WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:21:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bộ phận dao động phát ra âm trong đàn ghi ta là:
  A - 
Vỏ đàn
  B - 
Ống đàn
  C - 
Tay cầm đàn
  D - 
Dây đàn
2-
Vật phát ra âm cao khi?
  A - 
Vật dao động mạnh hơn.
  B - 
Vật dao động chậm hơn
  C - 
Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
  D - 
Tần số dao động lớn hơn
3-
Vật phát ra âm thấp khi?
  A - 
Vật dao động mạnh hơn.
  B - 
Tần số dao động nhỏ hơn
  C - 
Vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
  D - 
Tần số dao động lớn hơn
4-
Số dao động trong một giây gọi là?
  A - 
Độ dài
  B - 
Tần số
  C - 
Khối lượng
  D - 
Trọng lượng
5-
Đơn vị tần số là?
  A - 
Héc(Hz)
  B - 
Kilôgam(kg)
  C - 
Niu tơn(N)
  D - 
Mét(m)
6-
Âm trầm, âm bổng phụ thuộc vào yếu tố nào?
  A - 
Độ to của vật
  B - 
Độ dài của vật
  C - 
Tần số dao động của vật
  D - 
Khối lượng của vật
7-
Khi dây đàn căng, nếu ta gẩy thì tần số dao động của dây đan?
  A - 
Không thay đổi
  B - 
Nhỏ
  C - 
Lớn
  D - 
Trung bình
8-
Biên độ dao động là độ lệch lớn nhất của vật dao động so với:
  A - 
Vị trí cân bằng của nó
  B - 
Mặt Đất
  C - 
Mặt Trời
  D - 
Âm to
9-
Độ to của âm phụ thuộc vào?
  A - 
Người gẩy dây đàn
  B - 
Mặt trống
  C - 
Biên độ dao động
  D - 
Đơn vị đo độ to của âm
10-
Biên độ dao động của nguồn âm càng lớn thì âm phát ra càng?
  A - 
Dài
  B - 
Ngắn
  C - 
Nhỏ
  D - 
To
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 02
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters