GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 11  Sinh Học  Tuần Hoàn  [7 bài]
 Cảm Ứng     Sinh Trưởng Và Phát Triển     Sinh Sản     Vật Chất Và Năng Lượng     Đề Thi     Tuần Hoàn     Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I   
Chuyên mục con Tuần Hoàn7 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Ở người trưởng thành nhịp tim thường là : A. 95 lần/phút B. 85 lần / phút C. 75 lần / phút D. 65 lần / phút ưu điểm của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở : A. Trong máu chảy trong ĐM dưới áp lực cao hoặc trung bình, B.tốc độ máu chảy nhanh, máu đi được xađến các cơ quan nhanh C. đáp ứng tốt hơn nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất của cơ thể. D. Cả 3 phương án trên Ưu điểm của vòng tuần hoàn kép so với vòng tuần hoàn đơn? A. áp lực đẩy máu lưu thông trong hệ mạch rất lớn, chảy nhanh , đi được xa......
  Xem: 815.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
HTH của động vật được cấu tạo từ những bộ phận : A.tim, hệ mạch, dịch tuần hoàn B. hồng cầu C. máu và nước mô D. bạch cầu Động vật chưa có hệ tuần hoàn, các chất được trao đổi qua bề mặt cơ thể là : A. Động vật đơn bào , Thủy Tức, giun dẹp B.Động vật đơn bào, cá C. côn trùng, bò sát D. con trùng, chim Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kín của động vật là : A. tim -> Mao mạch ->Tĩnh mạch -> Động mạch -> Tim....
  Xem: 927.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Người bị bệnh huyết áp cao khi A. huyết áp cực đại thường xuống dưới 80mmHg và kéo dài. B. huyết áp cực đại trong khoảng từ 80 đến 1l0mmHg và kéo dài. C. huyết áp cực đại trong khoảng từ 110 đến 150mmHg và kéo dài. D. huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài. Máu chảy nhanh khi A. tiết diện mạch nhỏ, chênh lệch huyết áp nhỏ. B. tiết diện mạch nhỏ, chênh lệch huyết áp lớn. C. tiết diện mạch lớn, chênh lệch huyết áp lớn. D. tiết diện mạch lớn, chênh lệch huyết áp nhỏ. Người bị bệnh huyết áp thấp khi Câu trả lời của bạn: A. huyết áp cực đại lớn quá 150mmHg và kéo dài.......
  Xem: 927.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong hệ tuần hoàn kép, vòng tuần hoàn lớn có chức năng gì? Câu trả lời của bạn: A. Trao đổi khí ở cơ quan để cung cấp ôxi cho các tế bào, mô, cơ quan. B. Trao đổi khí ở phổi để cung cấp khí cacbonic cho máu. C. Trao đổi khí ở phổi để cung cấp ôxi cho máu. D. Trao đổi khí ở cơ quan để cung cấp khí cacbonic cho các tế bào, mô, cơ quan. 2, Vì sao hệ tuần hoàn của thân mềm và chân khớp được gọi là hệ tuần hoàn hở? Câu trả lời của bạn: A. Vì máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. B. Vì còn tạo hỗn hợp dịch mô - máu..........
  Xem: 1806.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trình tự các loài có cấu tạo tim ngày càng hoàn thiện. A. Cá cóc -> cá sấu -> cá voi -> cá mập. B. Cá sấu -> cá cóc -> cá mập - > cá voi. C. Cá mập -> cá cóc -> cá sấu -> cá voi. D. Cá mập -> cá sấu -> cá cóc -> cá voi........ Sự phân hoá tim 4 ngăn có ư­u điểm lớn nhất là: A. Lực co bóp mạnh nên đẩy máu đi đư­ợc xa. B. Làm cho máu chảy nhanh trong động mạch. C. Khả năng điều hoà và phân phối máu tới các cơ quan nhanh chóng. D. Máu đi nuôi cơ thể không bị pha trộn..........
  Xem: 1173.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chân đốt xuất hiện sau giun đốt trong quá trình tiến hoá, như­ng hệ tuần hoàn lại chuyển từ kín sang hở vì: A. Chúng hô hấp bằng hệ thống ống khí. B. Nhu cầu trao đổi chất của chúng không cao. C. Tầng cuticun chuyển thành bộ xư­ơng ngoài nên vô hiệu hoá hoạt động của các bao cơ. D. Tim chư­a phân hoá...... Sự hình thành hệ tuần hoàn kín gắn liền với đặc điểm.. A. Tim phân hoá và có thành cơ dày. B. Xuất hiện phổi. C. Chuyển đời sống từ n­ước lên cạn. D. Gián, châu chấu, chuột....... Nhóm động vật có hệ tuần hoàn hở là: A. Tôm, cua, cá. B. Châu chấu, sâu bọ, ốc sên........
  Xem: 1296.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các kiểu tuần hoàn của động vật gồm: A. Hệ tuần hoàn đơn và hệ toàn hoàn kép. B. Hệ tuần hoàn kín và hệ toàn hoàn hở. C. Hệ tuần hoàn máu và hệ toàn hoàn bạch huyết. D. Hệ tuần hoàn lớn và hệ tuần hoàn nhỏ ..... Hệ tuần hoàn hở không nhỏ. A. Tim B. Động mạch C. Mao mạch. D. Tĩnh mạch..... Chức năng quan trọng nhất của hệ tuần hoàn là: A. Vận chuyển các chất từ nơi này đến nơi khác trong cơ thể. B. Duy trì cân bằng nội môi..........
  Xem: 1255.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG