WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 92
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:12:00 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tôi và bạn gái tôi thường gặp nhau vào buổi trưa chủ nhật mỗi tuần. Lần đầu, cô ấy đến nơi lúc 12:30. Lần hai, cô ấy đến lúc 13:20. Lần tiếp đó cô ấy đến lúc 14:30 rồi 16:00. Vậy lần sau nữa cô ấy phải đến lúc mấy giờ?
  A - 
16:50
  B - 
17:20
  C - 
17:50
  D - 
18:00
2-
Trong các hình cho sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Tuổi hiện nay của người anh gấp 4 lần tuổi em lúc anh bằng tuổi em hiện nay.Đến khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay thì tuổi anh và tuổi em cộng lại bằng 85. Hãy tính tuổi sau này của mỗi người?.
  A - 
Anh 55 tuổi và em 30 tuổi
  B - 
Anh 50 tuổi và em 35 tuổi
  C - 
Anh 52 tuổi và em 33 tuổi
  D - 
Anh 53 tuổi và em 32 tuổi
4-
Mỗi chấm biểu thị cho một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc dãy số sau:

  A - 
Số 14
  B - 
Số 16
  C - 
Số 18
  D - 
Số 19
  E - 
Số 20
  F - 
Số 22
5-
Hình nào trong 6 hình phía dưới có thể điền vào dãy hình phía trên?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
6-
Cho hình:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
7-
Hãy tìm số thay thế cho dấu chấm hỏi:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 11
  C - 
Số 13
  D - 
Số 15
  E - 
Số 16
8-
Ba bạn Mai, Hồng, Đào làm được tất cả 680 bông hoa. Thời gian Hồng dùng để làm hoa gấp 3 lần thời gian Mai làm và tổng số thời gian của cả ba bạn dùng đề làm hoa hết tất cả 45 phút. Hỏi mỗi bạn làm được bao nhiêu bông hoa, biết rằng cứ 1 phút thì:
Mai làm được 17 bông hoa.
Hồng làm được 15 bông hoa.
Đào làm được 12 bông hoa.
  A - 
Mai làm được 150 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 80 bông hoa.
  B - 
Mai làm được 160 bông hoa, Hồng làm được 460 bông hoa, Đào làm được 60 bông hoa.
  C - 
Mai làm được 140 bông hoa, Hồng làm được 470 bông hoa, Đào làm được 70 bông hoa.
  D - 
Mai làm được 100 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 130 bông hoa.
  E - 
Mai làm được 170 bông hoa, Hồng làm được 450 bông hoa, Đào làm được 60 bông hoa.
9-
Trong các hình sau, hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
10-
Điền số thích hợp vào dấu chấm hỏi:
0, 3, 8, 15, ?

  A - 
Số 17
  B - 
Số 19
  C - 
Số 21
  D - 
Số 24
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 24
Trắc Nghiệm IQ - 157
Trắc Nghiệm IQ - 190
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 107
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 225
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc nghiệm IQ - 16
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc Nghiệm IQ - 105
Number puzzles - Test 01
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 228
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters