Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:13:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu đúng nhất: Kí hiệu DTE và DCE được hiểu là:
  A - 
Thiết bị trung gian và thiết bị di động
  B - 
Thiết bị nhận dữ liệu và thiết bị truyền dữ liệu
  C - 
Thiết bị mạng truyền và thiết bị nhận
  D - 
Thiết bị đầu cuối và thiết bị truyền
2-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu RxD của đầu nối cổng nối tiêp DB9 là:
  A - 
Nối đất
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu nhận
  D - 
Dữ liệu truyền
3-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu TxD của đầu nối cổng nối tiêp DB9, và DB25 là:
  A - 
Nối đất
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu nhận
  D - 
Dữ liệu truyền
4-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu RTS của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Nối đất
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu nhận
  D - 
Dữ liệu truyền
5-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu GND của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Nối đất
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu nhận
  D - 
Dữ liệu truyền
6-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu DCD của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Phát hiện sóng mạng
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu nhận
  D - 
Dữ liệu truyền
7-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu RI của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Nối đất
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu truyền
  D - 
Báo hiệu chuông
8-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu DSR của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Phát hiện sóng mạng
  B - 
Bộ số liệu sẵn sàng
  C - 
Dữ liệu truyền
  D - 
Dữ liệu nhận
9-
Chọn câu đúng nhất: Chân tín hiệu DTR của đầu nối cổng nối tiêp DB9 và DB25 là:
  A - 
Thiết bị đầu cuối sẵn sàng
  B - 
Yêu cầu gửi
  C - 
Dữ liệu truyền
  D - 
Dữ liệu nhận
10-
Chọn câu đúng nhất: Địa chỉ của thanh ghi đệm số liệu thu (RBR) của cổng COMs:
  A - 
3FAh;2FAh
  B - 
3F9h;2F9h
  C - 
3F8h;2F8h
  D - 
3FDh;2FDh
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 02
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 28
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 30
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 01
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 01
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 01
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 01
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 09
Trắc Nghiệm Xử Lý Tín Hiệu Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 13
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 03
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 04
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 05
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 11
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 06
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 26
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính - Bài 35
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 02
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 14
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 01
Trắc Nghiệm Lý Thuyết Thông Tin - Bài 06
Trắc nghiệm Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính - Bài 14
Trắc Nghiệm Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh - Bài 02
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 20
Điện Tử Số - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 25
Điện Tử Số - Bài 26
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 45
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 18
Trắc Nghiệm Kỹ Thuật Vi Xử Lý - Bài 04
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 04
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 12
Trắc Nghiệm Phát Triển Hệ Thống Thương Mại Điện Tử - Bài 29
Trắc Nghiệm Kĩ Thuật Truyền Số Liệu - Bài 09
Trắc Nghiệm Vi Xử Lý Và Lập Trình Hợp Ngữ - Bài 02
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 26
Trắc Nghiệm Kiến Trúc Máy Tính ( English ) - Bài 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters