GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Vật Lý  Dao Động Cơ Học  [104 bài]
 Dao Động Cơ Học     Dòng Điện Xoay Chiều     Sóng Ánh Sáng     Vật Lý Hạt Nhân     Trắc Nghiệm Lý Thuyết     Sóng cơ     Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ     Đề Thi Thử Tốt Nghiệp   
Chuyên mục con Dao Động Cơ Học104 bài trong 11 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một lò xo có chiều dài tự nhiên lo = 55 cm, treo vật m khi cân bằng lò xo dài 65 cm. Cho vật dao động điều hoà, biết trong quá trình dao động tỷ số chiều dài cực đại và cực tiểu của lò xo là 7/6. Biên độ dao động là A. 20cm B. 5cm C. 15cm D. 10cm Một vật khối lượng 400g treo vào 1 lò xo độ cứng K = 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Tốc độ của vật tại trung điểm của vị trí cân bằng và vị trí biên là: A. B. C. D. Một con lắc lò xo treo vật m = 100g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng có phương trình x = 4cos(ωt) (cm,s). Biết khi vật ở vị trí cân bằng lò xo giãn 2cm, cho g = 10m/s2. Vào thời điểm 1s kể từ khi dao động lực kéo về có độ lớn là A. 0,85N B. 1,7N C. 8,5N D. Đáp án khác
  Xem: 1846.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100N/m, dao động điều hoà. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20cm đến 32cm. Tốc độ của vật ở vị trí cân bằng là: A. 0,6m/s B. 0,6m/s C. 2,45m/s D. 1,73m/s Khi thay đổi cách kích thích dao động của con lắc lò xo thì: A. φ , E, T và ω đều thay đổi B. φ và A thay đổi, f và ω không đổi C. φ và E không đổi, T và ω thay đổi D. φ , A, f và ω đều không đổi Một con lắc lò xo treo vật m có chiều dài tự nhiên lo = 125 cm, dao động điều hoà có phương trình dao động . Trong quá trình dao động tỷ số giữa giá trị cực đại và cực tiểu của lực đàn hồi là . Lấy g = 10 m/s2, chiều dài của lò xo ở vị trí cân bằng là A. 125 cm B. 150 cm C. 175 cm D. 200 cm
  Xem: 1321.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động với biên độ 4cm, chu kỳ 0,5s. Khối lượng quả nặng 400g. Lấy , cho g = 10m/s2. Độ cứng của lò xo là: A. 64N/m B. 640N/m C. 25N/m D. 32N/m Một con lắc lò xo dao động theo phương ngang có phương trình dao động x = 4cos(ωt − π) (cm,s). Sau thời gian vật nặng đi được 6 cm kể từ khi dao động. Tần số góc là A. 6 (rad/s) B. 4 (rad/s) C. 5 (rad/s) D. 3 (rad/s) Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng x = 6cos(ωt + φ) cm. Trong quá trình dao động lực đàn hồi cực đại và cực tiểu hơn kém nhau 2N. Cơ năng của con lắc là A. 0,03J B. 0,06J C. 18J D. A hoặc B
  Xem: 1350.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quay con lắc lò xo treo thẳng đứng quanh trục quay có phương thẳng đứng đi qua điểm treo ở phía trên với vận tốc góc không đổi. Khi đó lò xo có chiều dài 0,5 (m) và trục lò xo hợp với trục quay góc α = 60o. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10m/s2, π2 = 10. Số vòng quay trong 1 giây của con lắc là: A. 0,5 vòng/s B. 2 vòng/s C. 1 vòng/s D. 3 vòng/s 17. Vật khối lượng m treo vào lò xo l1 dao động với tần số f1 = 3 Hz, treo vào lò xo l2 dao động với tần số f2 = 4 Hz. Nếu treo vật m vào hai lò xo l1 và l2 mắc nối tiếp thì tần số dao động là: A. 5 (Hz) B. (Hz) C. 7 (Hz) D. 2,4 (Hz) 18. Treo một con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N/m, vật m = kg trên trần một ôtô đang chạy với gia tốc không đổi. Khi đó trục của lò xo lệch góc α = 30o so với phương thẳng đứng. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/s2. Độ giãn của lò xo là: A. B. Δl = 10 cm C. D. Δl = 5 cm
  Xem: 1762.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai con lắc đơn có cùng khối lượng vật nặng, chiều dài dây treo lần lượt là l1 = 81cm, l2 = 64cm dao động với biên độ góc nhỏ tại cùng một nơi với cùng một cơ năng dao động. Biên độ góc của con lắc thứ nhất là α1 = 5o , biên độ góc α2 của con lắc thứ hai là : A. 3,951o B. 5,625o C. 4,445o D. 6,328o Một con lắc đơn có chu kì T1 = 1,5s ở mặt đất . Tính chu kì T2 của nó khi ta đưa lên Mặt Trăng, biết gia tốc trọng trường ở Mặt Trăng nhỏ hơn ở Trái Đất 5,9 lần. A. 2,4s B. 3,6s C. 6,3s D. 1,2S Một con lắc đơn dao động điều hoà với biên độ góc αo = 5o. Tại thời điểm động năng của con lắc lớn gấp hai lần thế năng của nó thì li độ góc α xấp xỉ bằng A. 2,98o B. 3,54o C. 3,45o D. 2,89o
  Xem: 1552.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc dơn dao động với chu kì 2s ở nhiệt độ 25oC, dây treo làm bằng kim loại có hệ số nở dài 2.10-5K-1. Khi nhiệt độ tăng lên đến 45oC thì nó dao động nhanh hay chậm với chu kì là: A. Nhanh, 1,9996s. B. Chậm, 1,9996s. C. Chậm, 2,0004s. D. Nhanh, 2,0004s. Một đồng hồ quả lắc được xem như con lắc đơn mỗi ngày chạy nhanh 86,4(s). Phải điều chỉnh chiều dài của dây treo như thế nào để đồng hồ chạy đúng? A. Tăng 0,4% B. Giảm 0,4% C. Giảm 0,2% D. Tăng 0,2% Người ta đưa một đồng hồ quả lắc lên độ cao 10km. Biết bán kính Trái đất là 6400km. Mỗi ngày đêm đồng hồ chạy chậm bao nhiêu ? Coi chiều dài con lắc không đổi. A. 135s B. 0,14s C. 13,5s D. 1350s
  Xem: 1609.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai con lắc đơn có chiều dài l1, l2 dao động cùng một vị trí, hiệu chiều dài của chúng là 16cm. Trong cùng một khoảng thời gian con lắc thứ nhất thức hiện dược 10 dao động, con lắc thứ hai thực hiện được 6 dao động. Khi đó chiều dài của mỗi con lắc là : A. l1 = 25cm và l2 = 9cm. B. l1 = 2,5m và l2 = 0,09m. C. l1 = 9cm và l22 = 25cm. D. Một giá trị khác . Một con lắc đơn dao động điều hoà treo trong cầu thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc . Lấy g = 10m/s2 và m = 100g. Độ lớn lực kéo về tại vị trí góc α = 4o là: A. 0,070N B. 0,087N C. 0,069N D. Đáp án khác Một ô tô khởi hành trên đường nằm ngang đạt tốc độ 72km/h sau khi chạy nhanh dần đều được quãng đường 100m. Trần ô tô treo con lắc đơn dài 1m. Cho g = 10m/s2. Chu kỳ dao động nhỏ của con lắc đơn là: A. 1,97s B. 0,62s C. 1,62s D. 1,02s
  Xem: 1352.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Con lắc đơn có chiều dài dây treo là 1m dao động điều hòa với tần số 2Hz. Khi pha dao động bằng thì gia tốc tiếp tuyến của vật là a = −8m/s2. Lấy g = 10m/s2, π2 = 10. Biên độ góc của vật là : A. 0,1rad B. 0,07rad. C. 1rad. D. 0,7rad. Một con lắc đơn có dây treo dài 100cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng 60o rồi truyền cho nó vận tốc 2m/s. Khi đó vật dao động. Lấy g = 10m/s2. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là : A. 0,374m/s B. 3,74m/s. C. 14m/s. D. 1,4m/s. Một con lắc đơn có dây treo dài 100cm. Từ vị trí cân bằng kéo vật đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng 10o rồi truyền cho nó vận tốc 2m/s. Khi đó vật dao động. Lấy g = 10m/s2. Biên độ dài của con lắc là: A. 0,436m. B. 0,668m. C. 0,656m. D. 0,5m.
  Xem: 1281.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc đơn dao động điều hòa. Biết rằng khi vật có li độ dài 4 cm thì vận tốc là , còn khi vật có li độ dài thì vận tốc của nó là . Tần số góc và biên độ dài của con lắc là A. ω = 3rad/s, So = 8cm B. ω = 3rad/s, So = 6cm C. ω = 4rad/s, So = 8cm D. ω = 4rad/s, So = 6cm Một con lắc đơn gồm một quả cầu nhỏ khối lượng m, treo ở đầu một sợi dây mềm có khối lượng không đáng kể dài l = 1 m. Đầu kia của sợi dây treo vào điểm A, trên phương thẳng đứng có một chiếc đinh được đóng chắc chắn tại điểm B cách A một khoảng AB = 75 cm sao cho con lắc vấp vào đinh khi dao động. Xác định chu kì dao động của quả cầu. Lấy g = 10 m/s2 và π2 = 10. A. T = 3 s B. C. T = 1,5 s D. T = 1 s Con lắc đơn có chiều dài l = 20 cm.Tại thời điểm t = 0, từ vị trí cân bằng con lắc được truyền vận tốc 14 cm/s theo chiều dương của trục tọa độ. Lấy g = 9,8 m/s2. Phương trình dao động của con lắc là A. B. s = 2 cos7t cm C. D.
  Xem: 1421.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một con lắc đơn có dây treo dài 20cm dao động điều hoà với biên độ góc 0,1rad. Cho g = 9,8m/s2. Khi góc lệch dây treo là 0,05rad thì vận tốc của con lắc là: A. 0,2m/s B. ±0,2m/s C. 0,12m/s D. ±0,12m/s Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 6°. Khi động năng của con lắc gấp hai lần thế năng thì góc lệch của dây treo so với phương thẳng đứng là: A. 2° B. ±2° C. 3,45° D. ±3,45° Một con lắc đơn có dây treo dài 50cm và vật nặng có khối lượng 1kg, dao động với biên độ góc αo = 10o tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10m/s2. Năng lượng dao động toàn phần của con lắc là: A. 0,1J B. 0,5J C. 0,076J D. 0,025J
  Xem: 2436.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  11      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG