GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Hệ Thống - Mạng  Thông Tin Di Động  [34 bài]
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   
Chuyên mục con Thông Tin Di Động34 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Phân trang theo yêu cầu (demand paging) là hệ thống sử dụng kỹ thuật _______ a. xây dựng bảng trang theo yêu cầu b. phân trang theo yêu cầu kích thước tiến trình c. phân trang trên bộ nhớ ảo d. phân trang kết hợp với kỹ thuật swapping Với kỹ thuật bộ nhớ ảo, một tiến trình được xem như một tập các trang, thường trú trên: a. bộ nhớ chính b. không gian ảo c. bộ nhớ phụ d. không gian vật lý Với mô hình tổ chức bộ nhớ ảo, chỉ có các trang cần thiết được nạp vào bộ nhớ. Cần cung cấp một cơ chế phần cứng như thế nào?....
  Xem: 1319.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cơ chế bảo vệ trong hệ thống phân trang được tổ chức như thế nào? a. mỗi khung trang có bit bảo vệ b. các bit bảo vệ được lưu trong bảng trang c. bit phụ trội xác đ ịnh tính hợp lệ d. tất cả các ý trên là cấu trúc bảo vệ khung trang Phát biểu nào sau đây cho biết nhược điểm của phân trang? a. bị phân mảnh ngoại vi b. bị chia sẻ khung trang c. bị phân mảnh nội vi d. bị cài thuộc tính bảo vệ Hiện tượng phân mảnh nội vi xảy ra khi: a. kích thước của tiến trình không đúng bằng bội số của kích thước một trang....
  Xem: 1315.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Mỗi địa chỉ phát sinh bởi CPU được chia thành hai phần . Phần tử p cho ta biết: a. chỉ mục đến phần tử tương ứng trong bộ nhớ b. chỉ mục đến phần tử tương ứng trong bảng trang c. chỉ mục đến bộ nhớ chứa khung trang tương ứng d. chỉ mục đến vùng nhớ chứa bảng trang tương ứng Khác với kỹ thuật phân đoạn, kỹ thuật phân trang xử lý các bảng trang có kích thước lớn được xử lý trong bộ nhớ khác kiểu phân đoạn như thế nào? a. dùng một thanh ghi lưu trữ địa chỉ các trang b. dùng một trang trong bộ nhớ lưu trữ các bảng trang c. dùng nhiều thanh ghi lưu trữ bảng trang d. dùng một thanh ghi để lưu đ ịa chỉ bắt đ ầu lưu trữ bảng trang....
  Xem: 1198.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phân hệ trạm gốc BSS gồm các thành phần nào sau? a. MSC/VLR b. HLR c. BSC d. BTS Kỹ thuật truy nhập của GSM là: a. TDMA b. CDMA c. FDMA Handover giữa các cell được điều khiển bởi các MSC/VLR khác nhau chỉ có thể đợc thực hiện trong một PLMN....
  Xem: 2143.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có bao nhiêu kênh lu lợng toàn tốc trong một sóng mang a. 6 b. 7 c. 8 d. 9 Tốc độ thoại kênh lưu lượng toàn tốc là: a. 11 Kb/s b. 12 Kb/s c. 13 Kb/s d. 14 Kb/s.... Bộ TRAU là bộ mã hoá và chuyển đổi tốc độ từ: a. 13 Kb/s lên 16 Kb/s b. 13 Kb/s lên 64 Kb/s c. 16 Kb/s lên 64 Kb/s....
  Xem: 1654.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tốc độ truyền dẫn STM-1 là bao nhiêu? A. 51,640 Mbps B. 155,520 MbpsC. 622,08Mbps D. 3048,32Mbps.... Trong chuyển mạch gói, các gói thông tin của bản tin có thể truyền đi theo phương thức nào? A. Đi từ nguồn tới đích theo 1 đường đã được thiết lập sẵn. B. Đi từ nguồn tới đích theo một số 1 đường đã được thiết lập sẵn. C. Đi từ nguồn tới đích theo nhiều đường khác nhau. D. Đi từ nguồn tới đích theo yêu cầu của đích.....
  Xem: 1782.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy chọn lựa giải tần số sau để đưa thông tin đi xa từ 300 ÷ 1000 km trở lên A. 134 ÷ 175 MHz B. 2 ÷ 30 MHz C. 430 ÷ 470 MHz D. 800 ÷ 2100MHz Tạp âm trong viễn thông có khả năng gây ra A. Suy giảm tín hiệu, không gây méo tín hiệu, gián đoạn liên lạc. B. Tăng tín hiệu đầu vào, méo tín hiệu, gián đoạn liên lạc C. Suy giảm ín hiệu, gây méo tín hiệu, gián đoạn liên lạc....
  Xem: 1702.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho bộ mã hóa CRC với 4 bít dữ liệu lối vào và 7 bít dữ liệu lối ra, sử dụng đa thức sinh g(X) có dạng sau : g(X)= x3 + x + 1 . dữ liệu lối vào b = 1001 xác định dữ liệu lối ra của bộ mã hóa CRC? a) 1001101 b) 1001000 c) 1001110 (0111001) d) 1001111 Câu 16: Lõi BER cho biết: a) Tỷ lệ lỗi bít truyền qua kênh vô tuyến b) Tỷ lệ lỗi bít trước khi qua bộ mã kênh c) Tỷ lệ lỗi bít sau khi qua bộ mã kênh d) Phụ thuộc vào đặc tính kênh truyền khi xét lỗi BER có thể ở kênh vô tuyến hoặc từ trước bộ mã kênh đến sau bộ mã kênh.......
  Xem: 1911.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong khung PCM ở giao diện Abis, tín hiệu O & M thường đc khai báo trên tinmeslot nào? a) 0 b) 16 c) 30 d) 31 Cho thanh ghi dịch tạo dãy m có đa thức sịnh mã là g(D) = 1 + D2 + D3 biết trạng thái đầu tiên trong thanh ghi dịch là 001 chu kỳ dãy giả ngầu nhiên là: a) 1 b) 2 c) 4 d) 7... Chuyển giao mềm là : a) Chuyển giao giữa các ô b) Chuyển giao giữa hệ thống CDMA và GSM c) Chuyển giao giữa hệ thống CDMA với hệ thống CDMA khác d) Chuyển giao giữa hệ thống CDMA đến hệ thống tương tự.....
  Xem: 2998.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hệ thống thông tin di động thế giới phân làm mấy loại chính? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Hệ nhắn tin là loại hình thông tin di động? a. Song công b. Bán song công c. Đơn công d. Cả 3 ý trên Chuẩn thông tin di động tế bào AMPS ở Bắc Mỹ bắt đầu năm? a. 1980 b. 1981 c. 1982 d. 1983.... 4. Chuẩn thông tin di động tế bào PCS IS-95 bắt đầu từ năm ? a. 1993 b. 1994 c. 1995...
  Xem: 2157.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG