WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 56
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:20:08 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi có sóng dừng trên một dây AB hai đầu cố định với tần số là f1 thì thấy trên dây có 11 nút sóng. Muốn trên dây AB có 13 nút sóng thì tần số f2 phải có giá trị là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Thực hiện giao thoa sóng cơ trên mặt chất lỏng với 2 nguồn kết hợp ngược pha S1 và S2 phát ra 2 sóng có biên độ lần lượt là 2cm và 4cm ,bước sóng λ = 20cm thì tại điểm M cách S1 một đoạn 50 cm và cách S2 một đoạn 10 cm sẽ có biên độ
  A - 
1,5 cm
  B - 
2 cm
  C - 
3 cm
  D - 
2,5 cm
3-
Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R = Ro để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại là P1. Cố định cho R = Ro và thay đổi f đến giá trị f = fo để công suất mạch cực đại P2. So sánh P1 và P2.
  A - 
P1 = P2
  B - 
P2 = 2P1
  C - 
  D - 
4-
Cần truyền tải một nguồn điện có công suất P không đổi đi xa. Khi sử dụng điện áp truyền tải là U thì hiệu suất truyền tải là H. Hỏi nếu điện áp truyền tải là U’ = n.U thì hiệu suất truyền tải H’ bằng bao nhiêu so với H?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Chọn phát biểu đúng :
  A - 
Chỉ có dòng điện ba pha mới tạo được từ trường quay
  B - 
Từ trường quay của động cơ không đồng bộ luôn thay đổi cả về hướng và độ lớn
  C - 
Rôto của động cơ không đồng bộ quay với tốc độ của từ trường quay
  D - 
Tốc độ góc của động cơ không đồng bộ phụ thuộc vào tốc độ quay của từ trường và momen cản
6-
Một con lắc đơn dao động điều hoà, nếu giảm chiều dài dây treo con lắc đi 44cm thì chu kì giảm 0,4s, lấy g = 10m/s2, π2 = 10, chu kì dao động khi chưa giảm chiều dài là:
  A - 
1s
  B - 
2,4s
  C - 
2s
  D - 
1,8s
7-
Hai chất điểm cùng chuyển động tròn đều trên đương tròn tâm O bán kính R = 5cm với tốc độ 5(vòng/s). Hình chiếu của chúng xuống trục 0x là P1, P2 có tọa độ biến thiên theo phương trình là: . Hỏi độ dài đại số P1P2 biến thiên theo quy luật nào sau đây?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Nhận xét nào sau đây là sai khi nói về máy biến áp?
  A - 
Đối với máy tăng áp nếu điện áp đưa vào được giữ không đổi, ta đồng thời tăng thêm số vòng dây quấn ở 2 cuộn lên một lượng như nhau thì điện áp lấy ra sẽ giảm.
  B - 
Đối với máy tăng áp nếu điện áp đưa vào được giữ không đổi, ta đồng thời giảm bớt số vòng dây quấn ở 2 cuộn xuống một lượng như nhau thì điện áp lấy ra sẽ tăng.
  C - 
Đối với máy giảm áp nếu điện áp đưa vào được giữ không đổi, ta đồng thời tăng thêm số vòng dây quấn ở 2 cuộn lên một lượng như nhau thì điện áp lấy ra sẽ giảm.
  D - 
Đối với máy giảm áp nếu điện áp đưa vào được giữ không đổi, ta đồng thời giảm bớt số vòng dây quấn ở 2 cuộn xuống một lượng như nhau thì điện áp lấy ra sẽ giảm.
9-
Đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm và biến trở R ghép nối tiếp. Điều chỉnh R ta thấy có 2 giá trị của R để công suất như nhau và độ lệch pha u và i là φ và φ’. Hỏi mối liên hệ nào sau đây là đúng?
  A - 
φ = φ’
  B - 
φ = − φ’
  C - 
φ + φ’ = 90o
  D - 
φ − φ’ = 90o
10-
Một sợi dây đàn hồi được treo thẳng đứng vào một điểm cố định. Người ta tạo ra sóng dừng trên dây với tần số bé nhất là f1. Để lại có sóng dừng, phải tăng tần số tối thiểu đến giá trị f2. Tỉ số bằng:
  A - 
4
  B - 
3
  C - 
6
  D - 
2
11-
Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 50(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ , lấy g = π2 = 10(m/s2). Trong một chu kỳ, thời gian lò xo nén là:
  A - 
s
  B - 
3 s
  C - 
0,1 s
  D - 
0,3 s
12-
Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của dao động điện từ trong mạch dao động LC lí tưởng?
  A - 
Năng lượng điện trường cực đại bằng năng lượng từ trường cực đại.
  B - 
Năng lượng điện trường trong tụ điện và năng lượng từ trường trong cuộn dây chuyển hóa lẫn nhau.
  C - 
Cứ sau thời gian bằng chu kì dao động, năng lượng điện trường và năng lượng từ trường lại bằng nhau.
  D - 
Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số gấp đôi tần số dao động riêng của mạch.
13-
Người ta nối nguồn xoay chiều hình tam giác, tải nối hình sao, ba tải là ba bóng đèn giống hệt nhau ban đầu các bóng sáng bình thường, nếu tắt đi một bóng thì hai bóng còn lại sẽ:
  A - 
hoàn toàn không sáng
  B - 
sáng bình thường
  C - 
sáng yếu hơn mức bình thường
  D - 
sáng hơn mức bình thường có thể cháy
14-
Cho mạch chọn sóng cộng hưởng gồm cuộn cảm và một tụ xoay. Khi điện dung của tụ là C1 thì mạch bắt được sóng có bước sóng λ1 = 10m, khi tụ có điện dung C2 thì mạch bắt được sóng có bước sóng λ2 = 20m. Khi tụ điện có điện dung C3 = C1 + 2C2 thì mạch bắt đuợc sóng có bước sóng λ3 bằng:
  A - 
λ3 = 30m
  B - 
λ3 = 22,2m
  C - 
λ3 = 14,1m
  D - 
λ3 = 15m
15-
Dao động tổng hợp của hai dao động điều hoà cùng phương cùng tần số được . Giá trị nhỏ nhất của biên độ tổng hợp A là:
  A - 
3 cm
  B - 
  C - 
6 cm
  D - 
16-
Lực phục hồi để tạo ra dao động của con lắc đơn là: chọn phương án sai:
  A - 
Tỉ lệ thuận với sin α, với α là li độ góc tức thời.
  B - 
Lực căng của dây treo.
  C - 
Thành phần của trọng lực vuông góc với dây treo.
  D - 
Hợp của trọng lực và lực căng của dây treo vật nặng.
17-
Phương trình sóng dừng trên một sợi dây có dạng . Trong đó x tính bằng mét(m), t tính bằng giây(s). Tốc độ truyền sóng trên dây là:
  A - 
500cm/s
  B - 
5cm/s
  C - 
100cm/s
  D - 
25cm/s
18-
Nguồn sóng O trên mặt nước bắt đầu dao động từ thời điểm t = 0 với phương trình . Tốc độ truyền sóng trên mặt nước v = 20cm/s, coi biên độ sóng truyền đi không đổi. Tại thời điểm , điểm M trên mặt nước cách nguồn 50cm dao động với li độ là:
  A - 
  B - 
1cm
  C - 
0
  D - 
19-
Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC(R là 1 biến trở) hiệu điện thế với Uo không đổi và . Kết luận nào sau đây không đúng?
  A - 
Hiệu điện thế tức thời hai đầu R bằng hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch.
  B - 
Cường độ dòng điện tức thời trong mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời hai đầu mạch.
  C - 
Hệ số công suất cực đại.
  D - 
Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt cực đại.
20-
Một vật dao động điều hoà với phương trình . Biết quãng đường vật đi được trong thời gian 1s đầu là 2A và trong đầu tiên là 9cm. giá trị của A và ω là:
  A - 
12cm và π rad/s.
  B - 
6cm và π rad/s.
  C - 
12 cm và 2π rad/s.
  D - 
9cm và π rad/s
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2007 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 101
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 189
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 112
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 129
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 141
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 12 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 186
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2012 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 161
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2008 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 205
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters