WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 65
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:15:31 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi tăng hiệu điện thế giữa hai cực ống Rơn ghen thì:
  A - 
vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do tần số tia Rơn ghen tăng
  B - 
vận tốc tia Rơn ghen giảm xuống do bước sóng tia Rơn ghen giảm
  C - 
bước sóng ngắn nhất của tia Rơn ghen sẽ càng giảm
  D - 
vận tốc tia Rơn ghen tăng lên do vận tốc chùm electron tăng
2-
Đặt hiệu điện thế u = Uosin100πt ổn định vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết thuần cảm , , R biến trở (R ≠ 0) . Mắc vào hai đầu biến trở một vôn kế nhiệt, rồi thay đổi R . Số chỉ vôn kế sẽ:
  A - 
luôn giảm khi R thay đổi.
  B - 
không đổi khi R thay đổi.
  C - 
giảm 2 lần nếu R giảm hai lần.
  D - 
giảm 2 lần nếu R tăng hai lần.
3-
Mạch RLC nối tiếp có tính dung kháng. Nếu ta tăng dần tần số của dòng điện thì hệ số công suất của mạch
  A - 
không thay đổi
  B - 
tăng lên rồi giảm xuống
  C - 
giảm
  D - 
tăng
4-
Biên độ của dao động cơ cưỡng bức không phụ thuộc vào:
  A - 
lực cản của môi trường tác dụng lên vật.
  B - 
pha ban đầu của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
  C - 
biên độ của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
  D - 
tần số của ngoại lực tuần hoàn cưỡng bức tác dụng lên vật.
5-
Sự cộng hưởng dao động xảy ra khi:
  A - 
ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn
  B - 
hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực lớn
  C - 
tần số cưỡng bức bằng tần số dao động riêng
  D - 
dao động trong điều kiện không có ma sát
6-
Chọn câu đúng:
  A - 
Chu kì con lắc không chịu ảnh hưởng của nhiệt độ
  B - 
Chu kì con lắc không phụ thuộc độ cao
  C - 
Chu kì con lắc đơn giảm khi nhiệt độ tăng
  D - 
Đồng hồ quả lắc sẽ chạy chậm nếu đưa lên cao
7-
Khi ánh sáng truyền đi, các lượng tử năng lượng:
  A - 
thay đổi tuỳ theo ánh sáng truyền trong môi trường nào
  B - 
không thay đổi khi ánh sáng truyền trong chân không
  C - 
thay đổi, phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần
  D - 
không bị thay đổi, không phụ thuộc vào khoảng cách nguồn xa hay gần
8-
Một con lắc đơn được tạo thành bằng một dây dài khối lượng không đáng kể, đầu treo một hòn bi kim loại khối lượng m = 10g, mang điện tích q = 2.10-7C. Đặt con lắc trong một điện trường đều có véc tơ hướng thẳng đứng xuống dưới. Cho g = 10m/s2, chu kỳ con lắc khi không có điện trường là T = 2s. Chu kỳ dao động của con lắc khi E = 104V/m là:
  A - 
1,85s.
  B - 
1,81s.
  C - 
1,98s.
  D - 
2,10s.
9-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Nguồn phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,6μm. Vân sáng gần nhất cùng màu với vân trung tâm là vân bậc mấy của ánh sáng có bước sóng λ2 ?
  A - 
bậc 3
  B - 
bậc 2
  C - 
bậc 4
  D - 
bậc 6
10-
Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng hai khe sáng hẹp. Khoảng cách giữa hai khe là 1mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là 1m, ánh sáng thí nghiệm có bước sóng 0,5μm. Giữa hai điểm M (xM = 2mm) và điểm N (xN = 6,25mm) có ( không kể các vân sáng tại M và N )
  A - 
7 vân sáng
  B - 
8 vân sáng
  C - 
9 vân sáng
  D - 
6 vân sáng
11-
Hai vật dao động điều hòa có cùng biên độ và tần số dọc theo cùng một đường thẳng . Biết rằng chúng gặp nhau khi chuyển động ngược chiều nhau và có ly độ bằng nửa biên độ . Độ lệch pha của hai dao động này là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
12-
Khi thực hiện giao thoa với ánh sáng đơn sắc trong không khí, tại điểm M trên màn ta có vân sáng bậc 3. Nếu đưa thí nghiệm trên vào trong nước có chiết suất thì tại điểm M đó ta có:
  A - 
vân sáng bậc 4
  B - 
vân sáng bậc 2
  C - 
vân sáng bậc 5
  D - 
vân tối
13-
Vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos4πt (cm). Kể từ thời điểm t = 0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương lần thứ hai ở thời điểm:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
14-
Khối khí hidro nhận năng lượng kích thích, electron chuyển lên quỹ đạo N, khi electron chuyển về các quỹ đạo bên trong, có khả năng phát ra nhiều nhất bao nhiêu vạch quang phổ?
  A - 
6
  B - 
5
  C - 
4
  D - 
7
15-
Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức , t tính bằng giây (s). Tính từ lúc 0s, dòng điện có cường độ bằng không lần thứ năm vào thời điểm
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Khi một chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật có:
  A - 
chiều luôn hướng về vị trí cân bằng và độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân bằng.
  B - 
chiều luôn ngược chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ biên về vị trí cân bằng.
  C - 
độ lớn cực đại khi vật chuyển động qua vị trí cân bằng và độ lớn cực tiểu khi vật dừng lại ở hai biên.
  D - 
chiều luôn cùng chiều chuyển động của vật khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra biên.
17-
Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số f1 và f2 ( f1 < f2) vào một tấm kim lọai đặt cô lập thì đều xãy ra hiện tượng quang điện, với điện thế cực đại của quả cầu đạt được là V1 và V2. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ trên vào tấm kim loại đó thì điện thế cực đại của nó là:
  A - 
V1 + V2
  B - 
V1 − V2
  C - 
V1
  D - 
V2
18-
Một đoạn mạch xoay chiều gồm 1 biến trở R, cuộn dây thuần cảm có và tụ điện có mắc nối tiếp nhau. Đặt vào 2 đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều và điều chỉnh R để công suất điện tiêu thụ trên đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại đó bằng bao nhiêu?
  A - 
360W
  B - 
270W
  C - 
không tính được
  D - 
180W
19-
Lò xo có độ cứng k = 100N/m một đầu gắn cố định, đầu kia treo vật. Khi ở vị trí cân bằng lò xo dãn 4cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống thẳng đứng 2cm rồi buông ra cho vật dao động, lấy g = π2 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc buông vật. Gốc tọa độ tại vị trí cân bằng ,chiều dương hướng xuống . Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên vật ở thời điểm là:
  A - 
3N
  B - 
2N
  C - 
4N
  D - 
5N
20-
Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f thay đổi được. Gọi f1 và f2 là hai tần số của dòng điện để công suất của mạch có giá trị bằng nhau, fo là tần số của dòng điện để công suất của mạch cực đại. Khi đó ta có:
  A - 
fo = f1.f2
  B - 
fo = f1 + f2
  C - 
  D - 
fo = 0,5.f1.f2
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 217
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 28
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2008 - Phần 7
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 11 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 14 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 92
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 96
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 142
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 17 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 02 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 197
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 201
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 155
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 175
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters