WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 94
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:11:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điền các số còn thiếu vào chỗ trống trong dãy số sau sao cho thích hợp:
3, 6, 9, 18, 27, ?, ?

  A - 
Số 54 và số 81
  B - 
Số 65 và số 98
  C - 
Số 53 và số 80
  D - 
Số 60 và số 92
2-
Trong một cuộc đua ngựa, năm vị trí hàng đầu được dẫn bởi những con ngựa mang số theo thứ tự 4, 1, 3, 2 và 5. Người cưỡi ngựa số 4 mặc áo lục, người cưỡi ngựa số 1 mặc áo đỏ, người cưỡi ngựa số 3 mặc áo vàng và người cưỡi ngựa số 2 mặc áo cam. Người cưỡi ngựa số 5 mặc áo nào trong bốn màu sau: tím, vàng, lam và đen?
  A - 
Màu tím
  B - 
Màu vàng
  C - 
Màu lam
  D - 
Màu đen
3-
Số nào thay thế cho dấu (?).

  A - 
Số 40
  B - 
Số 41
  C - 
Số 42
  D - 
Số 43
  E - 
Số 47
4-
Cho hình:

Hãy tìm hình thích hợp trong các hình sau đây để thay thế cho dấu chấm hỏi:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
5-
Mệnh đề kết trong đoạn luận sau đúng hay sai?
Tất cả những chiếc lông vũ là lái xe và luôn luôn ném chuối qua cửa sổ.
Những con ếch thỉnh thoảng có thể ném lao xa 3 dặm và một số quả chanh cũng vậy.
Những quả chanh là những chiếc gậy cà kheo và luôn luôn ném chuối qua ngoài cửa sổ.
Vậy: Những chiếc lông vũ và những chiếc gậy cà kheo đều luôn luôn ném chuối qua ngoài cửa sổ.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
6-
Cộng số tuổi của A, B và C như bên dưới:
A + B = 43
A + C = 55
B + C = 66

Hỏi tuổi của mỗi người là như thế nào?
  A - 
A=15, B=28, C=38
  B - 
A=13, B=26, C=42
  C - 
A=14, B=28, C=40
  D - 
A=16, B=27, C=39
7-
Hai hình trên ghép lại sẽ tạo thành hình nào phía dưới?  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
8-
Hãy tìm ra 3 hình không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình 2, hình 4 và hình 7.
  B - 
Hình 2, hình 3 và hình 5.
  C - 
Hình 2, hình 3 và hình 7.
  D - 
Hình 3, hình 6 và hình 7.
  E - 
Hình 5, hình 6 và hình 7.
9-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 4
  B - 
Số 7
  C - 
Số 14
  D - 
Số 17
  E - 
Số 27
10-
Nếu không có trường hợp nào dưới đây là đúng thì chúng ta có thể kết luận ai là người làm vỡ lọ hoa?
a. Mike: Sally làm vỡ lọ hoa.
b. Tom: Mike sẽ nói cho bạn biết ai là người làm vỡ lọ hoa.
c. April: Tom, Mike và tôi không thể làm vỡ lọ hoa.
d. Chris: Tôi không làm vỡ lọ hoa.
e. Erik: Mike làm vỡ lọ hoa, vì vậy Tom và April không thể làm vỡ được.
f. Jim: Tôi làm vỡ lọ hoa nên Tom không làm vỡ lọ hoa.
  A - 
Mike làm vỡ lọ hoa.
  B - 
Sally làm vỡ lọ hoa.
  C - 
April làm vỡ lọ hoa.
  D - 
Tom làm vỡ lọ hoa.
  E - 
Chris làm vỡ lọ hoa.
  F - 
Jim làm vỡ lọ hoa.
  G - 
Erik làm vỡ lọ hoa.
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 253
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 143
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 228
Trắc Nghiệm IQ - 44
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 144
Trắc Nghiệm IQ - 232
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 159
Trắc Nghiệm IQ - 211
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc nghiệm IQ - 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters