WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 114
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:00:12 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số nào tiếp theo dãy số sau:

  A - 
Số 18
  B - 
Số 20
  C - 
Số 22
  D - 
Số 24
2-
Tại một cuộc thi ăn, người thắng cuộc ăn trung bình 15 chiếc xúc xích nhỏ ở 20 lượt ăn đầu tiên. Sau 20 lượt ăn thứ hai, con số trung bình tăng lên 20 chiếc xúc xích. Hỏi số trung bình ở 20 lượt ăn cuối sẽ là bao nhiêu?
  A - 
25
  B - 
15
  C - 
20
  D - 
30
3-
Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà tích của 4 chữ số ấy bằng 8?
  A - 
25 số
  B - 
22 số
  C - 
18 số
  D - 
16 số
4-
Tìm một số có ba chữ số nhỏ hơn 200 và chia hết cho 7, biết rằng khi chia số đó cho 2, 3, 5 lần lượt được các số dư là: 1, 2, 4.
  A - 
Số 140
  B - 
Số 133
  C - 
Số 126
  D - 
Số 119
5-
Điền số còn thiếu vào chỗ trống sao cho thích hợp:

  A - 
Số 11
  B - 
Số 3
  C - 
Số 6
  D - 
Số 5
  E - 
Số 4
6-
Cho hình:

Hãy tìm hình thích hợp thay thế chỗ còn trống trong các hình sau:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
7-


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
8-
Cho hình:

Hãy chọn hình thích hợp thay thế cho dấu (?) trong các hình sau:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
9-
Một con ốc sên bò lên một cái cây dài 20m, ngày trèo 4m, đêm vì ngủ quên nên tuột xuống mất 2m. Hỏi sau bao nhiêu ngày, đêm thì con ốc sên bò lên tới ngọn cây?
  A - 
10 ngày 9 đêm
  B - 
9 ngày 9 đêm
  C - 
9 ngày 8 đêm
  D - 
8 ngày 8 đêm
10-
Hình nào khác với các hình còn lại?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc Nghiệm IQ - 87
Trắc Nghiệm IQ - 172
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 235
Trắc Nghiệm IQ - 100
Trắc Nghiệm IQ - 241
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 205
Trắc Nghiệm IQ - 32
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 151
Trắc Nghiệm IQ - 231
Trắc Nghiệm IQ - 59
Trắc Nghiệm IQ - 160
Trắc Nghiệm IQ - 48
Trắc Nghiệm IQ - 30
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 159
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters