WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất - Bài 21
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:11:14 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Về mặt sinh học, loài người sẽ không biến đổi thành một loài nào khác là vì:
  A - 
loài người đã là loài tiến hóa nhất trong bậc thang tiến hóa.
  B - 
loài người ít chịu tác động của đột biến và chọn lọc tự nhiên.
  C - 
loài người có khả năng cải biến tự nhiên để phục vụ cho các nhu cầu của mình.
  D - 
loài người có khả năng thích nghi với mọi điều kiện sinh thái đa dạng và không phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên và cách li địa lí.
2-
Tổ hợp những đặc điểm nào dưới đây có ý nghĩa quan trọng nhất trong quá trình tiến hóa dẫn đến xuất hiện loài người?
  A - 
Đi thẳng, cột sống thẳng, xương chậu rộng.
  B - 
Đi thẳng, và có tiếng nói.
  C - 
Đi thẳng, sử dụng công cụ lao động theo mục đích.
  D - 
Đi thẳng, não bộ phát triển.
3-
Nhân tố quyết định sự phát triển xã hội loài người là
  A - 
nhân tố văn hóa.
  B - 
nhân tố sinh học.
  C - 
nhân tố chọn lọc tự nhiên.
  D - 
nhân tố chọn lọc nhân tạo.
4-
ADN của loài nào trong bộ khỉ khác nhiều nhất so với ADN của người?
  A - 
Tinh tinh.
  B - 
Khỉ Rhesut.
  C - 
Khỉ Vervet.
  D - 
Khỉ Capuchin.
5-
Con người thích nghi với môi trường chủ yếu thông qua:
  A - 
lao động sản xuất, cải tạo hoàn cảnh.
  B - 
biến đổi hình thái, sinh lí trên cơ thể.
  C - 
sự phân hóa và chuyên hóa các cơ quan.
  D - 
sự phát triển của lao động và tiếng nói.
6-
Số axit amin trên chuỗi β – hêmôglôbin của loài nào trong bộ khỉ không khác so với người?
  A - 
Khỉ Vervet.
  B - 
Vượn Gibbon.
  C - 
Tinh tinh.
  D - 
Khỉ Rhesut.
7-
Đặc điểm của người khéo léo (H. habilis) là
  A - 
não bộ khá phát triển và biết sử dụng công cụ bằng đá.
  B - 
não bộ kém phát triển và biết sử dụng công cụ bằng đá.
  C - 
não bộ khá phát triển và chưa biết sử dụng công cụ bằng đá.
  D - 
não bộ kém phát triển và chưa biết sử dụng công cụ bằng đá.
8-
Đặc điểm xuất hiện sau cùng ở người là:
  A - 
tay có năm ngón.
  B - 
có lồi cằm.
  C - 
đi thẳng.
  D - 
không đuôi.
9-
Những đặc điểm giống nhau giữa vượn người và người chứng tỏ:
  A - 
người có nguồn gốc từ vượn người ngày nay.
  B - 
vượn người và người tiến hóa đồng quy.
  C - 
vượn người và người có quan hệ thân thuộc gần gũi.
  D - 
vượn người và người tiến hóa phân li chịu sự chi phối của chọn lọc tự nhiên.
10-
Các nhân tố xã hội (tiến hóa văn hóa) đã đóng vai trò chủ đạo trong giai đoạn
  A - 
người hiện đại
  B - 
người cổ.
  C - 
người tối cổ và người cổ.
  D - 
người hiện đại và người cổ.
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Phân Tử - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 10
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 24
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Người - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 13
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 14
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Người - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 06
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 12
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Sống Trong Các Đại Trung Sinh - Tân Sinh - Bài 05
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 06
Trắc Nghiệm Sinh Học - Đột Biến - Thường Biến - Bài 17
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 15
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 27
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học Quần Thể - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất - Bài 11
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 04
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật - Bài 09
Trắc Nghiệm Sinh Học - Di Truyền Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Sinh Học - Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa - Bài 30
Trắc Nghiệm Sinh Học - Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị - Bài 08
Trắc Nghiệm Sinh Học - Ứng Dụng Di Truyền Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Sinh Học - Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất - Bài 16
Trắc Nghiệm Sinh Học - Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters