WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 87
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:38:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 tới 6, bạn thấy hình nào điền vào dấu chấm hỏi là thích hợp nhất?


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
2-
Trong một cuộc họp có 12 người tham dự. Mỗi một người lại bắt tay những người còn lại trước và sau cuộc họp. Hỏi có bao nhiêu cái bắt tay?
  A - 
142 cái bắt tay
  B - 
132 cái bắt tay
  C - 
122 cái bắt tay
  D - 
112 cái bắt tay
3-
Nam giải 1 bài toán và làm 4 phép tính mất 38 phút 16 giây. Nam giải một bài toán lâu gấp 4 lần một phép tính. Hỏi trung bình Nam làm 1 phép tính mất bao nhiêu thời gian?
  A - 
6 phút 47 giây
  B - 
5 phút 35 giây
  C - 
4 phút 47 giây
  D - 
3 phút 02 giây
  E - 
6 phút 02 giây
4-
Hình nào khác với hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
5-
Hình nào ít giống các hình còn lại nhất?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
6-
Số nào tiếp theo dãy số sau?:

  A - 
Số 68
  B - 
Số 84
  C - 
Số 88
  D - 
Số 98
7-
Tuấn nhanh hơn Hùng, Dũng chậm hơn Tuấn.
Trường hợp nào dưới đấy là đúng nhất:
  A - 
Dũng nhanh hơn Hùng.
  B - 
Dũng chậm hơn Hùng.
  C - 
Dũng nhanh bằng Hùng.
  D - 
Không thể nói Dũng hay là Hùng ai nhanh hơn ai.
8-
Một người bán kem có 6 loại hương vị khác nhau. Nếu mỗi lần ông ta bán hai que kem với hai hương vị khác nhau. Hỏi ông ta có thể bán được bao nhiêu lần như vậy?
  A - 
14 lần
  B - 
15 lần
  C - 
16 lần
  D - 
17 lần
  E - 
18 lần
9-
Số chân chó nhiều hơn số chân gà là 12, số gà hơn số chó là 8 con. Hỏi có bao nhiêu con chó, bao nhiêu con gà?
  A - 
23 con gà, 14 con chó.
  B - 
22 con gà, 14 con chó.
  C - 
22 con gà, 18 con chó.
  D - 
20 con gà, 11 con chó.
10-
Số nào khác với các số còn lại trong bảng này?

  A - 
Số 15
  B - 
Số 324
  C - 
Số 222
  D - 
Số 144
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 164
Trắc Nghiệm IQ - 205
Trắc Nghiệm IQ - 74
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 220
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 144
Trắc Nghiệm IQ - 140
Trắc Nghiệm IQ - 132
Trắc Nghiệm IQ - 190
Trắc Nghiệm IQ - 206
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 268
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 270
Trắc Nghiệm IQ - 152
Trắc Nghiệm IQ - 165
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 97
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters