả lời đúng.
  A - 
100km
  B - 
250 km
  C - 
180 km
  D - 
240 km
5-
Trường hợp nào sau đây cơ năng của vật bằng không?
  A - 
Quả nặng treo bỡi sợi dây
  B - 
Quả bóng cao su đang chuyển động đi lên
  C - 
Quả bóng cao su đang chuyển động rơi xuống
  D - 
Quả bóng đang nằm yên tại mặt đất
6-
Động năng của vật càng lớn khi?
  A - 
Đặt vật ở vị trí càng thấp
  B - 
Đặt vật ở vị trí càng cao
  C - 
Vật khối lượng lớn đồng thời có vận tốc lớn
  D - 
Vận tốc của vật càng nhỏ
7-
Nhiệt độ của vật càng cao ,thì:
  A - 
Nhiệt năng của vật càng giảm
  B - 
Nhiệt năng của vật càng lớn
  C - 
Động năng của vật giảm
  D - 
Thế năng của vật tăng
8-
Sự đối lưu xảy ra chủ yếu ở các chất?
  A - 
Rắn − Lỏng
  B - 
Rắn − Khí
  C - 
Lỏng − Khí
  D - 
Khí − Chân không
9-
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ Kg.K . Nhiệt lượng cần thiết để làm cho 2Kg nước tăng thêm 1oC là:
  A - 
2100 J
  B - 
8400 J
  C - 
800 J
  D - 
24200 J
10-
Thả một miếng đồng có khối lượng 0,6 Kg được đun nóng tới 100oC vào 0,5lít nước đựng trong bình, biết nhiệt độ cuối cùng của đồng và nước là 30oC . Coi sự trao đổi nhiệt chỉ xảy ra giữa miếng đồng và nước. Tính lượng nhiệt nước đã thu vào để nóng lên ? Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/ Kg.K và của Đồng là 380 J/Kg.K
  A - 
18960 (J)
  B - 
17960 (J)
  C - 
16960 (J)
  D - 
15960 (J)
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 05
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters