GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 7  Toán  Hình Học  [22 bài]
 Đại số     Hình Học   
Chuyên mục con Hình Học22 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC có AB > AC. Vẽ đường trung tuyến AM. Trên tia AM lấy điểm N sao cho M là trung điểm của AN. Nối điểm C và điểm N. Ta có:
a. AB < CN
b. AB > CN
c. AB = CN
d. Không thể so sánh
  Xem: 1192.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC cân tại B. Lấy điểm M thuộc cạnh AB. Trên tia đối của tia Cb lấy điểm N sao cho CN = AM. Kẻ MH, NI vuông góc với AC (H và I thuộc đường thẳng AC). Gọi D là trung điểm của HI. Khi đó MD = ?
a. DN
b. HD
c. DI
d. AC
  Xem: 1117.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC cân tại A, có AC = 5cm, BC = 6cm. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Độ dài đoạn AH bằng?
a. 2cm
b. 17 cm
c. 11cm
d. 4cm
  Xem: 1188.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC cân tại A, có AC = 5cm, BC = 6cm. Kẻ AH ⊥ BC (H ∈ BC). Đoạn HB bằng đoạn
a. BC
b. HC
c. AB
d. AC
  Xem: 971.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB = 7cm, đáy lớn CD = 25cm, AD = BC = 15cm. Đường cao của hình thang đó bằng bao nhiêu?
a. 9cm
b. 14cm
c. 13cm
d. 12cm
  Xem: 1114.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Số đo ba góc A, B, C của tam giác ABC tỉ lệ với các số 2; 3; 7. Kẻ CH ⊥ AB (H ∈ AB). Góc ACH bằng bao nhiêu?
a. 450
b. 600
c. 620
d. 500
  Xem: 1051.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
a. DK = DC
b. DH = AH
c. BD = AK
d. DC = BH
  Xem: 1108.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC không vuông, các đường cao AD, BE, CF, trực tâm H. Chọn đáp án đúng:
a. Trực tâm tam giác BCH là A
b. Trực tâm tam giác BCH là E
c. Trực tâm tam giác BCH là F
d. Trực tâm tam giác BCH là D
  Xem: 1065.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho tam giác ABC vuông ở A. Trong nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng BC không chứa điểm A dựng điểm D sao cho tam giác BCD vuông cân tại D. Hạ DH ⊥ AB, DK ⊥ AC. Chọn đáp án đúng:
a. Δ CDK = Δ BCD
b. Δ ABC = Δ BDH
c. Δ CDK = Δ BDH
d. Δ BCD = Δ ABC
  Xem: 1129.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho ba điểm A, B , C không thẳng hàng. Số điểm cách đều ba đường thẳng AB, BC, CA là:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
  Xem: 1033.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG