WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 91
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:21:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình sau:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
2-
Mỗi chấm biểu thị một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc dãy số:

  A - 
Số 56 và số 55
  B - 
Số 50 và số 55
  C - 
Số 51 và số 52
  D - 
Số 18 và số 22
3-
Cả trâu lẫn bò có 26 con.
Cả bò lẫn ngựa có 30 con.
Cả ngựa lẫn trâu có 34 con.
Tính số con mỗi loại.
  A - 
10 con trâu, 11 con bò và 18 con ngựa
  B - 
16 con trâu, 10 con bò và 14 con ngựa
  C - 
13 con trâu, 17 con bò và 20 con ngựa
  D - 
13 con trâu, 12 con bò và 21 con ngựa
  E - 
15 con trâu, 11 con bò và 19 con ngựa
4-
Trong một cuộc đấu bóng gồm 6 cầu thủ, kéo dài trong 40 phút, có 4 cầu thủ dự bị. Họ thay thế lẫn nhau, sao cho tất cả các cầu thủ, kể cả cầu thủ dự bị đều được ra sân đấu trong cùng độ dài thời gian. Vậy mỗi người được ra sân trong bao lâu?
  A - 
6 phút
  B - 
12 phút
  C - 
18 phút
  D - 
22 phút
  E - 
24 phút
5-
Mệnh đề kết luận trong đoạn luận sau đúng hay sai:
Tất cả chiếc hộp là đàn ghita
Tất cả đàn ghita đều là đồ vật
Một số đồ vật có chân vịt.
Vậy: Một số chiếc hộp có chân vịt.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
6-
Điền số còn thiếu vào dãy số sau:
4, 12, 8, 24, 16, ?
  A - 
Số 26
  B - 
Số 32
  C - 
Số 48
  D - 
Số 52
7-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Trong một tháng nào đó có 3 ngày chủ nhật đều là ngày chẵn (tức là ngày mang số chẵn trong tháng). Hãy tính xem ngày 20 của tháng đó là thứ mấy trong tuần?
  A - 
Thứ 2
  B - 
Thứ 3
  C - 
Thứ 4
  D - 
Thứ 5
  E - 
Thứ 6
  F - 
Thứ 7
9-
Tìm hình có đặc điểm khác với các hình còn lại:

  A - 
Chữ A
  B - 
Chữ Z
  C - 
Chữ F
  D - 
Chữ N
  E - 
Chữ E
10-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 265
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 50
Trắc Nghiệm IQ - 167
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 170
Trắc Nghiệm IQ - 192
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 254
Trắc Nghiệm IQ - 259
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters