GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 9  Toán  Hình học  [135 bài]
 Hình học     Đại Số   
Chuyên mục con Hình học135 bài trong 14 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Từ 1 giờ đến 5 giờ thì kim đồng hồ quay được một góc ở tâm (kim giờ) là:
A. 900
B. 1500
C. 00
D. 1200
  Xem: 892.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điền vào dấu "...." cụm từ thích hợp : Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là ........... của tam giác.
A. Giao điểm của 3 đường cao
B. Giao điểm của 3 đường trung tuyến
C. Giao điểm của 3 đường phân giác
D. Giao điểm của 3 đường trung trực
  Xem: 841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hình tròn (O) có đường kính 6cm. Diện tích hình tròn (O) là:
A. 36π (cm2)
B. 9π (cm2)
C. 12π (cm2)
D. 6π (cm2)
  Xem: 875.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho đường tròn (O) đường kính AB. Vẽ hai dây AB và CD song song với nhau, thì:
A. AC = BD
B. AB = CD
C. ACBD là hình chữ nhật
D. Tất cả đều đúng
  Xem: 946.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho đường tròn (O; 6cm) và lấy một điểm I sao cho OI = 2cm, kẻ dây AB vuông góc với OI tại I. Tính diện tích hình quạt tròn OAB (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). Câu nào sau đây đúng?
A. 44,4cm2
B. 23,7cm2
C. 22,5cm2
D. 25,6cm2
  Xem: 895.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn, ta có:
A.
B.
C.
D.
  Xem: 925.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một hình nón cụt tạo thành do một hình thang vuông góc quay một vòng chung quanh chiều cao. Hai đáy hình thang đo 4cm và 7cm, chiều cao đo 4cm. Tính diện tích xung quanh hình nón cụt này. Ta được:
A. 22 π cm2
B. 44 π cm2
C. 55 π cm2
D. Kết quả khác
  Xem: 786.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một mặt cầu có diện tích bằng 16πcm2. Đường kính của nó bằng:
A. 2cm
B. 16cm
C. 4cm
D. 8cm
  Xem: 961.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quỹ tích các điểm M nhìn cạnh AB cho trước dưới một góc vuông là:
A. Nửa đường tròn đường kính AB
B. Đường tròn đường kính AB
C. Đường thẳng vuông góc với AB
D. Tam giác AMB
  Xem: 836.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC có nội tiếp đường tròn (O), dây BC của đường tròn (O) cố định. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Quỹ tích của I khi A thay đổi trên đường tròn (O) là:
A. Đường thẳng qua I và song song với BC
B. Đường tròn đường kính BC
C. Cung chứa góc 500 dựng trên đoạn BC
D. Cung chứa góc 1150 dựng trên đoạn BC
  Xem: 866.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  14      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG