GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Sinh  Sinh Học - Tiến Hóa  [57 bài]
 Sinh Học - Di Truyền Học     Sinh Học - Tiến Hóa     Sinh Học - Sinh Thái Học   
Chuyên mục con Sinh Học - Tiến Hóa57 bài trong 6 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Phân bố hệ thực vật, động vật giống như ngày nay xuất hiện vào giai đoạn: A) Kỉ thứ 3 B) Kỉ thứ 4 C) Kỉ phấn trắng Sự phát triển phồn thịnh của thực vật hạt kín, sâu bọ, chim và thú là đặc điểm của đại…….(cổ sinh, tân sinh, trung sinh), sự phát triển ưu thế của cây hạt trần và nhất là của bò sát là đặc điểm của đại……(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) và sự chinh phục đất liền của động vật, thực vật sau khi được vi khuẩn, tảo xanh và địa y chuẩn bị là điểm đáng chú ý nhất của đại…….(cổ sinh, trung sinh, tân sinh) A) cổ sinh; trung sinh; tân sinh.....
  Xem: 977.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kỉ nào là kỉ có thời gian ngắn nhất trong quá trình phát triển của sinh vật A) Kỉ thứ tư B) Kỉ thứ ba C) Kỉ Guira D) Kỉ Phấn trắng Sự phát triển của cây hạt kín ở kỉ Thứ ba đã kéo theo sự phát triển của: A) Bò sát khổng lồ B) Chim C) Sâu bọ ăn lá, mật hoa, phấn hoa, nhựa cây D) Thú ăn sâu bọ.... Các dạng vượn người đã bắt đầu xuất hiện ở: A) Kỉ Phấn trắng B) Kỉ thứ tư C) Kỉ Guira D) Kỉ thứ ba.....
  Xem: 866.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bò sát khổng lồ chiếm ưu thế tuyệt đối ở giai đoạn: A) Kỉ Tam điệp B) Kỉ Phấn trắng C) Kỉ Guira D) Kỉ Pecni Sự phát triển của sâu bọ bay trong kỉ Guira tạo điều kiện cho: A) Sự phát triển ưu thế của bò sát khổng lồ B) Sự tuyệt diệt của khuyết thực vật C) Cây hạt trần phát triển mạnh D) Phát triển của bò sát bay ăn sâu bọ Cây hạt kín xuất hiện vào giai đoạn: A) Kỉ Tam điệp B) Kỉ Guira C) Kỉ Phấn trắng...
  Xem: 984.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đặc điểm của hệ thực vật ở kỉ Giura? A) Cây hạt kín xuất hiện và phát triển nhanh do thích ứng với không khí khô và ánh sáng gắt và do có hình thức sinh sản hoàn thiện hơn B) Xuất hiện cây hạt trần có thân. rễ, lá và hoa, thụ tinh không phụ thuộc vào môi trường thích nghi với khí hậu khô C) Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất đa dạng D) Do khí hậu khô nên khuyết thực vật bị tiêu diệt dần. Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh Đặc điểm của hệ thực vật ở kỉ Phấn trắng? A) Cây hạt trần tiếp tục phát triển mạnh. Trong rừng cây có hạt rất đa dạng.....
  Xem: 986.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đại Trung sinh bắt đầu cách hiện nay bao nhiêu năm và kéo dài bao lâu? A) Bắt đầu cách đây khoảng 3.500 triệu năm, kéo dài 900 triệu năm B) Bắt đầu cách đây khoảng 570 triệu năm, kéo dài 340 triệu năm C) Bắt đầu cách đây khoảng 220 triệu năm, kéo dài 150 triệu năm D) Bắt đầu cách đây khoảng 2.600 triệu năm, kéo dài 2.038 triệu năm Đại Trung sinh gồm các kỷ nào: A) Cambi – Xilua – Đêvôn B) Tam điệp – Đêvôn - Phấn trắng C) Tam điệp – Giura - Phấn trắng D) Cambri – Xilua – Đêvôn – Than đá – Pecni Đại Trung sinh cách đây 220 triệu năm, trong đó kỷ Tam điệp cách đây khoảng....
  Xem: 899.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Dạng cách ly quan trọng nhất để phân biệt hai loài là cách ly: A. sinh thái. B. khoảng cách. C. di truyền. D. sinh sản. Đối với vi khuẩn, tiêu chuẩn có ý nghĩa hàng đầu để phân biệt hai loài thân thuộc là: A. tiêu chuẩn hoá sinh. B. tiêu chuẩn sinh lí. C. tiêu chuẩn sinh thái. D. tiêu chuẩn di truyền..... Quần đảo là nơi lý tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì: A. các đảo cách xa nhau nên các sinh vật giữa các đảo không trao đổi vốn gen cho nhau. B. rất dễ xảy ra hiện tượng du nhập gen. C. giữa các đảo có sự cách li địa lý tương đối và khoảng cách giữa các đảo lại không quá lớn.....
  Xem: 1220.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các nhân tố tiến hoá sau, nhân tố có thể làm biến đổi tần số alen của quần thể một cách nhanh chóng, đặc biệt làm kích thước quần thể nhỏ bị giảm đột ngột là: A. đột biến. B. di nhập gen. C. các yếu tố ngẫu nhiên. D. giao phối không ngẫu nhiên. Trong tiến hoá, không chỉ có các alen có lợi được giữ lại mà nhiều khi các alen trung tính, hoặc có hại ở một mức độ nào đó vẫn được duy trì trong quần thể bởi: A. quá trình giao phối. B. di nhập gen. C. chọn lọc tự nhiên. D. các yếu tố ngẫu nhiên..... Phát biểu không đúng khi nhận xét: chọn lọc tự nhiên làm thay đổi nhanh hay chậm tần số alen phụ thuộc vào....
  Xem: 986.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong quá trình tiến hoá nhân tố làm thay đổi tần số alen của quần thể chậm nhất là A. đột biến. B. giao phối không ngẫu nhiên. C. chọn lọc tự nhiên. D. các cơ chế cách ly..... Mối quan hệ giữa quá trình đột biến và quá trình giao phối đối với tiến hoá là A. quá trình đột biến tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp còn quá trình giao phối tạo ra nguồn nguyên liệu thứ cấp. B. đa số đột biến là có hại, quá trình giao phối trung hoà tính có hại của đột biến. C. quá trình đột biến gây áp lực không đáng kể đối với sự thay đổi tần số tương đối của các len, quá trình giao phối sẽ tăng cường áp lực cho sự thay đổi đó.....
  Xem: 1019.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Theo quan niệm hiện đại thực chất của quá trình chọn lọc tự nhiên là sự phân hoá: A. khả năng sống sót giữa các cá thể trong loài. B. giữa các cá thể trong loài. C. giữa các cá thể trong loài. D. phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của những kiểu gen khác nhau trong loài. Theo quan niệm hiện đại, ở các loài giao phối, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên chủ yếu là: A. cá thể. B. quần thể. C. giao tử. D. nhễm sắc thể..... Tác động chọn lọc sẽ tạo ra ưu thế cho thể dị hợp tử là chọn lọc chống lại: A. đồng hợp. B. alen lặn. C. alen trội. D. alen thể dị hợp.....
  Xem: 1025.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Yếu tố không duy trì sự đa hình di truyền của quần thể là: A. trạng thái lư¬ỡng bội của sinh vật. B. ¬ưu thế dị hợp tử. C. các đột biến trung tính. D. ưu thế đồng hợp tử. Thành phần kiểu gen của quần thể có thể bị biến đổi do những nhân tố chủ yếu như: A. đột biến, giao phối không nhẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, di nhập gen, các yếu tố ngẫu nhiên. B. đột biến, giao phối ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên, di nhập gen. C. đột biến, chọn lọc tự nhiên, di nhập gen D. chọn lọc tự nhiên, các yếu tố ngẫu nhiên, các cơ chế cách ly..... Thường biến không phải là nguồn nguồn nguyên liệu của tiến hoá vì: A. đó chỉ là những biến đổi kiểu hình không liên quan đến biến đổi kiểu gen.....
  Xem: 929.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG