Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:12:31 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các chất dưới đây, chất nào là đơn chất?
  A - 
Khí clo do nguyên tố clo cấu tạo nên.
  B - 
Canxi cacbonat do ba nguyên tố oxi, cacbon và canxi cấu tạo nên.
2-
Trong các chất dưới đây, chất nào là hợp chất?
  A - 
Khí sunfurơ có phân tử gồm một nguyên tử lưu huỳnh và hai nguyên tử oxi liên kết với nhau.
  B - 
Sắt có phân tử gồm nguyên tử sắt.
3-
Phân tử nước gồm mấy nguyên tử liên kết với nhau?
  A - 
Hai nguyên tử hiđro với một nguyên tử oxi.
  B - 
Ba nguyên tử hiđro với một nguyên tử oxi.
4-
Đường là hợp chất do mấy nguyên tố cấu tạo nên?
  A - 
Ba nguyên tố cacbon, hidro và oxi cấu tạo nên.
  B - 
Hai nguyên tố cacbon và hidro.
5-
Than là đơn chất hay hợp chất?
  A - 
Than là hợp chất vì than do hai nguyên tố cacbon và oxi cấu tạo nên.
  B - 
Than là đơn chất vì than do một nguyên tố cacbon cấu tạo nên.
6-
Về cấu tạo đơn chất khác hợp chất ở điểm nào?
  A - 
Đơn chất do hai nguyên tố cấu tạo nên, còn hợp chất là do một nguyên tố cấu tạo nên.
  B - 
Đơn chất là một nguyên tố cấu tạo nên, còn hợp chất là do nhiều nguyên tố cấu tạo nên.
7-
Vì sao hợp chất nhiều hơn đơn chất?
  A - 
Có hơn một nghìn nguyên tố do đó chỉ có khoảng vài nghìn đơn chất, tuy nhiên có tới vài triệu hợp chất.
  B - 
Có hơn một trăm nguyên tố do đó chỉ có khoảng vài trăm đơn chất, tuy nhiên có tới vài triệu hợp chất.
8-
Phân tử của cùng một chất có đặc điểm gì?
  A - 
Các phân tử của cùng một chất hoàn toàn giống nhau về số lượng và loại nguyên tử, thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
  B - 
Các phân tử của cùng một chất hoàn toàn khác nhau về số lượng và loại nguyên tử, thứ tự liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử.
9-
Phân tử khối của H2SO4 bằng bao nhiêu?
  A - 
90 đvc
  B - 
98 đvc
10-
Phân tử khối của H2O bằng bao nhiêu?
  A - 
18 đvc
  B - 
15 đvc
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Bài 6: Đơn Chất và Hợp Chất Phân Tử
Bài 2: Chất nguyên chất và hỗn hợp
Trắc Nghiệm Hóa Học - Lớp 8 - Bài 01
Bài 1: Công Thức Hóa Học
Dung Dịch - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 04
Bài 4: Nguyên Tố Hóa Học
Phản Ứng Hóa Học - Bài 01
Bài 1: Chất
Ôn Tập Chương 1. Phần B
Mol và tính toán hóa học - Bài 01
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 19
Bài 3: Sự biến đổi chất
Dung Dịch - Bài 02
Bài 5: Nguyên Tử
Oxi - Không Khí - Bài 04
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 05
Phản Ứng Hóa Học - Bài 02
Hiđro - Nước - Bài 01
Đề Xuất
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 12
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 03
Bài 1: Chất
Phản Ứng Hóa Học - Bài 06
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 22
Phản Ứng Hóa Học - Bài 10
Dung Dịch - Bài 07
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 05
Hiđro - Nước - Bài 06
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 19
Hiđro - Nước - Bài 02
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 14
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 09
Hiđro - Nước - Bài 13
Phản Ứng Hóa Học - Bài 04
Phản Ứng Hóa Học - Bài 08
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 14
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 18
Chất - Nguyên Tử - Phân Tử - Bài 16
Mol Và Tính Toán Hóa Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters