GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Kỹ thuật số  Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  [10 bài]
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   
Chuyên mục con Kĩ Thuật Truyền Số Liệu10 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thông tin và truyền thông là một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số. Bài trắc nghiệm sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức hữu ích liên quan đến kỹ thuật truyền số liệu.....
  Xem: 2152.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phát biểu nào về mã BNZS (Mã lưỡng cực với sự thay thế N số 0 ) là đúng : [a]--Phương pháp mã hoá này thực hiện việc chuyển đổi N số ’0’ liên tục của mã thành N số các mã đặc biệt có xung vi phạm quy tắc luỡng cực [b]--Tách các mã vi phạm lưỡng cực sau đó chuyển chúng thành số ’0’ để nhận được mã gốc [c]--Phương pháp mã hoá này thực hiện việc chuyển đổi N số ’1’ liên tục của mã thành N số các mã đặc biệt có xung vi phạm quy tắc lưỡng cực [d]--Cả ba ý trên là đúng....
  Xem: 2283.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoạt động của giao thức thiên hướng ký tự thể hiện : [a]--Máy tính chủ chịu trách nhiệm lập lịch cho tất cả các hoạt động truyền trên mỗi liên kết số liệu chia sẻ [b]--Bản tin điều khiển quét được dùng để yêu cầu một máy phụ thuộc nào đó gửi bất kì số liệu đang đợi nào mà nó có [c]--Bản tin điều khiển chọn dùng để hỏi máy phụ thuộc có sẵn sàng nhận số liệu hay không [d]--Tất cả đều đúng......
  Xem: 2604.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phát biểu nào sau đây là đúng : [a]--Loại giao thức liên kết số liệu được dùng tuỳ thuộc vào khoảng cách hai đầu cuối thông tin và tốc độ bit của liên kết [b]--Giao thức hướng ký tự idle RQ được dùng khi các liên kết tốc độ thấp như liên kết dùng modem [c]--Loại giao thức liên kết số liệu được dùng không phụ thuộc vào khoảng cách và tốc độ bit [d]--Cả A, B đều đúng....
  Xem: 1841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phát biểu nào về bộ ghép kênh thống kê sau đây là đúng : [a]--Tốc độ trung bình dữ liệu của ký tự nhập tại một đầu cuối thường thấp hơn nhiều so với khả năng truyền dẫn của đường dây [b]--Phương pháp ghép kênh thống kê ( statistical multiplexing ). hiệu quả hơn ghép kênh phân thời [c]--Tốc độ trung bình dữ liệu của ký tự nhập tại một đầu cuối thường cao hơn rất nhiều so với khả năng truyền dẫn của đường dây [d]--Cả A và B là phát biểu đúng....
  Xem: 2250.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phát biểu nào sau đây là đúng : [a]--Cách thức truyền trong đó khoảng thời gian cho mỗi bit là như nhau là cách truyền đồng bộ [b]--Trong hệ thống truyền ký tự khoảng thời gian từ bit cuối của ký tự này đến bit đầu của ký tự kế tiếp bằng không là cách truyền đồng bộ [c]--A và B là phát biểu cho phương thức truyền đồng bộ [d]--Cả A, B, C đều sai.....
  Xem: 2034.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Truy xuất ngẫu nhiên là : [a]--Tất cả các trạm tranh chấp kênh truyền không có điều khiển [b]--Tất cả các trạm sử dụng kênh truyền theo danh sách đã đăng ký [c]--Tất cả các trạm truy nhập kênh theo kiểm soát của máy chủ [d]--Tất cả các ý trên đều đúng.... Truy xuất kênh truyền theo phương pháp gán cố định là : [a]--Cả khe thời gian và kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm [b]--Kênh tần số được gán trước cho mỗi trạm [c]--Khe thời gian được gán trước cho mỗi trạm [d]--Tất cả các ý trên đều sai......
  Xem: 2072.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các mức tín hiệu được quy định trong khuyến nghị v.28 : [a]--Là các tín hiệu 2B1Q [b]--Là tín hiệu Analogy [c]--Tín hiệu điện áp được dùng trên đường dây là đối xứng so với mức tham chiếu gốc (ground) [d]--Cả ba ý trên đều sai.... Tín hiệu dòng 20mA tên của giao tiếp này mục đích : [a]--Dùng tín hiệu là dòng điện thay cho điện áp. [b]--Không tăng được tốc độ truyền [c]--Tăng khoảng cách vật lý giữa 2 thiết bị thông tin [d]--Cả ba ý trên đều đúng.....
  Xem: 2142.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nếu chỉ có hai máy tính và cả hai đều đặt ở một văn phòng, thì : [a]--Phương tiện truyền số liệu có thể chỉ gồm một liên kết điểm nối đơn giản [b]--Phải dùng modem [c]--Phải truyền qua hệ thống PSTN [d]--Phải truyền qua hệ thống ISDN.... Khi cần nhiều máy tính trong một ứng dụng thì cần phải : [a]--Một mạng chuyển mạch sẽ được dùng cho phép tất cả các máy tính có thể liên lạc với nhau vào bất cứ thời điểm nào [b]--Xây dựng một mạng LAN [c]--Nếu tất cả máy tính đều nằm trong một toà nhà, có thể xây dựng một mạng riêng [d]--Một trong ba ý trên......
  Xem: 2549.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thông tin và truyền thông là một vấn đề đang được xã hội quan tâm trong nền kinh tế mới nền kinh tế thông tin , nền kinh tế trí thức, nền kinh tế học hỏi, nền kinh tế số. Bài trắc nghiệm sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số kiến thức hữu ích liên quan đến kỹ thuật truyền số liệu......
  Xem: 4431.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG