GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 6  Vật Lý  Nhiệt Học  [22 bài]
 Cơ Học     Nhiệt Học   
Chuyên mục con Nhiệt Học22 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
60oC tương ứng với? a. 333K, 140oF b. 330K, 108oF c. 60K, 140oF d. 60K, 92oF Khi hạ nhiệt độ của một khối chất lỏng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? a. Thể tích và khối lượng của chất lỏng giảm b. Thể tích và khối lượng của chất lỏng tăng c. Khối lượng riêng của chất lỏng giảm d. Khối lượng riêng của chất lỏng tăng Khi phơi quần áo, để quần áo khô nhanh ta cần những yếu tố nào? a. Chỉ cần nhiệt độ cao và gió mạnh b. Chỉ cần nhiệt độ cao và diện tích mặt thoáng của quần áo lớn c. Chỉ cần gió mạnh và diện tích mặt thoáng của quần áo lớn d. Nhiệt độ cao, gió mạnh và diện tích mặt thoáng của quần áo lớn
  Xem: 1545.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nhận xét nào sau đây là đúng? a. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng giảm b. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của chất lỏng càng tăng c. Nhiệt độ sôi của chất lỏng không phụ thuộc vào độ cao d. Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào khối lượng của chất lỏng Chọn kết luận đúng nhất trong những kết luận sau: a. Một số chất rắn có thể co dãn vì nhiệt b. Một số chất lỏng, khí có thể co dãn vì nhiệt c. Cả 1 và 2 d. Tất cả các chất rắn, lỏng, khí đều bị co dãn vì nhiệt Vì sao đựng nước trong các vò bằng đất nung (chum hay vại), nước bao giờ cũng mát? a. Vì nhiệt độ bên ngoài không truyền qua vò đất (chum hay vại) b. Vì nước luôn thấm ướt ra ngoài và bay hơi làm nhiệt độ trong vò đất (chum hay vại) giảm xuống c. Cả 1 và 2 đều đúng d. Cả 1 và 2 đều sai
  Xem: 1401.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chỉ ra kết luận đúng trong các kết luận sau: a. Sự sôi xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào b. Sự sôi chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng c. Sự sôi chỉ xảy ra ở trong lòng chất lỏng d. Mỗi chất lỏng sôi ở nhiệt độ nhất định So sánh nhiệt độ sôi của thủy ngân, đồng, sắt ở cùng điều kiện như nhau có các ý kiến sau, ý kiến nào là đúng? a. Thủy ngân có nhiệt độ sôi lớn nhất b. Sắt có nhiệt độ sôi lớn nhất c. Đồng có nhiệt độ sôi nhỏ nhất d. Cả ba chất có nhiệt độ sôi giống nhau Đun thủy ngân tới khi sôi. Trong suốt quá trình sôi, nhiệt độ của thủy ngân sẽ: a. Tăng b. Giảm c. Không thay đổi d. Lúc tăng, lúc giảm
  Xem: 1513.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để đo nhiệt độ của hơi nước sôi, ta phải dùng nhiệt kế nào? a. Nhiệt kế rượu b. Nhiệt kế y tế c. Nhiệt kế thủy ngân d. Nhiệt kế nào cũng được Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng? a. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng b. Ở độ cao 3000m thì nhiệt độ sôi của nước là 90oC c. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80oC d. Ở độ cao 6000m, nhiệt độ sôi của nước là 100oC Đồ thị ở hình vẽ biểu thị điều gì? a. Sự đông đặc của ête b. Sự nóng chảy và sự đông đặc của ête c. Sự sôi của ête d. Sự sôi và nguội dần của ête
  Xem: 1564.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn câu trả lời đúng nhất. Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những hiện tượng vật lý nào? a. Bay hơi b. Ngưng tụ c. Bay hơi và ngưng tụ d. Cả a, b, c đều sai Chọn câu trả lời đúng nhất. Các đám mây hình thành là do: a. Nước bốc hơi b. Khói c. Hơi nước ngưng tụ d. Nước bốc hơi bay lên cao gặp lạnh và ngưng tụ tạo thành mây Chọn phát biểu sai? a. Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi b. Nhiệt độ càng cao, tốc độ bay hơi càng lớn c. Trong suốt thời gian bay hơi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi d. Sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ
  Xem: 1329.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn câu trả lời đúng nhất. Chưng cất nước hoặc chưng cất rượu là ứng dụng của các hiện tượng vật lý sau: a. Nóng chảy b. Đông đặc c. Bay hơi d. Bay hơi và ngưng tụ Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng ngưng tụ? a. Đổ mồ hôi b. Nước để trong tủ lạnh đông thành nước đá c. Chung quanh ly nước đá có đọng những giọt nước d. Hơi nước bay lên khi nước sôi Vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên bao gồm những quá trình: a. Bay hơi và ngưng tụ b. Nóng chảy và bay hơi c. Nóng chảy và ngưng tụ d. Bay hơi và đông đặc
  Xem: 1219.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn nhận xét đúng. Nước trong lọ thủy tinh bay hơi càng nhanh khi: a. Mặt thoáng lọ càng lớn b. Mặt thoáng lọ càng nhỏ c. Lọ càng lớn d. Lọ càng sâu Nước đựng trong cốc bay hơi càng nhanh khi: a. Nước trong cốc càng nhiều b. Nước trong cốc càng ít c. Nước trong cốc càng nóng d. Nước trong cốc càng lạnh Chọn kết luận đúng. Khi vừa lau sàn nhà xong, ta cảm thấy mát mẻ: a. Do nước bay hơi thu nhiệt từ nền nhà b. Do nền nhà sạch sẽ ta có cảm giác mát mẻ c. Do khong khí có hơi nước d. Do cảm giác tâm lý
  Xem: 1556.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn phát biểu sai? a. Nhiệt độ nóng chảy của nước đá là 0oC b. Nước đông đặc sẽ giảm thể tích c. Nước đông đặc sẽ tăng thể tích d. Trong suốt thời gian đông đặc nhiệt độ nước không đổi Hiện tượng nào sau đây không liên quan đến sự đông đặc: a. Đúc tượng đồng b. Đổ nước vào ly rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh c. Sáp đèn cầy chảy ra rồi cứng lại d. Xi măng khô lại sau khi xây Chọn câu trả lời đúng. Để làm đông đặc rượu ta có thể thực hiện bằng cách nào? a. Làm lạnh rượu đến 0oC b. Làm lạnh rượu đến −55oc c. Làm lạnh rượu đến −117oC d. Cả 3 câu trên đều sai
  Xem: 1231.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn kết luận đúng. Hiện tượng đông đặc là hiện tượng: a. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn b. Một khối chất khí biến thành chất lỏng c. Một khối chất khí biến thành chất rắn d. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng Chọn phát biểu sai? a. Một chất chuyển từ thể rắn saang thể lỏng gọi là sự đông đặc b. Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng c. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi d. Một vật nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó "Tất cả các chất đều có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc xác định". Phát biểu này: a. Đúng b. Sai c. Chỉ đúng trong một số trường hợp d. Cả a, b, c đều sai
  Xem: 1185.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn nhận xét đúng. Với paraphin (sáp, đèn cầy, nến) và kim loại: a. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin cao hơn kim loại b. Nhiệt độ nóng chảy của paraphin thấp hơn kim loại c. Khi đun nóng thì paraphin nóng chảy trước kim loại d. Cả b, c đều đúng Ở nhiệt độ 987oC, đồng ở trạng thái: a. Rắn b. Lỏng c. Khí d. Lỏng và khí Hiện tượng nóng chảy là hiện tượng nào dưới đây? a. Một khối chất lỏng biến thành chất rắn b. Một khối chất khí biến thành chất lỏng c. Một khối chất khí biến thành chất rắn d. Một khối chất rắn biến thành chất lỏng
  Xem: 1497.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG