GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng  Quốc Tịch Mỹ  Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  [10 bài]
 Thi quốc tịch Mỹ (English)     Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)   
Chuyên mục con Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)10 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho biết một lãnh thổ hải ngoại của Hoa Kỳ. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Gia-Nã-Đại. Cho biết một trong những tiểu bang ráp ranh Mễ-Tây-Cơ. Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 13 lằn gạch? Tại sao lá cờ Hoa Kỳ có 50 ngôi sao? Tựa của bài quốc ca Hoa Kỳ là gì? Ngày nào là ngày Lễ Độc Lập? Cho biết hai ngày lễ quốc gia của Hoa Kỳ.
  Xem: 2996.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong Thế Chiến Thứ Hai, Hoa Kỳ chiến đấu chống các nước nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trước khi trở thành Tổng Thống, Eisenhower là tướng lãnh. Ông ta đánh trận nào? Trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, quan tâm chính của Hoa Kỳ là gì? Biến cố lớn lao nào xảy ra vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Hoa Kỳ?
  Xem: 1817.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoa Kỳ mua lãnh thổ nào của Pháp vào năm 1803? Nói tên một trong những cuộc chiến Hoa Kỳ tham dự thời 1800. Tên gọi của cuộc chiến trên đất Hoa Kỳ giữa miền Bắc và miền Nam là gì. Một điều quan trọng mà Abraham Lincoln làm là gì? Cho biết một cuộc chiến mà Hoa Kỳ tham dự vào thập niên 1900. Ai là Tổng Thống trong thời kỳ Khủng Hoảng Kinh Tế và Thế Chiến Thứ Hai?
  Xem: 1891.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tại sao những người di dân thời thuộc địa chống lại người Anh? Việc gì xảy ra tại Đại Hội Lập Hiến (Constitutional Convention)? Một việc gì làm Benjamin Franklin nổi tiếng? Ai viết Bản Tuyên Ngôn Độc Lập? Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được chấp nhận lúc nào?
  Xem: 1714.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho biết hai quyền của mỗi người sống ở Hoa Kỳ? Khi nói Lời Tuyên Thệ Trung Thành (Pledge of Allegiance), chúng ta chứng tỏ sự trung thành với cái gì? Khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một trong những lời hứa của bạn là gì? Có hai cách công dân Hoa Kỳ có thể tham dự vào nền dân chủ là các cách nào?
  Xem: 1677.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Theo Hiến Pháp, các tiểu bang có một số quyền. Một trong những quyền này là gì? Có bốn tu chính án Hiến Pháp về việc ai có quyền bầu cử. Kể ra Một trong các thứ đó. Cho biết một quyền của riêng công dân Hoa Kỳ. Hai đảng chính của Hoa Kỳ là gì?
  Xem: 1717.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nếu cả Tổng Thống và Phó Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế? Ai là Tổng Tư Lệnh quân đội? Nội các của Tổng Thống làm gì? Ngành tư pháp làm gì? Có bao nhiêu thẩm phán ở Tối Cao Pháp Viện? Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện? Ai có quyền phủ quyết các dự luật?
  Xem: 1722.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hạ-Nghị-Viện có bao nhiêu dân biểu? Chúng ta bầu dân biểu cho mấy năm? Tại sao có những tiểu bang có nhiều đại biểu hơn các tiểu bang khác? Nếu Tổng Thống không còn làm việc được nữa, ai sẽ thay thế làm Tổng Thống? Nhiệm kỳ Tổng Thống là mấy năm?
  Xem: 1859.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hệ thống kinh tế của Hoa Kỳ gọi là gì? "Thượng tôn luật pháp" là gì? Cho biết một ngành hay phần của công quyền. Cách nào ngăn cản một ngành công quyền trở thành quá mạnh? Ai phụ trách hành pháp? Ai làm luật liên bang? Hai phần của Quốc Hội Hoa Kỳ là gì? Chúng ta bầu Thượng Nghị Sĩ cho bao nhiêu năm?
  Xem: 2001.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Luật cao nhất của quốc gia là gì? Hiến Pháp có mục đích gì? Ý tưởng tự quản trị nằm trong ba chữ đầu tiên của Hiến Pháp. Các chữ này là những chữ nào? Ta gọi mười tu chính đầu tiên vào Hiến Pháp là gì? Kể ra Một quyền hoặc một tự do trong Tu Chính Án Đầu Tiên (First Amendment)?
  Xem: 7216.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG