WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 7   ||  Toán    Vật Lý    Tiếng Anh    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:46:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn con số và cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống của quy tắc an toàn sau đây: Chỉ làm thí nghiệm với các nguồn điện có hiệu điện thế ......... phải sử dụng các dây dẫn .......
  A - 
Lớn ; tùy ý.
  B - 
Dưới 40V ; có vỏ nhựa cách điện.
  C - 
Trên 40V ; không cần vỏ bọc.
  D - 
Nhỏ ; bằng đồng.
2-
Phát biểu nào dưới đây là sai?
  A - 
Không nên đến gần đường dây điện cao thế.
  B - 
Sẽ không có dòng điện chạy qua cơ thể khi lỡ có chạm tay vào dây điện nếu chân ta đi dép nhựa, đứng yên trên bàn (cách điện với đất).
  C - 
Cơ thể người và động vật không cho dòng điện chạy qua.
  D - 
Cơ thể người và động vật là những vật dẫn điện.
3-
Đối với đoạn mạch trong gia đình, hiện tượng đoản mạch có thể xảy ra khi : Chọn trường hợp sai.
  A - 
Cầu chì đứt.
  B - 
Người ta vô ý chạm vào cả dây nóng và dây nguội.
  C - 
Vô ý nối dây nóng và dây nguội bằng một dây dẫn.
  D - 
Hai đầu các thiết bị dùng điện chạm nhau.
4-
Những tác hại to lớn rất rễ xảy ra khi có hiện tượng đoản mạch ở mạng điện gia đình : Chọn câu trả lời không đúng.
  A - 
Đứt cầu chì.
  B - 
Hư hỏng các thiết bị dùng điện.
  C - 
Làm mất điện cả khu vực xung quanh.
  D - 
Hỏa hoạn.
5-
Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống. Dòng điện ............... chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ........... của cơ thể.
  A - 
Có thể ; bất kì nào.
  B - 
Có thể ; tay, chân.
  C - 
Sẽ ; trên đầu tóc.
  D - 
Không thể ; nào đó.
6-
Vật nhiễm điện là vật :
  A - 
Có khả năng đẩy các vật khác.
  B - 
Có khả năng hút các vật khác.
  C - 
Vừa đẩy vừa hút các vật khác.
  D - 
Không có khả năng trên.
7-
Cọ xát thanh thuỷ tinh hữu cơ bằng mảnh vải lụa, thước nhựa dẹt bằng mảnh lông thú.Sau đó mang thước nhựa vào gần thanh thuỷ tinh thì thấy:
  A - 
Thanh thuỷ tinh hút thước nhựa.
  B - 
Thước nhựa hút thanh thuỷ tinh.
  C - 
Chúng đẩy nhau.
  D - 
Chúng không hút nhau cũng không đẩy nhau.
8-
Dòng điện là:
  A - 
Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích âm
  B - 
Dòng chuyển dời có hướng của các điện tích dương
  C - 
Dòng chuyển dời của các điện tích
  D - 
Dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích
9-
Trong các vật dưới đây vật nào không dẫn điện:
  A - 
Một đoạn dây cao su.
  B - 
Một đoạn ruột bút chì.
  C - 
Một đoạn dây sắt.
  D - 
Một đoạn dây nhôm.
10-
Chiều của dòng điện là:
  A - 
Chiều từ cực âm qua dây dẫn và các thiết bị tới cực dương của nguồn điện.
  B - 
Chiều từ cực dương qua dây dẫn và các thiết bị tới cực âm của nguồn điện.
  C - 
A và B đều sai.
  D - 
A và B đều đúng.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 05
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Quang Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Điện Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 07 - Âm Học - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters