WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 51
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:57:01 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một tấm ván bắc qua một con mương có tần số dao động riêng là 0,5Hz. Một người đi qua tấm ván với bao nhiêu bước trong 12s thì tấm ván bị rung mạnh nhất:
  A - 
4 bước.
  B - 
8 bước.
  C - 
6 bước.
  D - 
2 bước.
2-
Trong một thí nghiệm giao thoa Iâng, khoảng cách giữa hai khe Iâng là 1,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh là 2m. Sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là:
  A - 
0,96mm
  B - 
1,28mm
  C - 
2,32mm
  D - 
2,56mm
3-
Cho một nguồn sáng trắng đi qua một bình khí hiđrônung nóng ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của nguồn phát ra ánh sáng trắng rồi cho qua máy quang phổ thì trên màn ảnh của máy quang phổ sẽ quan sát được:
  A - 
4 vạch màu.
  B - 
4 vạch đen.
  C - 
12 vạch màu.
  D - 
12 vạch đen.
4-
Giá trị hiệu điện thế hiệu dụng trong mạng điện dân dụng:
  A - 
Thay đổi từ 0 đến 220V.
  B - 
Thay đổi từ − 220V đến 220V.
  C - 
Bằng 220 V.
  D - 
Bằng 220V.
5-
Một mạch điện xoay chiều RLC có điện trở thuần R = 110Ω được mắc vào điện áp V. Khi hệ số công suất của mạch lớn nhất thì mạch sẽ tiêu thụ công suất bằng:
  A - 
115W.
  B - 
220W.
  C - 
880W.
  D - 
440W.
6-
Khối lượng của hạt nhân là 55,92070 u khối lượng của prôtôn là mp = 1,00727u, của nơtrôn là mn = 1,00866u năng lượng liên kết riêng của hạt nhân này là: (cho u = 931,5 Mev/c2 )
  A - 
8,78 MeV/nuclôn.
  B - 
8,75 MeV/nuclôn.
  C - 
8,81 MeV/nuclôn.
  D - 
7,88 MeV/nuclôn.
7-
Tụ điện của một mạch dao động là một tụ điện phẳng. Khi khoảng cách giữa các bản tụ tăng lên gấp đôi thì tần số dao động trong mạch:
  A - 
Tăng gấp đôi.
  B - 
Tăng lần.
  C - 
Giảm lần.
  D - 
Giảm 2 lần.
8-
Mạch dao động LC có điện tích cực đại trên tụ là 9 nC. Hãy xác định điện tích trên tụ vào thời điểm mà năng lượng điện trường bằng năng lượng từ trường của mạch:
  A - 
2 nC.
  B - 
3 nC.
  C - 
4,5 nC.
  D - 
2,25 nC.
9-
Biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 hạt/mol và khối lượng của hạt nhân bằng số khối của nó. Số prôtôn (prôton) có trong 0,27 gam là:
  A - 
7,826.1022.
  B - 
9,826.1022.
  C - 
8,826.1022.
  D - 
6,826.1022.
10-
là chất phóng xạ β+. Sau thời gian 15h độ phóng xạ của nó giảm 2 lần, vậy sau đó 30h nữa thì độ phóng xạ sẽ giảm bao nhiêu % so với độ phóng xạ ban đầu:
  A - 
12,5%.
  B - 
33,3%.
  C - 
66,67%.
  D - 
87,5%.
11-
Độ phóng xạ β- của một tượng gỗ bằng 0,8 lần độ phóng xạ của một khúc gỗ cùng khối lượng và vừa mới chặt. Biết chu kì phóng xạ của 14C bằng 5600 năm. Tuổi của tượng gỗ là:
  A - 
1200 năm.
  B - 
2500 năm.
  C - 
2000 năm.
  D - 
Đáp số khác.
12-
Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 5000V, công suất điện là 500kW. Hệ số công suất của mạch điện là cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt?
  A - 
10%
  B - 
12,5%
  C - 
16,4%
  D - 
20%
13-
Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây ra hiện tượng giao thoa sóng trên mặt thoáng chất lỏng. Nếu tăng tần số dao động của hai nguồn S1 và S2 lên 2 lần thì khoảng cách giữa hai điểm liên tiếp trên S1S2 có biên độ dao động cực tiểu sẽ thay đổi như thế nào?
  A - 
Tăng lên 2 lần.
  B - 
Không thay đổi.
  C - 
Giảm đi 2 lần.
  D - 
Tăng lên 4 lần.
14-
Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm:
  A - 
tăng công suất toả nhiệt.
  B - 
giảm cường độ dòng điện.
  C - 
tăng cường độ dòng điện.
  D - 
giảm công suất tiêu thụ.
15-
Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ:
  A - 
độ lớn của vận tốc cực đại.
  B - 
Một nửa vận tốc cực đại.
  C - 
Bằng không.
  D - 
Khi vật có li độ thì vận tốc của nó bằng A
16-
Rọi đồng thời hai ngọn đèn, 1 là bóng Neon có công suất cực lớn, đèn 2 là đèn phát sáng màu tím với cường độ sáng cực yếu. Khi đó cường độ dòng quang điện (nếu có) là i1 ( đèn Neon) và i2. Nhận xét gì về các giá trị đó:
  A - 
i1 > i2.
  B - 
i1 = i2.
  C - 
i1 < i2.
  D - 
i1 = 0, i2 ≠ 0.
17-
Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về sóng điện từ
  A - 
Sóng điện từ là sóng ngang.
  B - 
Sóng điện từ mang năng lượng.
  C - 
Sóng điện từ có thể phản xạ, nhiễu xạ, khúc xạ.
  D - 
Sóng điện từ có thành phần điện và thành phần từ biến đổi vuông pha với nhau.
18-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng: Khoảng cách S1S2 là 1,2mm, Khoảng cách từ S1S2 đến màn là 2,4m, người ta dùng ánh sáng trắng bước sóng biến đổi từ 0,4μm đến 0,75 μm. Tại M cách vân trung tâm 2,5mm có mấy bức xạ cho vân tối:
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
19-
Nguyên tử Hiđrô được kích thích để êlectron chuyển lên quỹ đạo M. Khi nguyên tử phát xạ có thể tạo ra những vạch quang phổ nào sau đây
  A - 
2 vạch trong dãy Ban–me
  B - 
1 vạch trong dãy Lai-man hoặc một vạch trong dãy Ban-me và 1 vạch trong dãy Lai-man
  C - 
2 vạch trong dãy Lai-man
  D - 
1 vạch trong dãy Lai-man, 1vạch trong dãy Ban-me và một vạch trong dãy pa-sen
20-
Một mạch điện xoay gồm một tụ điện: mắc nối tiếp với một biến trở và mắc vào một điện áp xoay chiều 50Hz. Xác định giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại:
  A - 
50Ω
  B - 
100 Ω
  C - 
50 Ω
  D - 
100Ω
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2007 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 181
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 121
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 79
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 150
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 24 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 206
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 18 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 115
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 198
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters