GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)  General Test  [137 bài]
 Writing Test     Practical Test     General Test   
Chuyên mục con General Test137 bài trong 14 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
You should sell your clients the products they need for: a. Home acrylic application b. Home nail maintenance c. Home gel application d. Home fabric wrap application.... To encourage retail sales, offer your clients all the following EXCEPT: a. Product brochures b. Product attractively displayed c. Free samples d. Coffee and cookies..... To generate interest in your services, prominently display your: a. Resume b. Pedicure foot baths c. Service list d. Beauty school diploma......
  Xem: 1275.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Advance scheduling is a good way to: a. Plane days off b. Build steady clientele c. Plan budgets d. Order supplies..... When a client makes another appointment, give them a "reminder card" by writing the date and time on your: a. Scratch pad b. 3" x 5" card c. Business card d. Pink reminder papers..... You will be successful at suggestion selling when you can match products and services with your client’s: a. Needs and wants b. Budget c. Clothing.....
  Xem: 1299.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Income includes all the following EXCEPT: a. Salary b. Commissions c. Withholding d. Tips...... The money you spend is called: a. Allowance b. Outcome c. Withholding d. Expenses..... The money you make is called: a. Income b. Expenses c. Taxes d. Tips......
  Xem: 1174.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The listing of services rendered and products sold to each client is called the: a. Material level b. Inventory record c. Client service record d. Gross income..... Records to help compare use of supplies with services are called: a. Inventory b. Material and supply levels c. Clients service records d. Retail receipts..... The income you make minus all your expenses is called: a. Gross pay b. Withholding c. Tax deferred d. Net income.......
  Xem: 1076.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
A pricing practice to be avoided is the offering of reduced prices: a. To attract clientele b. To promote a service c. To only selected clients d. In a package deal..... A written description of services and prices is called the: a. Service contract b. Service list c. Referral brochure d. Job description..... Call your clients to alert them if you are running late by more than: a. 10 minutes b. 15 minutes c. 20 minutes d. 30 minutes.....
  Xem: 1121.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Striping tape is applied to a nail which is: a. Sculptured b. Polished and wet c. Polish and dry d. Natural and buffed..... Lines in nail art easy to create using: a. Striping tape b. Forms c. Narrow brushes d. Black polish..... If the silver backing comes off a gem, it cannot be reused due to its inability to: a. Resist germs b. Add texture c. Stick d. Reflect color.....
  Xem: 1167.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Gel nails removed by soaking nails in gel remover or: a. Hydrogen b. Alcohol c. Acetone d. Water.... Gel nails should be maintained every: a. Week b. Two to three weeks c. Two to three months d. Month...... With no-light gels, a second application of gel is often: a. Time-consuming b. Dangerous c. Messy d. Unnecessary......
  Xem: 1145.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Plastic gloves and safety glasses should always be worn when working with: a. Primers b. Abrasives c. Acrylic powders d. Acrylic liquids..... The product which chemically dissolves nooks and crannies into the natural nail for better acrylic application is call: a. Acrylic liquid b. Non-etching primer c. Etching primer d. Abrasive..... The product applied to the natural nail so the acrylic product will adhere is the: a. Primer b. Acrylic liquid c. Acrylic powder d. Nail form......
  Xem: 1167.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
To look their best, one-step acrylic nails should have a weekly: a. Fill b. Water manicure c. Buffing d. Removal..... Acrylic nails are dry when gentle tapping with brush handle produces a: a. Chip b. Hollow ring c. Scratch d. Clicking sound..... For a natural-looking nail, acrylic application near cuticle, sidewall and free edge should be: a. 1/16 inch away b. Moderately thick c. Extremely thin.....
  Xem: 1182.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
For the holidays, create packages with different product combinations and sizes priced from: a. $3 to $5 b. $5 to $15 c. $15 to $20 d. $20 to $25..... When odorless nails are dry, the surface will feel: a. Tacky b. Smooth c. Rough d. Oil..... Acrylic products which do no smell as strongly as traditional acrylic products are called: a. Old b. Contaminated c. Polymer......
  Xem: 1212.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  14      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG