WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:18:51 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chiếu lần lượt hai bức xạ λ1 vào một kim loại làm Katốt của tế bào quang điện thấy hiệu điện thế hảm lần lượt là 3 V và 8 V. λ1 có giá trị là:
  A - 
0,52
  B - 
0,32
  C - 
0,41
  D - 
0,25
2-
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn dây và tụ điện mắc nối tiếp. Hiệu điện thế hai đầu mạch điện có tần số thay đổi được. Khi tần số f = f1 = 50 Hz và f = f2 = 200Hz thì hệ số công suất như nhau. Hỏi khi tần số bằng bao nhiêu thì cường độ dòng điện hiệu dụng đạt cực đại:
  A - 
150Hz
  B - 
75Hz
  C - 
125HZ
  D - 
100Hz
3-
Một kim loại có giới hạn quang điện là λo = 0,3μm. Năng lượng phôtôn tối thiểu để bứt electron ra khỏi kim loại là:
  A - 
6,625.10-19J
  B - 
19,875.10-19J
  C - 
13,25.10-19J
  D - 
0J
4-
Nhận định nào sau đây về sóng dừng là sai:
  A - 
Các phần tử thuộc hai nút liên tiếp ( một bó sóng) dao động cùng tần số cùng pha và cùng biên độ
  B - 
Được ứng dụng để đo tần số và vận tốc truyền sóng
  C - 
Khoảng cách giữa hai bụng liên tiếp là một nửa bước sóng
  D - 
Là hiện tượng giao thoa giữa sóng tới và sóng phản xạ cùng phương
5-
Cho mạch điện gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn dây thuần cảm , tụ điện có . Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có tần số là 50 Hz. Pha của hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ là:
  A - 
Nhanh hơn
  B - 
Nhanh hơn
  C - 
Nhanh hơn
  D - 
Nhanh hơn
6-
Cho cuộn dây có r = 5Ω, ZL mắc nối tiếp với biến trở R. Khi R nhận các giá trị 5Ω và 9,4Ω thì công suất toàn mạch như nhau. Hỏi khi R bằng bao nhiêu thì công suất trên R cực đại:
  A - 
  B - 
12Ω
  C - 
7,2Ω
  D - 
13Ω
7-
Một đĩa mài có mômen quán tính đối với trục quay của nó là 1,2kgm2. Đĩa chịu một mômen lực không đổi 16 Nm, sau 33s kể từ lúc khởi động tốc tốc độ góc của địa là:
  A - 
20rad/s.
  B - 
44rad/s.
  C - 
36rad/s.
  D - 
52rad/s.
8-
Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất cú thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một momen lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc gúc 3rad/s2. Momen quán tính của đĩa đối với trục qua đó là:
  A - 
I = 320 kgm2
  B - 
I = 180 kgm2
  C - 
I = 240 kgm2
  D - 
I = 160 kgm2
9-
Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, trong đó cuộn dây thuần cảm , tụ có C = 16 μF và trở thuần R. Đăt hiệu điện thế xoay chiều có tần số 50Hz vào hai đầu đoạng mạch . Tìm giá trị của R để công suât đạt cực đại.
  A - 
R = 100 Ω
  B - 
R = 100 Ω
  C - 
R = 200 Ω
  D - 
R = 200 Ω
10-
Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào K của tế bào quang điện thì e bứt ra có vomax = v, nếu chiếu λ' = 0,75λ và vomax = 2v, biết λ = 0,4μm. Bước súng giới hạn của katốt là:
  A - 
0,42 μm
  B - 
0,45 μm
  C - 
0,48 μm
  D - 
0,51 μm
11-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng. Hai khe hẹp cách nhau 1mm, khoảng cách từ màn quan sát đến màn chứa hai khe hẹp là 1,25m. Ánh sáng dùng trong thí nghiệm gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,64μm và λ2 = 0,48μm. Khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng cùng màu với nó và gần nó nhất là:
  A - 
4,8mm.
  B - 
3,6mm.
  C - 
1,2mm.
  D - 
2,4mm.
12-
Một ròng rọc có bán kính 10cm, có mômen quán tính đối với trục là I = 10-2 kgm2. Ban đầu ròng rọc đang đứng yên, tác dụng vào ròng rọc một lực không đổi F = 2N tiếp tuyến với vành ngoài của nó. Sau khi vật chịu tác dụng lực được 3s thì tốc độ góc của nó là:
  A - 
60 rad/s.
  B - 
30 rad/s.
  C - 
20rad/s.
  D - 
40 rad/s.
13-
Ở trạng thái dừng nguyên tử:
  A - 
vẫn có thể hấp thụ và bức xạ năng lượng.
  B - 
không bức xạ, nhưng có thể hấp thụ năng lượng.
  C - 
không hấp thụ, nhưng có thể bức xạ năng lượng.
  D - 
không bức xạ và không hấp thụ năng lượng.
14-
Chiêú bức xạ có bước sóng λ = 0,4μm vào Katôt của tế bào quang điện. Công thoát electron của kim loại làm catot là A = 2eV. Tìm giá trị hiệu điện thế đặt vào hai đàu anot và catot để triệt tiêu dòng quang điện là. Cho h = 6,625.10-34Js và c = 3.108 m/s. 1eV = 1,6.10-19J
  A - 
UAK ≤ − 1,1V.
  B - 
UAK ≤ − 1,2V.
  C - 
UAK ≤ − 1,4V.
  D - 
UAK ≤ 1,5V.
15-
Mạch dao động gồm một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L = 0,4mH và một tụ điện có điện dung C = 64μF. Biết dòng điện cực đại trong mạch có giá trị bằng 120mA. Thời gian ngắn nhất kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc có giá trị bằng nửa giá trị cực đại là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Xét nguyên tử Hiđrô nhận năng lượng kích thích, các electron chuyển lên quỹ đạo M, khi electron chuyển về quỹ đạo bên trong sẽ bức xạ:
  A - 
một phôtôn trong dãy Pa-sen.
  B - 
ba phôtôn trong dãy Ban-me.
  C - 
một phôtôn trong dãy Ban-me.
  D - 
một phôtôn trong dãy Lai-man.
17-
Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng:
  A - 
thay đổi, phụ thuộc khoảng cách nguồn sáng ở xa hay gần.
  B - 
đối với chân không thì có giá trị lớn nhất.
  C - 
thay đổi, tùy theo môi trường mà ánh sáng truyền qua.
  D - 
không thay đổi, không phụ thuộc khoảng cách nguồn ở xa hay gần.
18-
Điện tích của tụ điện trong mạch dao động LC biến thiên theo phương trình . Tại thời điểm , ta có:
  A - 
Dòng điện qua cuộn dây bằng 0.
  B - 
Hiệu điện thế giữa hai bản tụ bằng 0.
  C - 
Năng lượng điện trường cực đại.
  D - 
Điện tích của tụ cực đại.
19-
Tìm câu phát biểu sai.
  A - 
Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện của một trường thống nhất gọi là trường điện từ.
  B - 
Luôn có một từ trường biến thiên ở không gian xung quanh một điện trường.
  C - 
Khi ta chỉ quan sát được điện trường hoặc từ trường riêng rẽ là do điều kiện quan sát.
  D - 
Các tương tác điện từ phải mất một thời gian nhất định mới truyền được từ nơi này đến nơi khác.
20-
Tìm ý sai. Động năng ban đầu cực đại của êlectron quanh điện khi bức ra khỏi ca tốt của tế bào quang điện phụ thuộc vào:
  A - 
bản chất của kim loại dùng làm cattốt.
  B - 
bước sóng của ánh sáng kích thích.
  C - 
năng lượng phôtôn của ánh sáng chiếu tới catốt.
  D - 
hiệu điện thế giữa anốt và catốt.
 
[Người đăng: MinhLam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 46
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 141
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2012 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 62
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 39
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 16 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 184
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 13 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 123
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 1
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters