WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Cho biết hằng số Plăng h = 6,625.10-34 J.s; tốc độ ánh sáng trong chân không c = 3.108 m/s; độ lớn điện tích nguyên tố e = 1,6.10-19C, đơn vị khối lượng nguyên tử 1u = 931,5MeV/c2
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:28:46 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các mức năng lượng của nguyên tử hidro ở trạng thái dừng ứng với quỹ đạo thứ n của electron được xác định bằng công thức: . Bước sóng của vạch Hα trong dãy Banme là:
  A - 
0,76(μm)
  B - 
0,56(μm)
  C - 
0,657(μm)
  D - 
0,625(μm)
2-
Mạch dao động LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 1mH và một tụ điện có điện dung thay đổi được. Để mạch có thể cộng hưởng với các tần số từ 3 MHz đến 4MHz thì điện dung của tụ phải thay đổi trong khoảng:
  A - 
2μF ≤ C ≤ 2,8μF
  B - 
0,16pF ≤ C ≤ 0,28pF
  C - 
1,6pF ≤ C ≤ 2,8pF
  D - 
0,2μF ≤ C ≤ 0,28μF
3-
Chọn câu trả lời đúng. Để phân loại các hạt sơ cấp người ta căn cứ vào?
  A - 
Khối lượng nghỉ của các hạt sơ cấp.
  B - 
Số lượng tử Spin của các hạt sơ cấp.
  C - 
Độ lớn điện tích của các hạt sơ cấp.
  D - 
Thời gian sống trung bình của các hạt sơ cấp.
4-
Phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Dao động của các phần tử vật chất môi trường khi có sóng truyền qua là dao động cưỡng bức.
  B - 
Các phần tử vật chất của môi trường dao động càng mạnh sóng truyền đi càng nhanh.
  C - 
Tốc độ lan truyền sóng càng yếu khi tính đàn hồi của môi trường càng giảm.
  D - 
Sóng cơ học truyền được trong môi trường nhờ lực liên kết giữa các phần tử vật chất của môi trường.
5-
Môt chất điểm có khối lượng 200g thực hiện dao động cưỡng bức đã ổn định dưới tác dụng của lực cưỡng bức F = 0,2cos(5t) (N). Biên độ dao đông trong trường hợp này bằng:
  A - 
8 cm
  B - 
10 cm
  C - 
4 cm
  D - 
12 cm
6-
Một nhà máy điện nguyên tử dùng U235 phân hạch tỏa ra 200MeV. Hiệu suất của nhà máy là 30%. Nếu công suất của nhà máy là 1920MW thì khối lượng U235 cần dùng trong một ngày : (Cho NA = 6,02.1023/mol, lấy khối lượng gần đúng của hạt nhân tính bằng đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng)
  A - 
0,675kg.
  B - 
1,050kg.
  C - 
6,74kg.
  D - 
7,023kg.
7-
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng : Lò xo nhẹ có độ cứng k, hai vật nặng M và m được nối với nhau bằng sợi dây khối lượng không đáng kể; gọi g là gia tốc trọng trường. Khi cắt nhanh sợi dây giữa m và M thì biên độ dao động của con lắc gồm lò xo và vật M sẽ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Một mạch dao động gồm cuộn dây thuần cảm L và hai tụ C giống nhau mắc nối tiếp, khoá K mắc ở hai đầu một tụ như hình vẽ.
Mạch đang hoạt động thì ta đóng khoá K ngay thời điểm năng lượng điện trường và năng lượng từ trường trong mạch đang bằng nhau. Năng lượng toàn phần của mạch sau đó sẽ:
  A - 
giảm còn
  B - 
không thay đổi.
  C - 
giảm còn
  D - 
giảm còn
9-
Một mạch điện xoay chiều gồm RLC nối tiếp. Điện trở R thay đổi được, cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm , tụ điện có điện dung . Điện áp giữa hai đầu mạch có giá trị hiệu dụng U không đổi và có tần số f thay đổi. Khi thay đổi f để cho điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở bằng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch thì f có giá trị là:
  A - 
50 Hz.
  B - 
70,7 Hz.
  C - 
444,3 Hz.
  D - 
60,7 Hz.
10-
Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng , trên một đoạn MN của màn quan sát , khi dùng ánh sáng vàng có bước sóng 0,6μm thì quan sát được 17 vân sáng. (Tại M và N là vân sáng). Nếu dùng ánh sáng có bước sóng 0,46μm thì số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là:
  A - 
33
  B - 
25
  C - 
21
  D - 
17
11-
Một bánh đà có momen quán tính I đang quay chậm dần đều. Momen động lượng của nó giảm từ L1 đến L2 trong khoảng thời gian Δt. Trong khoảng thời gian Δt đó bánh đà quay được một góc là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Cho hằng số Hớp-bơn H= 1,7.10-2 m/(S.năm ánh sáng). Một Thiên Hà cách xa chúng ta 1,5.106 năm ánh sáng có tốc độ chạy ra xa chúng ta là:
  A - 
25,5 km/s.
  B - 
25,3 km/s.
  C - 
25 km/s.
  D - 
23,4 km/s.
13-
Mạch dao động LC của một máy thu, thu được sóng điện từ có bước sóng λ. Muốn mạch này thu được sóng điện từ có bước sóng 3λ thì phải mắc thêm tụ nữa với C là Co bằng bao nhiêu và mắc như thế nào?
  A - 
Mắc nối tiếp với C và Co = 2C.
  B - 
Mắc nối tiếp với C và Co = 8C.
  C - 
Mắc song song với C và Co = 8C.
  D - 
Mắc song song với C và Co = C/8.
14-
Một hạt có khối lượng nghỉ m0, động năng K. Theo thuyết tương đối hẹp, động lượng p của vật là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
15-
Chọn phát biểu đúng: Nếu tổng mômen lực tác dụng lên vật bằng không thì:
  A - 
Gia tốc góc của vật thay đổi.
  B - 
Tốc độ góc của vật không đổi.
  C - 
Gia tốc toàn phần của vật không đổi.
  D - 
Mômen động lượng của vật không đổi.
16-
Một lực tiếp tuyến 10N tác dụng vào vành ngoài của một bánh xe có đường kính 80cm. Bánh xe quay từ nghỉ và sau 1,5s thì quay được một vòng đầu tiên. Mômen quán tính của bánh xe là:
  A - 
1,91kgm2.
  B - 
1,43kgm2.
  C - 
0,96kgm2.
  D - 
0,72kgm2.
17-
Độ phóng xạ tính cho một gam của mẫu cacbon từ hài cốt có 2000 tuổi là bao nhiêu? Biết chu kỳ bán rã của C14 là 5730 năm. Cho biết tỷ số đối với cơ thể sống, và NA = 6,02.1023/mol.
  A - 
H = 2,237Bq
  B - 
H = 1,845Bq
  C - 
H = 0,196Bq
  D - 
H = 1,367Bq
18-
Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02kg và lò xo có độ cứng 2N/m. Hệ số ma sát giữa vật và giá đỡ vật là 0,1. Ban đầu giữ cho vật ở vị trí lò xo bị nén 10cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt dần. Lấy g = 10m/s2. Trong quá trình dao động lò xo có độ dãn lớn nhất là:
  A - 
6cm
  B - 
7cm
  C - 
9cm
  D - 
8cm
19-
Hiệu ứng Đốp-ple là hiện tượng thay đổi:
  A - 
độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động so với máy thu
  B - 
âm sắc của âm khi nguồn âm chuyển động so với máy thu
  C - 
độ cao, cường độ âm và âm sắc của âm khi nguồn âm chuyển động so với máy thu
  D - 
cường độ âm khi nguồn âm chuyển động so với máy thu
20-
Một bánh xe quay tự do với tốc độ góc ω trên một trục thẳng đứng. Một bánh xe thứ hai cùng trục quay có mômen quán tính lớn gấp đôi bánh xe thứ nhất ban đầu đứng yên được ghép một cách đột ngột vào bánh xe thứ nhất. Tỷ số động năng quay mới và động năng quay ban đầu của hệ là:
  A - 
  B - 
3.
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 168
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 122
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 101
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 125
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 68
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 117
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 145
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 18 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 99
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 98
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters