GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 9  Sinh Học  Đề Thi  [21 bài]
 Đề Thi   
Chuyên mục con Đề Thi21 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Trong chu kì tế bào , NST tự nhân đôi ở: A. Kì trung gian B. Kì đầu C. Kì giữa D. Kì sau Đặc điểm quan trọng nhất của quá trình nguyên phân là: A. Sự phân chia đồng đều chất tế bào cho hai tế bào con B. Sự phân chia đồng đều nhân cho hai tế bào con C. Sự phân li đồng đều của cặp NST về hai tế bào con D. Sự sao chép bộ NST của tế bào mẹ sang hai tế bào con NST giới tính có ở những loại tế bào nào? A. Tế bào sinh dưỡng B. Tế bào sinh dục C. Tế bào phôi D. Cả a,b,c....
  Xem: 1298.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong phép lai giữa 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng, khác nhau 2 cặp tính trạng tương phản thì kết luận nào sau đây là đúng: A. F1 đồng tính trung gian B. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:2:1 C. F2 có tỉ lệ kiểu hình 1:1 D. F2 có tỉ lệ kiểu hình (3:1)2 Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến hệ quả: A. A = X, G = T C. A – G = X – T B. A + G = T + X D. A + T = G + X mARN là kí hiệu của phân tử : A. các loại ARN.....
  Xem: 1245.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điền các từ (tương phản, tỉ lệ, thuần chủng, phân li) vào các chỗ trống cho thích hợp: Khi lai hai bố mẹ . . . . (1). . . . khác nhau về một cặp tính trạng . . . . (2) . . . . thì F1 đồng tính về tính trạngcủa bố hoặc mẹ, còn F2 có sự . . . . (3) . . . . tính trạng theo . . . . (4) . . . . trung bình 3 trội:1lặn.....
  Xem: 1211.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
NST thường NST giới tính a- Chủ yếu mang gen qui định giới tính của cơ thể. b- Chỉ mang gen qui định tính trạng thường của cơ thể. c- Luôn luôn tồn tại thành cặp tương đồng. d- Thường tồn tại 1 cặp trong tế bào lưỡng bội. e- Thường tồn tại với một số cặp lớn hơn 1 trong tế bào lưỡng bội. g- Tồn tại thành cặp tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY).....
  Xem: 1174.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tài nguyên thiên nhiên là một nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống. Các tài nguyên thiên nhiên chủ yếu là đất, nước, khoáng sản, năng lượng, sinh vật và rừng … Những tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt gọi là tài nguyên tái sinh. Những tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi gọi là tài nguyên không tái sinh.... Biến dị tổ hợp là biến dị làm xuất hiện kiểu hình khác cá thể đem lai do sự tổ hợp lại một cách ngẫu nhiên các tính trạng phân li độc lập....
  Xem: 994.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ở trẻ sơ sinh nói chung, số lượng bé trai sinh ra ít hơn số lượng bé gái. Ở tuổi trưởng thành, nhìn chung số lượng nam và nữ bằng nhau....... Các nhân tố sinh thái vô sinh và các nhân tố sinh thái hữu sinh luôn luôn ảnh hưởng tới quần xã, tạo nên sự thay đổi . Số lượng cá thể trong quần xã thay đổi theo những thay đổi của ngoại cảnh. Số lượng cá thể luôn luôn được khống chế ở mức độ nhất định mặc dù môi trường thay đổi như thế nào. Sinh vật qua quá trình biến đổi dần dần thích nghi với môi trường sống của chúng....
  Xem: 1154.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Độ ẩm không khí và đất ảnh hưởng không nhiều đến sinh trưởng và phát triển của sinh vật. Cây sống nơi ẩm ướt thiếu ánh sáng (dưới tán rừng, trong hang đá, …) có phiến lá mỏng, bản lá rộng, mô giậu kém phát triển. Cây sống nơi khô hạn có cơ thể mong nước hoặc lá và thân cây tiêu giảm, lá biến thành gai. Trong điều kiện khô hạn, lớp da trần của ếch nhái trưởng thành làm cho cơ thể chúng mất nước nhanh chóng.... Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều trực tiếp hoặc gián tiếp ảnh hưởng tới các sinh vật khác ở xung quanh. Các sinh vật cùng loài sống gần nhau, liên hệ với nhau, hình thành nên nhóm cá thể....
  Xem: 1055.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để gây đột biến ở vật nuôi, có thể cho hoá chất tác động vào các tế bào tim, não, … Khi thấm vào mô đang phân bào, côxisin cản trở sự hình thành thoi vô sắc, làm cho NST không phân li tạo ra thể đa bội..... Chọn lọc cá thể vừa chọn lọc được kiểu hình vừa kiểm tra được kiểu gen, nhưng phải công phu và chặt chẽ. Phương pháp chọn lọc hàng loạt cũng được áp dụng trên vật nuôi và đã tạo ra những giống có năng suất cao (thịt, trứng, sữa, …). Chọn lọc hàng loạt nhanh chóng cho kết quả ổn định cả về kiểu gen và kiểu hình....
  Xem: 1047.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
1- Tỉ lệ các loại đơn phân trong ADN là : A = T , G = X nên A+G = T+X 2- Cấu tạo đặc thù của ADN được xác định bỡi số lượng các nuclêôtit 3- AND là đại lượng phân tử gồm hàng vạn, hàng triệu đơn phân. 4- Các nuclêôtit (A,U,G,X) trong ADN liên kết với nhau theo chiều dọc..... 1- Sự tăng gấp bội số lượng NST, ADN trong tế bào đã dẫn đến tăng cường độ trao đổi chất, làm tăng kích thước tế bào, mô và cơ quan … 2- Đa bội thể là thể dị hợp nên có sức sống cao hơn bố mẹ. 3- Ở người, thể 3 nhiễm ở cặp NST 21 gây ra bệnh Đao hoặc thể 1 nhiễm ở cặp NST giới tính XX gây ra bệnh Tơcnơ....
  Xem: 1071.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi lai hai bố mẹ thuần chủng khác nhau về hai cặp tính trạng tương phản, thì: 1- Sự phân li của tính trạng này không phụ thuộc vào tính trạng khác. 2- F1 phân li kiểu hình theo tỉ lệ 1 : 2 : 1 3- F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình bằng tích các tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó. 4- F2 có tỉ lệ kiểu hình 3 : 1 .....
  Xem: 1254.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG