GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 12  Lịch Sử  Lịch Sử Thế Giới  [68 bài]
 Lịch Sử Thế Giới   
Chuyên mục con Lịch Sử Thế Giới68 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Trung Quốc được thực hiện trong khoảng thời gian nào?
A. 1953 - 1957.
B. 1952 - 1956.
C. 1950 - 1954.
D. 1949 - 1953.
  Xem: 1960.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Công cuộc xây dựng XHCN của các nước Đông Âu đã mắc phải một số sai lầm và thiếu sót là:
A. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế.
B. Rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây dựng XHCN ở Liên Xô trong khi hoàn cảnh và điều kiện đất nước mình khác biệt.
C. Tập thể hóa nông nghiệp.
D. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
  Xem: 1501.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu và Liên Xô là gì?
A. Những sai lầm về chính trị, tha hoá về phẩm chất đạo đức của một số người lãnh đạo Đảng và nhà nước. Hoạt động chống phá của các thế lực chống Chủ nghĩa Xã hội trong và ngoài nước.
B. Chậm sửa đổi trước những biến động lớn của tình hình thế giới.
C. Đã xây dựng một mô hình về Chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, chưa phù hợp.
D. Tất cả nguyên nhân trên.
  Xem: 1517.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trụ sở của Liên Hợp Quốc được đặt tại thành phố nào?
A. Luân Đôn (Anh).
B. Pa-ri (Pháp).
C. Giơ-ne-vơ (Thụy Sĩ).
D. Niu Oóc (Mĩ).
  Xem: 1522.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chủ nghĩa xã hội trở thành hệ thống thế giới vào thời gian nào?
A. Năm 1947.
B. Năm 1948.
C. Năm 1949.
D. Năm 1945.
  Xem: 1462.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua ở hội nghị nào?
A. Hội nghị Xan Phơranxixcô (Mỹ) tháng 4-1945.
B. Hội nghị Pôtxđam (Đức) tháng 7-1945.
C. Hội nghị Ianta (Liên Xô) ngày 2-9-1945.
d. Tất cả đều sai.
  Xem: 1465.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nội dung nào dưới đây không phải nội dung cải tổ về chính trị - xã hội ở Liên Xô?
A. Tuyên bố dân chủ công khai về mọi mặt.
B. Thực hiện đa nguyên, đa đảng về chính trị.
C. Thực hiện phân phối theo lao động.
D. Thiết lập quyền lực của Tổng thống.
  Xem: 1413.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Đâu là tên viết tắt của Liên minh Châu Phi?
A. ACN.
B. OAU.
C. ANC.
D. AU.
  Xem: 1437.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vùng lãnh thổ nào sau đây cho đến nay vẫn là vùng tự trị ngoài tầm kiểm soát của nước Trung Quốc?
A. Hồng Kông.
B. Thâm Quyến.
C. Ma Cao.
D. Đài Loan.
  Xem: 1537.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiệp định đình chiến giữa hai miền Triều Tiên được kí vào:
A. Ngày 26-7-1953.
B. Ngày 27-7-1953.
C. Ngày 28-7-1953.
D. Ngày 29-7-1953.
  Xem: 1476.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  7      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG