GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng  Quốc Tịch Mỹ  Thi quốc tịch Mỹ (English)  [10 bài]
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   
Chuyên mục con Thi quốc tịch Mỹ (English)10 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Name one state that borders Canada. What is the capital of the United States? Where is the Statue of Liberty? Why does the flag have 13 stripes? What is the name of the national anthem? When do we celebrate Independence Day? Name two national U.S. holidays.
  Xem: 1739.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Who did the United States fight in World War II? Before he was President, Eisenhower was a general. What war was he in? During the Cold War, what was the main concern of the United States? What movement tried to end racial discrimination? Name one American Indian tribe in the United States.
  Xem: 1586.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What territory did the United States buy from France in 1803? Name the U.S. war between the North and the South. What was one important thing that Abraham Lincoln did? Name one war fought by the United States in the 1900s. Who was President during the Great Depression and World War II?
  Xem: 1440.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
There were 13 original states. Name three. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Who wrote the Declaration of Independence? When was the Constitution written?
  Xem: 1353.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What are two rights of everyone living in the United States? What is one promise you make when you become a United States citizen? What are two ways that Americans can participate in their democracy? When is the last day you can send in federal income tax forms? What is one reason colonists came to America?
  Xem: 1428.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them.
  Xem: 1465.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The House of Representatives has how many voting members? Who does a U.S. Senator represent? Why do some states have more Representatives than other states? The House of Representatives has how many voting members? We elect a President for how many years? In what month do we vote for President?
  Xem: 1364.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
If both the President and the Vice President can no longer serve, who becomes President? Who is the Commander in Chief of the military? How many justices are on the Supreme Court? Who is the Chief Justice of the United States now? What is the highest court in the United States?
  Xem: 1395.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is the economic system in the United States? What is the "rule of law"? Name one branch or part of the government. What stops one branch of government from becoming too powerful? Who is in charge of the executive branch? Who is one of your state’s U.S. Senators now?
  Xem: 1689.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The 100 civics (history and government) questions and answers for the naturalization test. The civics test is an oral test and the USCIS Officer will ask the applicant up to 10 of the 100 civics questions. An applicant must answer 6 out of 10 questions correctly to pass the civics portion of the naturalization test.
  Xem: 2156.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG