GMT: Thứ Sáu, ngày 14  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng       Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ   
Chuyên đề Thi bằng511 bài trong 52 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 4.

Ảnh minh họa
Xe kéo nhau như hình này có vi phạm quy tắc giao thông không ? 1. Không 2. Vi phạm Xe nào phải nhường đường trong trường hợp này ? 1. Xe khách 2. Xe tải Xe nào được quyền đi trước trong trường hợp này ? 1. Xe lam 2. Xe xích lô Xe kéo nhau trong trường hợp này đúng quy định không ? 1. Không đúng 2. Đúng Theo hướng mũi tên, những hướng nào ô tô con được phép đi ? 1. Hướng 1 2. Hướng 1, 3 và 4 3. Hướng 2, 3 và 4 4. Cả 4 hướng
  Xem: 1344.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Theo tín hiệu đèn, xe nào phải dừng lại là đúng quy tắc giao thông? 1. Xe khách, mô tô 2. Xe tải, mô tô 3. Xe con, xe tải Trong trường hợp này, xe nào được quyền đi trước? 1. Xe công an 2. Xe quân sự Theo tín hiệu đèn, xe tải đi theo hướng nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Hướng 2,3,4 2. Chỉ hướng 1 3. Hướng 1 và 2 4. Hướng 3 và 4 Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông? 1. Xe khách, xe tải, mô tô 2. Xe tải , xe con, mô tô 3. Xe khách, xe con, mô tô Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con 2. Xe con, xe khách, xe tải, mô tô 3. Mô tô, xe tải, xe khách, xe con 4. Mô tô, xe tải, xe con, xe khách
  Xem: 1247.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển số 3 có ý nghĩa gì? 1. Tốc độ tối thiểu 70km/h 2. Tốc độ tối đa 120km/h 3. Cấm vượt quá 100km/h khi trời mưa 4. Tốc độ cho phép chạy trên đường cao tốc Biển nào báo hiệu đường có làn đường dành cho ô tô khách? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Xe tài, xe lam, xe con, mô tô 2. Xe tài, mô tô, xe lam, xe con 3. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô 4. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 1. Xe công an, xe con, xe tải, xe lam. 2. Xe công an, xe lam, xe con, xe tải 3. Xe công an, xe tải, xe lam, xe con 4. Xe con, xe công an, xe tải, xe lam
  Xem: 1182.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển nào báo hiệu đường đôi ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu đường đôi ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu hết đường đôi ? 1. Biển 2 2. Biển 1 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu hết đường cao tốc ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu giao nhau với đường hai chiều? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3
  Xem: 1423.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển nào cấm máy kéo ? 1. Biển 1 2. Biển 1 và 2 3. Biển 2 4. Biển 2 và 3 Khi gặp biển này, xe lam và mô tô ba bánh có được phép rẽ trái gay rẽ phải hay không ? 1. Được phép 2. Không được phép Biển này có hiệu lực với xe mô tô hai bánh, ba bánh hay không ? 1. Có 2. Không Biển này có ý nghĩa gì ? 1. Cấm xe cơ giới ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi thẳng. 2. Cấm xe cơ ô tô và mô tô ( trừ xe ưu tiên theo luật định) đi về bên trái và bên phải 3. Hướng trái và phải không cấm xe cơ giới. Biển phụ đặt dưới biển cấm bóp còi có ý nghĩa ? 1. Chiều dài đoạn đường cấm bóp còi từ nơi đặt biển. 2. Báo khoảng cách đến nơi cấm bóp còi. 3. Báo cấm dùng còi có độ vang xa 500m
  Xem: 2187.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển nào được đặt trước ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư đằng sau mặt biển ? 1. Biển 1 và 2 2. Biển 2 3. Biển 1 và 3 Biển nào được đặt sau ngã ba, ngã tư và phạm vi tác dụng của biển ở ngã ba, ngã tư trước mặt biển ? 1. Biển 1 2. Biển 3 3. Biển 2 Khi gặp các biển này xe ưu tiên theo luật định ( có tải trọng hay chiều cao toàn bộ vượt quá chỉ số ghi trên biển) có được phép đi qua hay không ? 1. Được phép 2. Không được phép Biển nào hạn chế kích thước chiều cao của xe và hàng ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển số 2 có ý nghĩa như thế nào ? 1. Cho phép ô tô có tải trọng trục lớn hơn 7 tấn đi qua. 2. Cho phép ô tô có trọng lượng trên trục xe từ 7 tấn trở xuống đi qua.
  Xem: 1674.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Cả 3 biển Người lái xe phải cho xe dừng lại khi gặp 2 "STOP" trong trường hợp ? 1. Có người điều khiển giao thông 2. Có tàu hỏa sắp chạy qua 3. Có xe đi ngược chiều trên cầu hẹp 4. Trong mọi trường hợp Biển nào báo cấm tất cả các loại xe cơ giới và thô sơ đi lại trên đường, trừ xe ưu tiên theo luật định ( nếu đường vẫn cho xe chạy được) ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Cả 2 biển Biển nào (đặt trước ngã ba, ngã tư) cho phép xe được rẽ sang hướng khác ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Không biển nào Biển nào báo hiệu hướng đi thằng phải theo ? 1. Biển 1 2. Biển 2
  Xem: 1389.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào ? 1. Biển 1 và 2 2. Biển 1 và 3 3. Biển 2 và 3 Biển nào xe mô tô hai bánh không được đi vào ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 Ba biển này có ý nghĩa hiệu lực như thế nào ? 1. Cấm các loại xe ở biển phụ đi vào. 2. Cấm các loại xe cơ giới đi vào trừ loại xe ở biển phụ. Biển nào cho phép ô tô con được vượt ? 1. Biển 1 2. Biển 2 3. Biển 3 4. Biển 1 và 3 Biển nào không cho phép ô tô con được vượt ? 1. Biển 2 2. Biển 1 3. Biển 3
  Xem: 1249.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Biển nào báo hiệu " hết đoạn đường ưu tiên" ? 1. Biển 3 2. Biển 1 3. Biển 2 Biển nào báo hiệu, chỉ dẫn xe đi trên đường này được quyền ưu tiên qua nơi giao nhau? 1. Biển 1 2. Biển 1 và 3 3. Cả 3 biển Biển nào báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên ? 1. Biển 1 2. Biển 2 và 3 3. Biển 2 4. Biển 3 Biển nào báo hiệu giao nhau với đường ưu tiên ? 1. Biển 1 và 3 2. Biển 2 3. Biển 3 Biển nào báo hiệu nguy hiểm đường bị hẹp ? 1. Biển 1 2. Biển 2 và 3 3. Cả 3 biển
  Xem: 1179.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Người đủ bao nhiêu tuổi trở lên thì được điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên và các loại xe có kết cấu tương tự; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải dưới 3,5 tấn, xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi? 1. 16 tuổi. 2. 18 tuổi. 3. 20 tuổi. Trong đô thị người lái xe cơ giới đường bộ phải thực hiện nhường đường cho người đi bộ và xe cơ giới khác như thế nào? 1. Nhường đường cho người đi bộ đang đi trên phần đường dành cho người đi bộ ngang qua đường. 2. Nhường đường cho xe cơ giới có tốc độ cao, cho xe sau xin vượt. 3. Nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới, nhường đường cho xe ưu tiên, cho xe đi từ bên phải đến, cho xe đi ở bên trái vòng xuyến. 4. Tất cả các trường hợp trên. Người lái xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi ( hạng E ), lái xe hạng D kéo rơ moóc ( FD ) phải đủ bao nhiêu tuổi trở lên? 1. 23 tuổi. 2. 24 tuổi. 3. 27 tuổi.
  Xem: 1005.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  


. Xếp theo:
      1    2    3     5    6    7    8   ...  52      
Support Link:
Tin Học >>   Căn Bản   |   Văn Phòng   |   Hệ Thống - Mạng   |   Phần Mềm Ứng Dụng   |   Kỹ thuật số   |   Lập trình   |   SQL   |  
Luyện thi Đại học >>   Toán   |   Vật Lý   |   Hóa   |   Sinh Học   |  
Lớp 12 >>   Toán   |   Vật Lý   |   Hóa   |   Sinh   |   Tiếng Anh   |   Địa Lý   |   Lịch Sử   |  
Lớp 11 >>   Toán   |   Lịch sử   |   Vật Lý   |   Hóa học   |   Sinh Học   |   Tiếng Anh   |   Địa Lý   |   Giáo Dục Công Dân   |   Văn Học   |  
Lớp 10 >>   Toán   |   Vật Lý   |   Hóa Học   |   Sinh học   |   Tiếng Anh   |   Địa Lý   |   Lịch Sử   |   Giáo Dục Công Dân   |  
Lớp 9 >>   Toán   |   Địa Lý   |   Tiếng Anh   |   Sinh Học   |   Vật lý   |   Hóa Học   |   Lịch Sử   |  
Lớp 8 >>   Toán   |   Vật Lý   |   Lịch Sử   |   Sinh Học   |   Hóa Học   |   Tiếng Anh   |  
Lớp 7 >>   Toán   |   Vật Lý   |   Tiếng Anh   |   Lịch Sử   |  
Lớp 6 >>   Toán   |   Lịch Sử   |   Vật Lý   |   Tiếng Anh   |  
Tiểu học >>   Toán 5   |   Toán 4   |   Toán 3   |   Toán 2   |  
Tiếng Anh >>   Căn Bản   |   Văn Phạm   |   Tiếng Anh Cho Trẻ Em   |   Trung Cấp   |   Cao Cấp   |   TOEIC   |   Luyện Thi ABC   |   TOEFL   |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG