Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

An Toàn Trong Thẩm Mỹ Viện - 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:35:29 (Server time)
Số câu hỏi: 14.   Tổng điểm: 14
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Bạn có thể loại bỏ cả hơi bằng tất cả các phương pháp ngoại trừ:
  A - 
Đậy thật chặt các hộp chứa sản phẩm
  B - 
Tránh sử dụng những chất được nén
  C - 
Mở quạt
  D - 
Đổ thùng rác
2-
Khu vực có kích thước của một trái banh bãi biển nằm ngay trước miệng của bạn là:
  A - 
Vùng dị ứng của bạn
  B - 
Khoảng không gian thở của bạn
  C - 
Vùng sức khỏe của bạn
  D - 
Khoảng không gian thông khí của bạn
3-
Để hiệu quả, bộ lọc than hoạt tính trong một bàn chăm sóc bàn và móng tay có hút khí phải được thay mỗi:
  A - 
Tuần
  B - 
20 giờ
  C - 
48 giờ
  D - 
Tháng
4-
Một hệ thống hút khí nên được lưu thông tốt và thay thể khu vực xử lý lượng khí:
  A - 
2-4 lần mỗi giờ
  B - 
4-6 lần mỗi giờ
  C - 
10-12 lần mỗi giờ
  D - 
6-8 lần mỗi giờ
5-
Sự thông khí thích hợp đòi hỏi các khí và hơi được hút ra:
  A - 
Khu vực tiếp nhận
  B - 
Phòng tắm
  C - 
Ngoài tòa nhà
  D - 
Khu vực nhuộm tóc
6-
Các hóa chất trong sản phẩm móng xâm nhập vào cơ thể theo 3 cách này ngoại trừ:
  A - 
Hít
  B - 
Hấp thụ
  C - 
Tiêm chích
  D - 
Tiếp xúc da
7-
Theo các yêu cầu dán nhãn của OSHA, tất cả các hộp đựng phải:
  A - 
Được dán nhãn rõ ràng
  B - 
Có độ khỏe và mềm dẻo
  C - 
Có những cảnh báo thích hợp
  D - 
Tất cả các câu trên đều đúng
8-
OSHA chỉ thị một bản kiểm kê hàng hóa phải được lưu giữ:
  A - 
Để có sự tham khảo nhanh
  B - 
Để khách hàng đọc
  C - 
Để đổi chỗ
  D - 
Để chiếm thới gian của nhân viên tiếp tân
9-
OSHA chỉ thị mỗi doanh nghiệp phải thỏa mãn được những yêu cầu cụ thể liên quan đến:
  A - 
Đào tạo
  B - 
Các mặt nạ tay
  C - 
Các quy trình được viết đối với việc quản lý vật liệu nguy hại
  D - 
Tất cả các câu trên đều đúng
10-
Một bản MSDS có thể nhận được từ những bộ phận sau đây trong thẩm mỹ viện của bạn:
  A - 
Người phân phối
  B - 
Văn phòng chính
  C - 
Người quét dọn
  D - 
Bộ phận chữa cháy
11-
Các chất gây ung thư là những chất có thể gây nên:
  A - 
Sự tấy rát da
  B - 
Bệnh ung thư
  C - 
Các cơn sốt ngắn
  D - 
Sự hư hỏng
12-
Một bản MSDS phải bao gồm thông tin về tất cả những lĩnh vực sau ngoại trừ:
  A - 
Các quy trình sơ cứu
  B - 
Các nguy hại lý tính
  C - 
Các biện pháp bảo vệ
  D - 
Các phương pháp tiến hành
13-
Một bản chỉ dẫn An toàn Vật liệu sẽ nói cho bạn về tiềm năng của một sản phẩm:
  A - 
Tăng giá
  B - 
Là chất nguy hại
  C - 
Lập lại công thức
  D - 
Sự đình chỉ
14-
Lâng lâng, chảy nước mũi và ngứa mũi là triệu chứng của:
  A - 
Sự cháy hóa chất
  B - 
Hít phải hóa chất
  C - 
Bị bội nhiễm hóa chất
  D - 
Phơi nhiễm hóa chất
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 64
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 20
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 06
Móng Gel
Đề Kiểm Tra Nails - 20
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 113
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 01
Đề Kiểm Tra Nails - 11
Đề Kiểm Tra Nails - 18
Đề Kiểm Tra Nails - 15
Đề Kiểm Tra Nails - 19
Đề Kiểm Tra Nails - 17
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 01
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 04
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 02
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 05
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 26
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 03
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 42
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 117
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 93
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 79
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 43
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 107
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 89
Chăm Sóc Bàn Tay Và Móng Tay - 04
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 102
Đề Kiểm Tra Nails - 14
Việc Kinh Doanh Của Thẩm Mỹ Viện - 02
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 85
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 11
Kiểm Tra Tính Chuyên Nghiệp - 02
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 75
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 99
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 88
Đề Kiểm Tra Nails - 06
Phong Cách Sáng Tạo Nails - 01
Trắc Nghiệm Căn Bản Nails - Bài 104
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters