Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Nguyên Hàm - Bài 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:30:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số thoả F(1) = e.
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Gọi F(x) là một nguyên hàm của . Tính F(e) - F(1)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Xét nguyên hàm . Kết quả nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Xét nguyên hàm . Kết quả nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số thoả
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Xét nguyên hàm . Kết quả nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Xét nguyên hàm . Kết quả nào sau đây đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tìm nguyên hàm F(x) của hàm số f(x) = x4lnx thoả
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho có một nguyên hàm F(x) và đạo hàm f'(x). Kết quả nào sau đây sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Gọi F(x) là một nguyên hàm của hàm số . Tính F(4) - F(2)
  A - 
9
  B - 
19
  C - 
7
  D - 
44
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Lượng Giác - Bài 38
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 76
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương trình vi phân - Bài 71
Tổ hợp - Bài 14
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 72
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Lượng Giác - Bài 48
Đề Xuất
Tích phân - Bài 07
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 98
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 99
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 78
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 25
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 94
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 19
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 05
Lượng Giác - Bài 58
Giới Hạn Và Liên Tục Của Hàm Số - Bài 06
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 54
Tổ hợp - Bài 21
Lượng Giác - Bài 46
Luyện Thi Đại Học Đề thi 28
Tích phân - Bài 53
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 95
Hình Không Gian - Bài 01
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 62
Phương trình vi phân - Bài 58
Phương trình vi phân - Bài 77
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters