WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 104
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:25:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
2-
Hình nào sau đây không phù hợp nhất?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
3-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
4-
Hình nào khác với 4 hình còn lại?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
5-


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
6-
Điền số vào dấu (?).

  A - 
Số 7
  B - 
Số 11
  C - 
Số 13
  D - 
Số 9
  E - 
Số 15
7-
Có một đống tiền xu, An lấy đi một nắm, thêm một nắm nữa, nửa nắm nữa và 1/4 nữa, cộng lại bằng 100. Hỏi mỗi nắm là bao nhiêu xu?
  A - 
50 xu
  B - 
46 xu
  C - 
39 xu
  D - 
36 xu
  E - 
35 xu
  F - 
25 xu
8-
Cha mẹ của Hùng có ba người con, một người tên là Tâm, một người tên là Cường. Hỏi người thứ ba tên gì?
  A - 
Cường
  B - 
Tâm
  C - 
Đức
  D - 
Tường
  E - 
Hùng
9-
Một người bán ba loại chanh gồm:
- 9kg chanh loại I
- 11 kg chanh loại II
- 7 kg chanh loại III
thì được tất cả 69.200 đồng. Giá 1 kg chanh loại I đắt hơn loại II là 800 đồng, hơn loại III là 1.200 đồng. Tính giá tiền 1kg chanh mỗi loại?
  A - 
Loại I: 3.200 đồng, loại II: 2.400 đồng, loại III: 2.000 đồng
  B - 
Loại I: 2.200 đồng, loại II: 1.400 đồng, loại III: 1.000 đồng
  C - 
Loại I: 4.200 đồng, loại II: 1.800 đồng, loại III: 600 đồng
  D - 
Loại I: 4.600 đồng, loại II: 2.200 đồng, loại III: 1.400 đồng
10-
Nếu ngày hôm qua là ngày mai của thứ Ba và ngày mai là ngày hôm qua của thứ Bảy thì ngày hôm nay là thứ mấy?
  A - 
Thứ Tư
  B - 
Thứ Năm
  C - 
Thứ Sáu
  D - 
Chủ Nhật
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 187
Trắc Nghiệm IQ - 195
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 90
Trắc Nghiệm IQ - 198
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 145
Trắc Nghiệm IQ - 232
Trắc Nghiệm IQ - 173
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 108
Trắc Nghiệm IQ - 127
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 07
Trắc Nghiệm IQ - 161
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc Nghiệm IQ - 242
Trắc Nghiệm IQ - 48
Trắc Nghiệm IQ - 241
Trắc Nghiệm IQ - 81
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters