WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 119
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:29:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hôm nay là thứ tư. Ngày thứ tư kể từ ngày hôm qua là ngày nào?
  A - 
Chủ nhật
  B - 
Thứ hai
  C - 
Thứ sáu
  D - 
Thứ năm
  E - 
Thứ bảy
2-
Có 18 ô tô gồm 3 loại:
- Loại 4 bánh chở được 5 tấn.
- Loại 6 bánh chở được 6 tấn.
- Loại 8 bánh chở được 6 tấn.
Biết tổng số bánh xe là 106 bánh, tổng số hàng chở được là 101 tấn, hãy tính số xe mỗi loại?
  A - 
9 xe loại 4 bánh chở được 5 tấn
3 xe loại 6 bánh chở được 6 tấn
6 xe loại 8 bánh chở được 6 tấn
  B - 
7 xe loại 4 bánh chở được 5 tấn
6 xe loại 6 bánh chở được 6 tấn
7 xe loại 8 bánh chở được 6 tấn
  C - 
5 xe loại 4 bánh chở được 5 tấn
6 xe loại 6 bánh chở được 6 tấn
7 xe loại 8 bánh chở được 6 tấn
  D - 
7 xe loại 4 bánh chở được 5 tấn
5 xe loại 6 bánh chở được 6 tấn
6 xe loại 8 bánh chở được 6 tấn
3-
Trong 6 hình được đánh số từ 1 tới 6, hãy tìm ra hình điền vào dấu chấm hỏi sao cho hợp lý nhất?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Cho hình:

Hãy tìm ra hình thay thế cho dấu (?) trong các hình sau:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
5-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 12
  C - 
Số 6
  D - 
Số 7
  E - 
Số 14
6-
Hãy điền số tiếp theo dãy số:
0, 6, 24, 60, ?

  A - 
Số 80
  B - 
Số 100
  C - 
Số 120
  D - 
Số 160
7-
Số nào sẽ thay thế dấu (?):

  A - 
Số 4
  B - 
Số 8
  C - 
Số 10
  D - 
Số 0
  E - 
Số 3
  F - 
Số 11
8-
Điền số thích hợp vào dãy số sau:

  A - 
Số 2
  B - 
Số 4
  C - 
Số 6
  D - 
Số 8
9-
Tìm số thích hợp thay thế vào dấu chấm hỏi?:


  A - 
Số 14
  B - 
Số 15
  C - 
Số 16
  D - 
Số 17
  E - 
Số 18
  F - 
Số 21
10-
Dùng 4 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau?
  A - 
30 số
  B - 
21 số
  C - 
32 số
  D - 
24 số
  E - 
27 số
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 148
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 108
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 238
Trắc Nghiệm IQ - 239
Trắc Nghiệm IQ - 177
Trắc Nghiệm IQ - 44
Trắc Nghiệm IQ - 32
Number Puzzles - Test 03
Trắc Nghiệm IQ - 192
Trắc Nghiệm IQ - 282
Trắc Nghiệm IQ - 53
Trắc Nghiệm IQ - 31
Trắc Nghiệm IQ - 159
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters